Promjena izgleda projekta u aplikaciji iMovie

Promijenite izgled filma s pomoću efekata kao što su videofiltri, alati za prilagođavanje boja i efekt Ken Burns.

Promjena izgleda projekta u aplikaciji iMovie na iPhone ili iPad uređaju

iMovie sadrži efekte koji mogu promijeniti izgled vaših isječaka. Ako želite određeni izgled, upotrijebite prethodno postavljeni filtar, kao što je B&W (crno-bijelo) ili Sepia. Fotografije u iMovie projektu možete prilagoditi efektom Ken Burns koji se pomiče preko fotografije te je povećava i smanjuje.

Možete koristitiefekt zelenog zaslona u aplikaciji iMovie da biste sadržaj zelenog zaslona dodali kao nadsloj.

Upotreba filtra u aplikaciji iMovie na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju

Dodajte filtar u jedan videoisječak u projektu:

 1. Dodirnite videoisječak na vremenskoj crti da biste ga odabrali.
 2. Dodirnite gumb Filtri , zatim dodirnite filtar da biste ga pregledali u pregledniku.
  Projekt u aplikaciji iMovie na iPad uređaju s otvorenom galerijom Filtri
 3. Dodirnite izvan filtra da biste ga primijenili ili dodirnite Nijedan ako ne želite koristiti filtar.

Filtar možete dodati i u cijeli projekt:

 1. Otvorite projekt.
 2. Dodirnite gumb Postavke projekta , dodirnite filtar, a zatim Gotovo. Filtri se primjenjuju na sve videoisječke u projektu, ali ne i na fotografije ili druge slike.

Ako filtar želite dodati fotografiji, primijenite filtar u aplikaciji Foto, zatim ponovno dodajte fotografiju na vremensku crtu projekta. Aplikacija Foto sadrži mnogo istih filtara kao i aplikacija iMovie.

Prilagodba efekta Ken Burns

iMovie automatski primjenjuje efekt Ken Burns na sve fotografije dodane u iMovie projekt. Taj efekt možete prilagoditi ili ga potpuno isključiti.

 1. Na vremenskoj crti dodirnite fotografiju koju želite prilagoditi.
 2. Dodirnite gumb Radnje  da se u pregledniku prikažu kontrole efekta Ken Burns.
 3. Da biste postavili način kadriranja fotografije na početku, dodirnite gumb Start , a zatim približite i razmičite prste za uvećavanje, smanjivanje i povlačenje slike u pregledniku.
 4. Da biste postavili način kadriranja fotografije na kraju, dodirnite gumb Kraj , zatim stisnite za zumiranje i povlačenje slike u pregledniku.
 5. Da biste isključili efekt Ken Burns za fotografiju, dodirnite Ken Burns omogućen .


Promjena izgleda projekta u aplikaciji iMovie na Mac računalu

iMovie sadrži efekte koji mogu promijeniti izgled vaših isječaka. Uz njih možete brzo poboljšati izgled i zvuk isječka. Ako želite određeni izgled, upotrijebite prethodno postavljeni filtar, npr. Crno-bijelo ili Sepia. Prilagodite boje, uskladite boje između isječaka, popravite bijele ili sive tonove i još mnogo toga pomoću ugrađenih alata za automatsko prilagođavanje boje. Ili ručno prilagodite boju.

Možete koristiti efekt zelenog zaslona u aplikaciji iMovie da biste sadržaj zelenog zaslona dodali kao nadsloj.

Brzo poboljšajte izgled i zvuk isječka u aplikaciji iMovie na Mac računalu

Da biste brzo poboljšali izgled i zvuk isječka, odaberite ga u pregledniku ili na vremenskoj crti, a zatim kliknite gumb Poboljšaj  iznad preglednika.

Upotreba prethodno postavljenih filtara u aplikaciji iMovie na Mac računalu

 1. Odaberite jedan ili više isječaka u pregledniku ili na vremenskoj crti, a zatim kliknite gumb Filtar za isječke i zvučni efekte  iznad preglednika.
 2. Kliknite gumb Filtar za isječak.
 3. U prozoru koji prikazuje različite filtre držite pokazivač preko filtra za pregled isječka s filtrom u pregledniku, a zatim kliknite filtar da biste ga primijenili na odabrane isječke.
 4. Da biste isključili filtar, kliknite gumb Filtar za isječke i zvučni efekti , a zatim kliknite Resetiraj.

Automatska promjena boja videozapisa u aplikaciji iMovie na Mac računalu

 1. Odaberite jedan ili više videoisječaka u pregledniku ili na vremenskoj crti.
 2. Kliknite gumb Ravnoteža boje  iznad preglednika, a zatim odaberite opciju:
  • Za automatsko podešavanje boje kliknite Automatski.
  • Da biste uskladili boje između isječaka, kliknite Uskladi boju, povucite pokazivač (koji sada izgleda kao kapaljka) preko drugog isječka koji želite uskladiti s odabranim isječkom, a zatim kliknite kad ste pronašli okvir koji želite koristiti kao izvor za podudaranje boja.
  • Da biste popravili bijele ili sive tonove u isječku, kliknite gumb Balans bijele, a zatim dio isječka koji bi u pregledniku trebao biti bijel ili siv.
  • Da biste upotrijebili ton kože za promjenu boje isječka, kliknite gumb Balans tonova kože, a zatim u isječku u pregledniku kliknite izloženi dio nečije kože.
 3. Kada završite, kliknite prekidač Primijeni . Da biste uključili ili isključili efekt, povucite prekidač. Ili kliknite gumb Odustani  kako biste uklonili promjenu.

Ručna promjena boja videozapisa u aplikaciji iMovie na Mac računalu

Pomoću ugrađenih alata za korekciju boja u aplikaciji iMovie stvorite vrlo prirodne isječke ili u potpunosti promijenite boje isječaka. Odaberite jedan ili više isječaka u pregledniku ili na vremenskoj crti, a zatim kliknite gumb Korekcija boje  iznad preglednika za prikaz kontrola za ispravljanje boja:

Prozor projekta u aplikaciji iMovie za Mac računalo s vidljivim kontrolama korekcije boja

 • Da biste podesili sjene, svjetlinu, kontrast ili naglašene tonove, povucite pripadajuće kliznike u višestrukom klizniku s lijeve strane.
 • Da biste prilagodili zasićenost (intenzitet boje), povucite upravljač zasićenja u sredini.
 • Da biste prilagodili temperaturu boje, povucite upravljač temperature boje na desnoj strani.


Datum objave: