iTunes til Windows: Importer musik og video, der allerede findes på din computer

Importer musik og video, der allerede findes på din computer

Hvis du har lyd- eller videofiler på din computer, kan du importere dem til iTunes, så de vises i iTunes-biblioteket.

Hvis du vil føje medier fra Audible Manager til iPod, iPhone eller iPad, skal du først importere dem til iTunes.

Føj emner fra computeren til iTunes-biblioteket

Gør et af følgende:

  • Træk en fil eller mappe fra skrivebordet til iTunes-vinduet.

    Hvis du tilføjer en mappe, føjes alle de filer, som mappen indeholder, til biblioteket.

  • I iTunes skal du vælge Filer > Føj til bibliotek, finde en fil eller en mappe og klikke på Åbn.

Når du føjer emner til iTunes-biblioteket, bliver der som standard anbragt en henvisning til hver fil i mappen iTunes; den originale fil bevares på det aktuelle sted. Du kan få oplysninger om, hvordan du kopierer filer til mappen iTunes i stedet for at oprette henvisninger til dem, i Vælg, hvor iTunes-filerne skal opbevares. Hvis det er en ubeskyttet WMA-fil, og Windows Media Player Series 9 eller en nyere version er installeret på computeren, kopierer iTunes filen og føjer den til iTunes-biblioteket. Den originale WMA-fil bliver ikke ændret. Du kan ikke føje beskyttede WMA-filer eller beskyttede WMV-filer til iTunes.

Last Modified: 13-10-2016
Helpful?

Additional Product Support Information