Pakeitus šį valdiklį, puslapis bus įkeltas iš naujo
„iPad Air“ (trečiosios kartos)

„iPad Air“ (trečiosios kartos) taisymo programa, skirta tuščio ekrano problemai spręsti

„Apple“ nustatė, kad esant tam tikroms aplinkybėms tam tikro skaičiaus „iPad Air“ (trečiosios kartos) įrenginių ekranas gali visam laikui pasidaryti tuščias. Prieš pasidarydamas tuščias ekranas gali trumpai mirktelėti ar blykstelėti.

Paveikti įrenginiai buvo pagaminti laikotarpiu nuo 2019 m. kovo mėn. iki 2019 spalio mėn. „Apple“ įgaliotasis paslaugų teikėjas tinkamus įrenginius pataisys nemokamai.

Pastaba: jokiems kitiems „iPad“ modeliams ši programa netaikoma.

Taisymo eiga

Raskite „Apple“ įgaliotąjį paslaugų teikėją, kuris sutaisys jūsų „iPad Air“. Prieš taisant jūsų „iPad Air“ bus patikrinta, ar jam taikoma ši programa.

Jei turite klausimų ar reikia daugiau pagalbos, kreipkitės į „Apple“ palaikymo tarnybą.

Jei galite, prieš taisymą sukurkite „iPad“ atsarginę kopiją „iCloud“ arba kompiuteryje. Sužinokite daugiau apie „iPad“ parengimą taisyti.

Pastaba: jei „iPad Air“ yra pažeistas ir toks pažeidimas neleidžia tinkamai pataisyti (pvz., skilęs ekranas), prieš taisant pažeidimas turi būti pašalintas. Kai kuriais atvejais už tokį papildomą taisymą gali tekti mokėti.

Papildoma informacija

„Apple“ gali nustatyti, kad taisyti būtina tik toje šalyje arba regione, kur buvo pirktas įrenginys. „iPad Air“ įrenginiai, įsigyti EEE valstybėje narėje, gali būti taisomi kitose EEE valstybėse narėse.

Ši visame pasaulyje vykdoma „Apple“ programa nepraplečia standartinės „iPad Air“ (trečiosios kartos) garantijos sąlygų.

Programa taikoma paveiktiems „iPad Air“ (trečiosios kartos) įrenginiams 2 metus po pirmojo įrenginio pardavimo mažmeninės prekybos vietoje.

Informacija parengta 2020-03-06