Promjena Sirinog glasa i jezika

Saznajte kako promijeniti glas i jezik koje koristi Siri.

Siri na iPhone, iPad i iPod touch uređaju te Mac računalu

Siri možete prilagoditi da prepozna vaše upite te da odgovara na različitim jezicima, različitim glasovima i na različitim dijalektima. Jezik koji koristi Siri možete postaviti tako da bude različit od jezika na uređaju.

Da biste promijenili jezik i glas koje koristi Siri, za uređaj koristite Sirine postavke:

  • iPhone, iPad i iPod touch: otvorite Postavke > Siri i pretraživanje. 
  • Mac sa sustavom macOS Sierra i novijim: otvorite Apple izbornik > Postavke sustava, a zatim kliknite Siri.

Da biste promijenili jezik koji Siri koristi za upite i odgovore na njih, koristite postavku Jezik. Da biste promijenili spol ili dijalekt kojim Siri govori, koristite postavku Glas za Siri.

Opcije postavke Glas za Siri u pogledu spola i dijalekta ovise o jeziku koji odaberete. Za neke jezike dostupan je samo muški ili samo ženski glas, a za druge su dostupna oba. Za neke jezike, npr. engleski, španjolski i francuski, postoje i različiti dijalekti. Ako engleski, primjerice, koristite u SAD-u, Siri može govoriti s američkim, britanskim i australskim naglaskom.

Saznajte više o Siri na iPhone, iPad i iPod touch uređaju te Mac računalu.

Siri na Apple Watch i Apple TV uređaju (četvrte generacije) i novijem

Na Apple Watch uređaju Siri korisiti jezik i glas koje ste postavili na iPhone uređaju. Da biste mogli razgovarati sa Siri, potreban vam je Apple Watch Series 3. Na starijim modelima Apple Watch uređaja Sirini se odgovori prikazuju na zaslonu uz tekst ili slike. Saznajte više o Siri na Apple Watch uređaju.

Na Apple TV uređaju (četvrte generacije i novijem) Siri koristi jezik koji ste postavili na Apple TV uređaju. Na Apple TV uređaju za Siri se ne može koristiti govor. Saznajte više o Siri na Apple TV uređaju (četvrte generacije i novijem)

Datum objave: