Nemokamas palaikymas

Kas yra nemokamas palaikymas?

Nemokamos aparatūros palaikymo paslaugos teikiamos telefonu dėl bendro pobūdžio konfigūravimo, diegimo, surinkimo ir jungiamumo klausimų. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. su palaikymu susijusią medžiagą, gautą su „Apple“ produktu.

Nemokamos programinės įrangos palaikymo paslaugos teikiamos telefonu dėl bendro pobūdžio diegimo, paleidimo arba diegimo iš naujo (neįtraukiant duomenų atkūrimo) klausimų, kai aparatūros konfigūracija atitinka minimalius programinės įrangos sistemos reikalavimus. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. su palaikymu susijusią medžiagą, gautą su „Apple“ produktu.

Be to, „Apple“ suteikia ne tik teises, numatytas vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatose, bet ir vienų metų ribotąją garantiją bei „AppleCare Protection Plan“. Jei reikia išsamios informacijos, spustelėkite čia.

Kiek laiko galiu naudotis nemokamomis palaikymo paslaugomis?

Daugeliui „Apple“ programinės įrangos ir aparatūros produktų neribotas nemokamas palaikymas teikiamas pirmąsias 90 dienų nuo produkto įsigijimo. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. su palaikymu susijusią medžiagą, gautą su „Apple“ produktu.

Jūsų belaidžio ryšio paslaugų teikėjas bendradarbiauja su „Apple“, kad galėtų teikti techninę pagalbą dėl „iPhone“. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į belaidžio ryšio paslaugų teikėją, iš kurio įsigijote „iPhone“.

Be to, „Apple“ suteikia ne tik teises, numatytas vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatose, bet ir vienų metų ribotąją garantiją bei „AppleCare Protection Plan“. Jei reikia išsamios informacijos, spustelėkite čia.

Kaip „Apple“ apibrėžia palaikymo atvejį?

Palaikymo atvejį „Apple“ apibrėžia kaip specifinę, atskirą triktį, kurią galima išspręsti nustačius ją sukėlusią priežastį. „Apple“ savo nuožiūra nustatys, kas laikoma palaikymo atveju. Palaikymo atvejis laikomas išspręstu, kai klientas gauna vieną iš nurodytų dalykų.

  • Informacijos, kuri padeda pašalinti triktį.
  • Informacijos, kaip gauti programinės įrangos sprendimą, kuris pašalintų triktį.
  • Pranešimą, kad triktį sukėlė žinoma arba neišspręsta problema arba kad ji kilo dėl nesuderinamumo su palaikomu produktu.
  • Informacijos, kad triktį galima pašalinti įsigijus naujesnį palaikomo produkto leidimą.
  • Pranešimą, kad triktis laikoma aparatūros triktimi
  • Informacijos, pagal kurią triktis priskiriama trečiosios šalies produktui, kurio „Apple“ nepalaiko