iTunes til Windows: Importer musik og video, der allerede findes på din computer

Importer musik og video, der allerede findes på din computer

Hvis du har lyd- eller videofiler på din computer, kan du importere dem til iTunes, så de vises i iTunes-biblioteket.

Hvis du vil føje medier fra Audible Manager til iPod, iPhone eller iPad, skal du først importere dem til iTunes.

Føj emner fra computeren til iTunes-biblioteket

Gør et af følgende:

  • Træk en fil eller mappe fra skrivebordet til iTunes-vinduet.

    Hvis du tilføjer en mappe, føjes alle de filer, som mappen indeholder, til biblioteket.

  • I iTunes skal du vælge Filer > Føj til bibliotek eller Føj mappe til bibliotek, finde en fil eller en mappe og klikke på Åbn.

Når du føjer emner til iTunes-biblioteket, bliver der som standard oprettet en reference til filens aktuelle placering; den originale fil bevares på den aktuelle placering, medmindre du vælger “Kopier filer til mappen iTunes Media, når de føjes til biblioteket”. Du kan få oplysninger om, hvordan du kopierer filer til mappen iTunes i stedet for at oprette referencer til dem, i Vælg, hvor iTunes-filerne skal opbevares. Hvis det er en ubeskyttet WMA-fil, og Windows Media Player Series 9 eller en nyere version er installeret på computeren, kopierer iTunes filen og føjer den til iTunes-biblioteket. Den originale WMA-fil bliver ikke ændret. Du kan ikke føje beskyttede WMA-filer eller beskyttede WMV-filer til iTunes.

Published Date: 31-03-2017
Helpful?