Blokuokite telefono numerius, adresatus ir el. laiškus „iPhone“ arba „iPad“

Galite blokuoti telefono numerius, adresatus ir el. laiškus savo įrenginyje. Taip pat galite filtruoti iš nežinomų siuntėjų gautus „iMessages“ pranešimus ir pranešti apie „iMessages“ pranešimus, kurie atrodo kaip brukalas ar šlamštas.

Telefono numerio, adresato arba el. pašto blokavimas

Yra keli būdai, kuriais galite blokuoti telefono numerius, adresatus ir el. pašto adresus.

Telefono numeris

Programėlėje „Phone“ (telefonas) bakstelėkite „Recents“ (paskutiniai), tada – mygtuką „Info“ (informacija)mygtukas „Info“ (informacija), esantį šalia telefono numerio arba adresato, kurį norite blokuoti. Slinkite žemyn, tada bakstelėkite „Block this Caller“ (blokuoti šį skambintoją).

„FaceTime“

Programėlėje „FaceTime“ bakstelėkite mygtuką „Info“ (informacija)mygtukas „Info“ (informacija), esantį šalia telefono numerio, adresato arba el. pašto adreso, kurį norite blokuoti. Slinkite žemyn, tada bakstelėkite „Block this Caller“ (blokuoti šį skambintoją).

Pranešimai

Programoje „Messages“ (pranešimai) atidarykite pokalbį, bakstelėkite pokalbio viršuje esantį adresatą. Palieskite mygtuką „Info“ (informacija)informacija, slinkite žemyn, tada palieskite „Block this Caller“ (blokuoti šį skambintoją).

„Mail“ (paštas)

Programoje „Mail“ (paštas) atidarykite el. laišką, kuriame yra adresatas, kurį norite blokuoti, tada bakstelėkite adresatą viršuje. Bakstelėkite „Block this Contact“ (blokuoti šį adresatą).

Telefono numerį arba el. pašto adresą taip pat galite tiesiogiai įtraukti į blokuojamų adresatų sąrašą programoje „Settings“ (nuostatos).

  1. Įtraukite numerį arba el. pašto adresą, kurį norite užblokuoti, į programą „Contacts“ (adresatai).

  2. Telefono numerių atveju eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Phone“ (telefonas) > „Blocked Contacts“ (užblokuoti adresatai) > „Add New“ (įtraukti naują). El. pašto adresų atveju eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Mail“ (paštas) > „Blocked“ (užblokuoti) > „Add New“ (įtraukti naują).

  3. Pasirinkite norimą blokuoti adresatą.

Kai užblokuosite telefono numerį arba kontaktą, vis tiek galėsite iš jų gauti balso pašto pranešimus, tačiau jums nebus apie tai pranešama. Siunčiami arba gauti pranešimai pristatyti nebus. Be to, kontaktas negaus pranešimo apie tai, kad skambutis ar pranešimas yra blokuojamas. Kai užblokuojate el. pašto adresą programoje „Mail“ (paštas), jis patenka į šiukšlių aplanką. El. pašto blokavimas veikia visuose jūsų „Apple“ įrenginiuose.

Įjunkite nuostatas, kad blokuotumėte nepageidaujamus telefono skambučius

Tvarkykite užblokuotus telefono numerius, adresatus ir el. pašto adresus

Jei norite peržiūrėti telefono numerius, adresatus ir el. pašto adresus, kuriuos užblokavote programose „Phone“ (telefonas), „FaceTime“, „Messages“ (pranešimai) arba „Mail“ (paštas):

Telefono numeris

Norėdami pamatyti sąrašą, eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Phone“ (telefonas) ir bakstelėkite „Blocked Contacts“ (užblokuoti adresatai).

„FaceTime“

Eikite į „Settings“ (nuostatos) > „FaceTime“. Skiltyje „Calls“ (skambučiai) bakstelėkite „Blocked Contacts“ (užblokuoti adresatai).

Pranešimai

Eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Messages“ (pranešimai). Skiltyje SMS/MMS bakstelėkite „Blocked Contacts“ (užblokuoti adresatai).

„Mail“ (paštas)

Eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Mail“ (paštas). Skiltyje „Threading“ (temos) bakstelėkite „Blocked“ (užblokuoti).

Žinučių nuo nežinomų siuntėjų filtravimas

Galite filtruoti pranešimus, gautus iš žmonių, kurie nėra išsaugoti jūsų kontaktuose.

„iPhone“ ekranas, kuriame rodoma, kad įjungta funkcija „Filter Unknown Senders“ (filtruoti nežinomus siuntėjus)

Jei norite filtruoti pranešimus, eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Messages“ (pranešimai), slinkite žemyn ir įjunkite „Filter Unknown Senders“ (filtruoti nežinomus siuntėjus).

„iPhone“ rodoma, kur rodomi iš nežinomų siuntėjų filtruoti pranešimai

Programoje „Messages“ (pranešimai) bakstelėkite  „Filters“ (filtrai), tada – Unknown Senders (nežinomi siuntėjai). Pranešimų apie šiuos pranešimus negausite.

Pranešimas apie brukalą ar šlamštą programoje „Messages“ (pranešimai)

Naudodami programą „Messages“ (pranešimai) galite pranešti apie „iMessages“ pranešimus, kurie atrodo kaip brukalas ar šlamštas. Jei gausite „iMessage“ pranešimą iš asmens, nesančio jūsų kontaktuose, po pranešimu matysite parinktį „Report Junk“ (pranešti apie šlamštą).

„iPhone“ rodoma parinktis pranešti apie „iMessage“ pranešimą kaip apie brukalą

Palieskite „Report Junk“ (pranešti apie šlamštą), tada palieskite „Delete and Report Junk“ (ištrinti ir pranešti apie šlamštą). Programa „Messages“ (pranešimai) persiųs siuntėjo informaciją ir pranešimą „Apple“ bei ištrins pranešimą.

Pranešus apie šlamštą siuntėjas neužblokuojamas ir gali atsiųsti dar vieną pranešimą. Jei šių pranešimų gauti nenorite, turite užblokuoti kontaktą.

Jei norite pranešti apie SMS ir MMS pranešimus, susisiekite su savo operatoriumi.

Publikavimo data: