Promjena glasa i jezika koje koristi Siri

Saznajte kako promijeniti glas i jezik koje koristi Siri.

Na iPhone, iPad i iPod touch uređaju

Otvorite Postavke > Siri i pretraživanje.

Dodirnite Jezik da biste promijenili jezik kojim se Siri koristi za upite i odgovore.

Dodirnite Glas za Siri da biste promijenili spol ili dijalekt kojim Siri govori.*

Da bi Siri verbalno odgovarala na upite na vašem uređaju, dodirnite Glasovne povratne informacije, a zatim odaberite nešto od sljedećeg:

  • Uvijek uključeno: Siri će izgovarati odgovore čak i kad je zvono utišano.
  • Upravljanje prekidačem za zvono: Siri ne govori naglas kad je prekidač zvona postavljen na utišano. I dalje ćete čuti zvučni signal kad koristite Siri i glasovne povratne informacije kad kažete "Hej Siri" ili kad ste spojeni na Bluetooth uređaj, slušalice ili CarPlay.
  • Samo slobodnih ruku: Siri će se oglasiti zvučnim signalom i naglas odgovarati kad upotrijebite "Hej Siri" ili kad ste spojeni na Bluetooth uređaj, slušalice ili CarPlay.

Na Mac računalu

Ako imate Mac računalo sa sustavom macOS Sierra ili novijim, otvorite Appleov izbornik () > Postavke sustava, pa kliknite Siri. Tu možete odabrati sljedeće opcije:

  • Jezik: promijenite jezik kojim se Siri koristi za upite i odgovore.
  • Glas za Siri: promijenite spol ili dijalekt kojim Siri govori.*
  • Glasovne povratne informacije: uključite da vam Siri odgovara naglas. Ako isključite tu opciju, nećete čuti odgovore Siri, ali ćete ih vidjeti u prozoru za Siri.

Na Apple Watch uređaju

Siri se na vašem Apple Watch uređaju koristi istim jezikom i glasom koji ste postavili na svom iPhone uređaju. Na Apple Watch Series 3 ili novijem uređaju Siri vam može odgovoriti naglas. Na Apple Watch uređaju otvorite Postavke > Općenito > Siri. U odjeljku Glasovne povratne informacije odaberite nešto od sljedećeg:

  • Uvijek uključeno: Siri izgovara odgovore čak i kad je Apple Watch u modu tihog rada.
  • Upravljano u modu tihog rada: Siri ne odgovara naglas kad je Apple Watch u modu tihog rada.
  • Samo slušalice: Siri odgovara naglas kad je Apple Watch spojen na Bluetooth slušalice.

Na starijim modelima Apple Watch uređaja odgovori Siri prikazuju se na zaslonu uz tekst ili slike. Saznajte više o Siri na Apple Watch uređaju.

Na Apple TV 4K i Apple TV HD uređaju

Siri se na Apple TV 4K ili Apple TV HD uređaju koristi istim jezikom koji ste postavili. Da biste promijenili jezik kojim se Siri koristi, otvorite Postavke > Općenito > Siri, pa odaberite Jezik.

Siri ne govori na Apple TV uređaju, ali obradit će vaš upit i rezultate prikazati na zaslonu.

Dodatne informacije o aplikaciji Siri na Apple TV 4K ili Apple TV HD uređaju.

Dodatne informacije

*Opcije postavke Glas za Siri u pogledu spola i dijalekta ovise o jeziku koji odaberete. Za neke jezike dostupan je samo muški ili samo ženski glas, a za druge su dostupna oba. Za neke jezike, npr. engleski, španjolski i francuski, postoje i različiti dijalekti. Ako engleski, primjerice, koristite u SAD-u, Siri može govoriti s američkim, britanskim i australskim naglaskom.

Datum objave: