Promjena Sirinog glasa i jezika

Saznajte kako promijeniti glas i jezik koje koristi Siri.

Na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju

Otvorite Postavke > Siri i pretraživanje.

Dodirnite Jezik da biste promijenili jezik kojim se Siri koristi za upite i odgovore.

Dodirnite Glas za Siri kako biste promijenili glas kojim Siri govori.

Da biste na uređaju čuli odgovore koje Siri govori, dodirnite Postavke > Siri i pretraživanje > Odgovori od Siri.

Na Mac računalu

Ako imate Mac računalo sa sustavom macOS Sierra ili novijim, otvorite Apple izbornik  > Postavke sustava, pa kliknite Siri. Tu možete odabrati sljedeće opcije:

  • Jezik: promijenite jezik kojim se Siri koristi za upite i odgovore.
  • Glasovna varijanta: promijenite varijantu jezika kojim Siri govori.
  • Glas za Siri: promijenite glas kojim Siri govori.
  • Glasovne povratne informacije: uključite da vam Siri odgovara naglas. Ako isključite tu opciju, nećete čuti odgovore Siri, ali ćete ih vidjeti u prozoru za Siri.

Na Apple Watch uređaju

Siri se na vašem Apple Watch uređaju koristi istim jezikom i glasom koji ste postavili na svom iPhone uređaju. Na Apple Watch Series 3 ili novijem uređaju Siri vam može odgovarati naglas. Na Apple Watch uređaju otvorite Postavke > Siri.

Na starijim modelima Apple Watch uređaja odgovori Siri prikazuju se na zaslonu uz tekst ili slike. Saznajte više o Siri na Apple Watch uređaju.

Na Apple TV 4K i Apple TV HD uređaju

Siri se koristi jezikom koji ste postavili na svom Apple TV 4K ili Apple TV HD uređaju. Da biste promijenili jezik kojim se Siri koristi, otvorite Postavke > Općenito. U odjeljku Siri odaberite opciju Jezik, a zatim odaberite jezik.

Siri ne govori na Apple TV uređaju, ali obradit će vaš upit i rezultate prikazati na zaslonu.

Dodatne informacije o aplikaciji Siri na Apple TV 4K ili Apple TV HD uređaju.

Dodatne informacije

Datum objave: