macOS High Sierra

Koristite VoiceOver s Touch Barom

Ako vaš Mac ima Touch Bar, možete koristiti VoiceOver za odabir i aktivaciju stavki u Touch Baru izvođenjem gesti izravno na Touch Baru. Ako već koristite VoiceOver na iPhoneu ili iPadu, geste će vam biti poznate.

Da biste VoiceOver uključili ili isključili korištenjem Touch Bara, pritisnite i držite tipku Command na tipkovnici i brzo pritisnite Touch ID tri puta.

  • Navigacija stavkama: Povucite prstom ili povucite udesno ili ulijevo na Touch Baru. VoiceOver najavljuje i obrubljuje trenutno odabranu stavku dok se krećete po Touch Baru. Dok povlačite, VoiceOver također reproducira zvučne efekte da bi označio prazan prostor.

    Obrub oko stavke u Touch Baru ne ovisi o VoiceOver kursoru na stavci na zaslonu.

  • Označite stavku: Jednom dodirnite stavku.

  • Aktivacija odabrane stavke: Dvaput dodirnite stavku.

  • Odaberite i aktivirajte stavku: Odvojeno dodirnite i držite stavku jednim prstom, pa dodirnite bilo gdje na Touch Baru drugim prstom da biste aktivirali stavku.

Za neke radnje, poput povlačenja kliznika za prilagođavanje raspona svjetline, glasnoće ili datuma i vremena, posebno je korisna gesta kada dvaput dodirnete i držite. Primjerice, dvaput dodirnite i držite prst na stavci u Touch Baru dok ne čujete tri rastuća tona; a zatim bez podizanja prsta povucite da biste pomaknuli kliznik.

Savjet: Kad je VoiceOver uključen, možete ući u VoiceOver naredbe koristeći Fn i numeričke tipke s modifikatorom za VoiceOver, kao alternativom za upotrebu funkcijskih tipki (F1 do F12). Primjerice, za otvaranje Uslužnog programa VoiceOver možete pritisnuti Control-Option-Fn-8 (umjesto Control-Option-F8).