Ako ne možete primiti e-mail poruku na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju

Ako ne možete primiti e-mail poruku u aplikaciji Mail na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju, možete pokušati nekoliko stvari.

Prije početka

Nekoliko je stvari koje morate imati na umu te provjeriti:

 • Kad napravite sigurnosnu kopiju sustava iOS ili iPadOS na servisu iCloud ili iTunes, servis izrađuje sigurnosne kopije postavki za e-mail, ali ne i e-mail poruka. Ako izbrišete ili promijenite postavke e-mail računa, prethodno preuzete e-mail poruke možda će biti uklonjene s uređaja.
 • Provjerite je li uređaj povezan s internetom.
 • Kod davatelja usluga e-maila provjerite je li došlo do prekida usluge.
 • Saznajte što možete učiniti ako ne možete pristupiti svojem e-mailu ili ne možete slati i primati poruke putem e-mail adrese @icloud.com.

Provjera e-mail adrese i lozinke

Ako aplikacija Mail zatraži da unesete lozinku za svoj e-mail račun, pripazite da je unesete točno. Da biste provjerili svoju e-mail adresu i lozinku, prijavite se na web-stranicu davatelja usluge e-maila.

Ako se i dalje pojavljuje poruka o pogrešnom korisničkom imenu ili lozinci, obratite se davatelju usluge e-maila ili administratoru sustava.

Provjera postavki dohvaćanja e-mail poruka u sustavu i postavki obavijesti

Postavke opcije Dohvati nove podatke prema zadanome se temelje na onome što nudi usluga e-maila koju koristite. Ako postavka Push nije dostupna, vaš će račun prema zadanome biti postavljen na Dohvati. Te postavke određuju način na koji uređaj prima e-mail poruke. Da biste te postavke prilagodili, učinite sljedeće:

 1. Otvorite Postavke > Mail, a zatim dodirnite Računi.
 2. Dodirnite Dohvati nove podatke.
 3. Odaberite postavku, npr. Automatski ili Ručno, ili odaberite raspored dohvaćanja podataka za aplikaciju Mail.

U sustavu iOS 11 i novijem te sustavu iPadOS, opcija Automatski postavljena je prema zadanim postavkama. Uređaj će dohvatiti nove podatke u pozadini samo kada se uređaj puni ili kada je povezan s Wi-FI mrežom.

Provjerite jesu li postavke obavijesti za aplikaciju Mail točne:

 1. Otvorite Postavke, a zatim dodirnite Obavijesti.
 2. Dodirnite Mail, a zatim e-mail račun.
 3. Prilagodite upozorenja, zvukove i bedževe.

Obraćanje davatelju usluge e-maila ili administratoru sustava

 1. Obratite se davatelju usluge e-maila ili provjerite stanje web-stranice da biste ustanovili je li došlo do prekida u pružanju usluga. 
 2. Ako ste na e-mail računu uključili sigurnosne značajke ili ograničenja, npr. provjeru valjanosti u dva koraka, obratite se davatelju usluge e-maila ili administratoru sustava. Možda će vam biti potrebna posebna lozinka ili ćete od davatelja usluge e-maila morati zatražiti autorizaciju za slanje i primanje e-mail poruka na uređaju.
 3. Provjerite postavke e-mail računa kod davatelja usluga e-maila ili administratora sustava da biste provjerili jesu li ispravne.

Uklanjanje i ponovno postavljanje e-mail računa

 1. Na računalu se prijavite na web-stranicu davatelja usluge e-maila. Provjerite nalaze li se ondje sve vaše e-mail poruke odnosno jesu li e-mail poruke spremljene i na nekom drugom mjestu osim na uređaju.
 2. Na uređaju idite na Postavke > Mail, zatim dodirnite Računi.
 3. Dodirnite e-mail račun koji želite ukloniti.
 4. Dodirnite Izbriši račun.
 5. Ponovno dodajte račun.

Ako ti koraci ne funkcioniraju, obratite se davatelju usluga e-maila za više informacija.

Datum objave: