Korištenje Siri na Apple Watch uređaju

Saznajte kako upotrebljavati Siri, inteligentnu osobnu pomoćnicu koja vam omogućuje da uspješno obavite svoje zadatke. Siri može slati poruke, upućivati pozive, davati navigacijske upute i još mnogo toga. 

Postavljanje značajke Siri

 1. Na uparenom iPhone uređaju, dodirnite Postavke > Siri i pretraživanje. Provjerite je li uključena značajka Reagiraj na „Hej, Siri”. Na iPhone X uređaju ili novijem obavezno uključite opciju Pritisnite bočnu tipku za Siri. Na iPhone 8 uređaju ili starijem obavezno uključite opciju Pritisnite tipku Home za Siri.
 2. Na Apple Watch uređaju dodirnite > Siri. Odaberite želite li uključiti ili isključiti opcije Hej, Siri i Podignite za razgovor.
 3. Na Apple Watch Series 3 uređaju ili novijem pomaknite se dolje do opcije Glasovne informacije, a zatim odaberite kada Siri govori: Uvijek uključeno, Upravljano u modu tihog rada ili Samo slušalice. 
 4. Provjerite mogu li se Apple Watch ili upareni iPhone povezati s internetom.*

Upućivanje pitanja Siri

Možete tražiti od Siri da pokrene trening, otvori aplikaciju, pošalje poruku i još mnogo toga. Nekoliko je načina za razgovor sa Siri. Na uređaju Apple Watch Series 3 ili novijem Siri izgovara odgovore te je možete aktivirati i koristiti putem uparenih Bluetooth slušalica s mikrofonom. Na starijim modelima Siri odgovara vizualno na brojčaniku sata.

U sustavu watchOS 6 možete zatražiti od Siri da prepozna pjesmu i odmah prikaže rezultat Shazam pretraživanja. Siri možete postaviti i općenito pitanje pa će se na brojčaniku sata Apple Watch uređaja prikazati prvih nekoliko rezultata pretraživanja i kratki sažetak svake stranice. Dodirnite Otvori stranicu da biste pregledali tu stranicu na Apple Watch uređaju.

Podizanje zapešća

U sustavu watchOS 5 i novijem te Apple Watch Series 3 uređaju i novijima ne trebate reći „Hej, Siri” da biste pokrenuli Siri. 

 1. Podignite zapešće i aktivirajte Apple Watch.
 2. Prinesite sat ustima.
 3. Recite što vam je potrebno. 

Evo kako se uključuje i isključuje značajka Podignite za razgovor:

 1. Na Apple Watch uređaju otvorite aplikaciju Postavke.
 2. Dodirnite Siri.
 3. Uključite ili isključite Podignite za razgovor.

Pritisnite kotačić Digital Crown

 1. Držite kotačić Digital Crown.
 2. Kada se prikaže indikator slušanja, kažite što vam je potrebno.
 3. Otpustite Digital Crown.

Izgovorite „Hej, Siri”

 1. Podignite zapešće ili dodirnite zaslon uređaja Apple Watch.
 2. Kada se aktivira recite „Hej, Siri”, a zatim recite što želite.

Dodavanje Siri na brojčanik sata

Ako koristite Siri brojčanik sata, možete dodati dodatak Siri, a zatim ga dodirnuti da biste joj se obratili: dodatak Siri

Korištenje Siri brojčanika sata i prečaca za Siri

Siri brojčanik sata ažurira se tijekom dana te vam pokazuje relevantne sadržaje i informacije koji bi vam mogli zatrebati na temelju lokacije, doba dana i navika. Na primjer, možda ćete vidjeti događaje kalendara, ukrcajne propusnice ili favorite iz aplikacije Dom. Usto, Siri brojčanik sata podržava prečace za Siri.

 Saznajte kako promijeniti brojčanik sata.

Ako Siri ne odgovara ili traži da ponovno pokušate

Nakon svakog koraka provjerite odgovara li Siri:

 1. Provjerite internetsku vezu na Apple Watch uređaju. 
 2. Na iPhone uređaju provjerite je li Siri uključena. Dodirnite Postavke > Siri i pretraživanje, a zatim uključite Reagiraj na „Hej, Siri”. Na iPhone X uređaju uključite Pritisnite bočnu tipku za Siri. Na iPhone 8 uređaju ili starijem uključite Pritisnite tipku Home za Siri. Apple Watch zrcali iPhone, stoga ne morate provjeravati sat.
 3. Na Apple Watch uređaju provjerite je li uključena značajka Hej, Siri. Dodirnite Postavke > Siri.
 4. Ponovno pokrenite Apple Watch.
 5. Na iPhone uređaju otvorite Postavke > Siri i pretraživanje te isključite opciju Reagiraj na „Hej Siri”. Zatim je ponovno uključite.
 6. Provjerite jesu li mikrofon ili zvučnik na Apple Watch uređaju blokirani. Na primjer, ako uređaj ima zaštitnu navlaku, skinite je. 
 7. Ako Siri na uređaju Apple Watch Series 3 ili novijem ne govori, možda je potrebno preuzeti njezin glas. Preuzimanje započinje kad ste na Wi-Fi mreži, a Apple Watch se puni. Da bi se preuzimanje imalo vremena dovršiti, punite Apple Watch preko noći. Da biste provjerili stanje preuzimanja na Apple Watch uređaju, dodirnite Postavke > Siri pa se pomaknite do opcije Glas za Siri. Saznajte koje jezike Siri govori.

Ako Siri ni tada ne reagira, obratite se Appleovoj službi za korisničku podršku.

Saznajte više o Siri

* Mogući su troškovi za mobilni podatkovni promet.

Datum objave: