„Voice Control“ (valdymo balsu) išjungimas įrenginyje „iPhone“

Sužinokite, kaip įrenginyje „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ koreguoti pagrindinio mygtuko nuostatas, skirtas funkcijoms „Voice Control“ (valdymas balsu) ir „Siri“.

     

Jei naudojate 10.2 ar naujesnę „iOS“ versiją, galite nustatyti, kad, laikant nuspaudus renginio pagrindinį mygtuką, „Voice Control“ (valdymas balsu) ir „Siri“ nereaguotų. Atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  1. Eikite į „Settings“ (nuostatos) > „General“ (bendra) > „Accessibility“ (prieinamumas) > „Home Button“ (pagrindinis mygtukas).
  2. Dalyje „Press and Hold to Speak“ (kalbėjimas laikant nuspaudus) pasirinkite vieną iš tolesnių parinkčių.
    • „Siri“: laikant nuspaudus pagrindinį mygtuką, sureaguos „Siri“.
    • „Voice Control“ (valdymas balsu): laikant nuspaudus pagrindinį mygtuką, sureaguos įprasta valdymo balsu funkcija. Šia parinktimi taip pat išjungiama „Siri“.
    • „Off“ (išjungta): laikant nuspaudus pagrindinį mygtuką, niekas nereaguos.

Parinktis laikant nuspaudus taikoma tik pagrindiniam mygtukui. Jei naudojantis ausinėmis netikėtai įsijungia „Siri“ ar „Voice Control“ (valdymas balsu), įsitikinkite, kad ausinių kištukas tvirtai įstatytas į įrenginį.

Jei ausinių ryšys prastas ar jos atsijungia, laidas atspuręs arba ant jungties ar nuotolinio valdiklio yra drėgmės, gali netikėtai įsijungti „Siri“ ar „Voice Control“ (valdymas balsu). Jei problema išlieka, mėginkite naudoti kitas ausines.

Publikavimo data: