Dobrodošli u Kalendar

Pratite svoj pretrpani raspored na svom Macu.

Prozor Kalendara u tjednom prikazu.
Prozor Kalendara koji prikazuje prozor Dodaj račun.

Više računa, jedan kalendar

Upravljajte svim svojim događajima u Kalendaru, čak i ako se nalaze u drugim računima kao što su iCloud, Facebook ili Microsoft Exchange. Jednostavno odaberite Kalendar > Računi.

Prozor Kalendar u dnevnom prikazu koji prikazuje događaje kodirane bojom za osobne, poslovne i obiteljske kalendare u rubnom stupcu pod naslovom računa iClouda i drugi račun pod naslovom Exchange računa.

Označavanje svog života bojom

Izradite odvojene kalendare za različita područja svog života. Zatim označite točkom svoje poslovne, obiteljske ili privatne događaje brzim pregledom. Jednostavno odaberite Datoteka > Novi kalendar za izradu drugog kalendara s različitom bojom.

Prozor informacija za neki događaj.

Pozivanje i primanje poziva

Postavljanje događaja i odgovaranje na pozivnice je lako. Nakon izrade nekog događaja, kliknite Dodaj uzvanike da biste pitali ljude žele li sudjelovati. Kada primite pozivnicu, samo kliknite Možda, Nemoj prihvatiti ili Prihvati.

Prozor s informacijama za događaj koji prikazuje naziv i adresu lokacije i malu kartu.

Stavite svoj događaj na kartu

Sve informacije koje trebate o događaju nadohvat su ruke. Dodavanje lokacije vašeg događaja—poput imena restorana—a Kalendar popunjava adresu, prikazuje kartu i informacije o vremenu, te vas izvještava kada je vrijeme da krenete.