Nemokamas palaikymas

 

Kas yra nemokamas palaikymas?

Nemokamos aparatūros palaikymo paslaugos teikiamos telefonu dėl bendro pobūdžio konfigūravimo, diegimo, surinkimo ir jungiamumo klausimų. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. su palaikymu susijusią medžiagą, gautą su „Apple“ produktu.

Nemokamos programinės įrangos palaikymo paslaugos teikiamos telefonu dėl bendro pobūdžio diegimo, paleidimo arba diegimo iš naujo (neįtraukiant duomenų atkūrimo) klausimų, kai aparatūros konfigūracija atitinka minimalius programinės įrangos sistemos reikalavimus. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. su palaikymu susijusią medžiagą, gautą su „Apple“ produktu.

Kiek laiko galiu naudotis nemokamo palaikymo paslaugomis?

Daugeliui „Apple“ programinės ir aparatinės įrangos produktų neribotas nemokamas palaikymas teikiamas pirmąsias 90 dienų nuo produkto įsigijimo ar ilgiau, jei to reikalaujama pagal taikomus įstatymus. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. su palaikymu susijusią medžiagą, gautą su „Apple“ produktu.

Jūsų belaidžio ryšio paslaugų teikėjas bendradarbiauja su „Apple“, kad galėtų teikti techninę pagalbą dėl „iPhone“. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į belaidžio ryšio paslaugų teikėją, iš kurio įsigijote „iPhone“.

Kaip „Apple“ apibrėžia palaikymo atvejį?

Palaikymo atvejį „Apple“ apibrėžia kaip specifinę, atskirą triktį, kurią galima išspręsti nustačius ją sukėlusią priežastį. „Apple“ savo nuožiūra nustatys, kas laikoma palaikymo atveju. Palaikymo atvejis laikomas išspręstu, kai klientas gauna vieną iš nurodytų dalykų.

  • Informacijos, kuri padeda pašalinti triktį.
  • Informacijos, kaip gauti programinės įrangos sprendimą, kuris pašalintų triktį.
  • Pranešimą, kad triktį sukėlė žinoma arba neišspręsta problema arba kad ji kilo dėl nesuderinamumo su palaikomu produktu.
  • Informacijos, kad triktį galima pašalinti įsigijus naujesnį palaikomo produkto leidimą.
  • Pranešimą, kad triktis laikoma aparatūros triktimi
  • Informacijos, pagal kurią triktis priskiriama trečiosios šalies produktui, kurio „Apple“ nepalaiko