Dodavanje e-mail računa na iPhone, iPad i iPod touch uređaju

Dva su načina postavljanja e-mail računa u aplikaciji Mail na iOS uređaju – automatski i ručno. Saznajte koja je opcija najprikladnija za vas.


iPhone pokazuje kako automatski dodati račun e-maila

Kako automatski postaviti e-mail račun

Ako koristite davatelja usluge e-maila kao što je iCloud, Google ili Yahoo, aplikacija Mail automatski će postaviti e-mail račun koristeći samo e-mail adresu i lozinku. To učinite na način opisan u nastavku:

 1. Otvorite Postavke > Mail, a zatim dodirnite Računi.
 2. Dodirnite Dodaj račun, a zatim odaberite davatelja usluge e-maila.
 3. Unesite e-mail adresu i lozinku.
 4. Dodirnite opciju Dalje i pričekajte da aplikacija Mail potvrdi vaš račun. 
 5. Na e-mail računu odaberite podatke, na primjer kontakte ili kalendare.
 6. Dodirnite opciju Spremi.

Ako ne vidite svojeg davatelja usluge e-maila, dodirnite Ostalo da biste ručno dodali svoj račun.


Na iPhone uređaju prikazuje se kako ručno dodati e-mail račun     

Kako ručno postaviti e-mail račun

Ako morate ručno postaviti e-mail račun, provjerite znate li postavke e-maila za račun. Ako ih ne znate, možete ih potražiti ili se obratite davatelju usluge e-maila. Učinite sljedeće:

 1. Otvorite Postavke > Mail, a zatim dodirnite Računi.
 2. Dodirnite Dodaj račun, potom Ostalo i na kraju Dodaj Mail račun.
 3. Unesite svoje ime i prezime, e-mail adresu, lozinku i opis računa. 
 4. Dodirnite opciju Dalje. Aplikacija Mail pokušat će pronaći postavke e-maila i dovršiti postavljanje računa. Ako aplikacija Mail pronađe vaše postavke e-maila, dodirnite opciju Gotovo da biste dovršili postavljanje računa.

Je li vaš e-mail račun postavljen? Saznajte više o upotrebi aplikacije Mail na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju.

Na iPhone uređaju prikazuje se kako se ulazi u postavke računa

Ručni unos postavki računa

Ako aplikacija Mail ne može pronaći vaše postavke e-maila, morat ćete ih unijeti ručno. Dodirnite Sljedeće, a zatim slijedite korake u nastavku:

 1. Odaberite opciju IMAP ili POP za svoj novi račun. Ako niste sigurni koju opciju odabrati, obratite se davatelju usluge e-maila.
 2. Unesite podatke za dolazni mail server i odlazni mail server. Potom dodirnite opciju Dalje. Ako nemate taj podatak, pokušajte ga potražiti.
 3. Ako su postavke e-maila točne, dodirnite opciju Spremi da biste završili. Ako postavke e-maila nisu točne, od vas će se zatražiti da ih promijenite. 

Ako ni tada ne možete postaviti e-mail račun ili spremiti postavke e-maila, obratite se davatelju usluge e-maila.

Više mogućnosti uz aplikaciju Mail

Informacije koje Apple daje o proizvodima koje nije on proizveo ili neovisnim web-stranicama nad kojima nema nadzor niti ih je testirao ne podrazumijevaju da te proizvode Apple preporučuje niti da za njih daje podršku. Apple nije odgovoran za odabir, performanse ni korištenje web-stranica ili proizvoda drugih proizvođača. Apple ne iznosi mišljenja o točnosti ni pouzdanosti web-stranica drugih proizvođača. Dodatne informacije zatražite od dobavljača proizvoda.

Datum objave: