„Apple“ taisymas

Mielai padėsime. „Apple“ taisymo darbai atliekami tik sertifikuotų ekspertų naudojant originalias „Apple“ dalis. „Apple“ palaiko tik „Apple“ įgaliotuosius paslaugų teikėjus. Ką bepasirinktumėte, produktą atgausite veikiantį taip, kaip turėtų veikti.

Galite patikrinti, ar teikėjas yra nepriklausomas taisymo paslaugų teikėjas, ar „Apple“ įgaliotasis paslaugų teikėjas. Nepriklausomi taisymo paslaugų teikėjai turi prieigą prie originalių „Apple“ dalių ir taisymo išteklių. Nepriklausomi taisymo paslaugų teikėjai neatlieka taisymo darbų pagal „Apple“ garantiją arba „AppleCare“ planus*, tačiau gali pasiūlyti savo taisymo darbų garantiją.

* Jei to nereikalauja įstatymai, nepriklausomų taisymo paslaugų teikėjų taisymo darbų „Apple“ nepalaiko. Jokia žala, kuri gali kilti jūsų įrenginiui dėl „Apple“ neįgalioto taisymo paslaugos teikėjo darbų, nekompensuojama pagal „Apple“ ribotąją garantiją ar „AppleCare“ planą.