Prozor Kalendara koji prikazuje dijaloški okvir računa.

Više računa, jedan kalendar

Upravljajte svim svojim događajima u Kalendaru, čak i ako se nalaze u drugim računima kao što su iCloud ili Google.

Kako dodati račune za kalendar

Prozor Kalendar u prikazu Mjesec koji prikazuje događaje kodirane bojom za osobne, poslovne, obiteljske i školske kalendare u rubnom stupcu pod naslovom računa iClouda.

Označavanje svog života bojom

Izradite odvojene kalendare za različita područja svog života. Zatim označite točkom svoje poslovne, obiteljske ili privatne događaje brzim pregledom.

Kako dodati novi kalendar

Prozor s informacijama za događaj koji prikazuje uzvanike i lokaciju na maloj karti.

Pozivanje i primanje poziva

Brzo podesite vlastite događaje i pošaljite pozivnice za kalendar prijateljima i suradnicima.

Kako pozvati osobe na događaje

Prozor s informacijama o događaju u Kalendaru. Prikazani su detalji događaja, uključujući naziv lokacije i adresu te malu kartu.

Stavite svoj događaj na kartu

Sve informacije koje trebate o događaju nadohvat su ruke. Kada dodate lokaciju vašeg događaja—poput imena restorana—Kalendar popunjava adresu, prikazuje kartu i informacije o vremenu te vas izvještava kada je vrijeme da krenete.

Kako dodati lokaciju i vrijeme putovanja događajima

Za istraživanje uputa za uporabu aplikacije Kalendar kliknite Sadržaj na vrhu stranice ili unesite riječ ili frazu u polje za pretraživanje.

Korisno?
Ograničenje broja znakova: 250
Maksimalno ograničenje znakova je 250.
Hvala vam na komentarima.