„Apple“ taisymas

Mielai padėsime. „Apple“ taisymo darbai atliekami tik sertifikuotų ekspertų naudojant originalias „Apple“ dalis. „Apple“ palaiko tik „Apple“ įrenginių taisymo sertifikatą turinčius paslaugų teikėjus. Ką bepasirinktumėte, produktą atgausite veikiantį taip, kaip turėtų veikti.

Raskite „Apple“ įgaliotąjį paslaugų teikėją

Mūsų „Apple“ įgaliotųjų paslaugų teikėjų tinkle rasite daugybę patogių „Apple“ įrenginių taisymo vietų.

Kitos taisymo galimybės

Nepriklausomi taisymo paslaugų teikėjai

Nepriklausomi taisymo paslaugų teikėjai turi prieigą prie originalių „Apple“ dalių ir taisymo išteklių. Nepriklausomi taisymo paslaugų teikėjai neatlieka taisymo darbų pagal „Apple“ garantiją arba „AppleCare“ planus*, tačiau gali pasiūlyti savo taisymo darbų garantiją. Galite patikrinti, ar teikėjas yra nepriklausomas taisymo paslaugų teikėjas, ar „Apple“ įgaliotasis paslaugų teikėjas.

Savitarnos taisymas

Savitarnos taisymas skirtas asmenims, turintiems elektroninių įrenginių taisymo žinių ir patirties. Jei turite sudėtingų elektroninių įrenginių taisymo patirties, savitarnos taisymo paslauga suteikia prieigą prie originalių „Apple“ dalių, įrankių ir remonto taisymo vadovų, kad galėtumėte patys atlikti taisymo darbus, kurių garantija nepadengia*. Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite puslapyje Savitarnos taisymas.

* Jei to nereikalauja įstatymai, nepriklausomų taisymo paslaugų teikėjų taisymo darbų „Apple“ nepalaiko. Jokia žala, kuri gali kilti jūsų įrenginiui dėl „Apple“ neįgalioto taisymo paslaugos teikėjo darbų, nekompensuojama pagal „Apple“ ribotąją garantiją ar „AppleCare“ planą.