Korištenje Siri na Apple Watch uređaju

Saznajte kako upotrebljavati Siri, inteligentnu osobnu pomoćnicu koja vam omogućuje da uspješno obavite svoje zadatke. Siri može slati poruke, upućivati pozive, davati navigacijske upute i još mnogo toga. 

Početak rada

 • Na uparenom iPhone uređaju dodirnite Postavke > Siri i pretraživanje te provjerite je li uključeno „Reagiraj na 'Hej, Siri'” ili „Pritisnite tipku Home za Siri”.
 • Na Apple Watch uređaju dodirnite Postavke > Općenito > Siri te provjerite je li uključen Hej, Siri. 
 • Na uređaju Apple Watch Series 3 odaberite kad Siri treba govoriti te preuzmite za nju glas.

Apple Watch ili upareni iPhone morate povezati s internetom.*


     „Hej, Siri” na brojčaniku sata

Upućivanje pitanja Siri

Siri možete zatražiti da započne određenu vježbu i još mnogo toga. Nekoliko je načina na koje možete razgovarati sa Siri.

Korištenje kotačića Digital Crown

Držite Digital Crown. Kada se pojavi indikator slušanja, izgovorite potrebno te otpustite Digital Crown.

Izgovaranje „Hej, Siri”

Podignite zapešće ili dodirnite zaslon uređaja Apple Watch. Kada se aktivira, izgovorite „Hej, Siri” te recite što vam treba.

Na uređaju Apple Watch Series 3 Siri vam izgovara odgovore, a aktivirati je i koristiti možete putem uparenih Bluetooth slušalica s mikrofonom. Na starijim modelima Siri odgovara vizualno na brojčaniku sata.

 

Kalendarski događaj Sastanak s Ryanom, prikazan na brojčaniku sata     

Dodavanje Siri na brojčanik sata

Ako Siri koristite na brojčaniku sata, dodirnite dodatak za Siri da biste s njom razgovarali: dodatak za Siri. Brojčanik sata sa Siri pokazuje podatke koji će vam možda biti potrebni, ovisno o lokaciji i dobu dana. Možda ćete, primjerice, vidjeti događaje kalendara, ukrcajne propusnice ili favorite iz aplikacije Dom.

Saznajte kako promijeniti brojčanik sata.

 

Odabir trenutka kad Siri počinje govoriti na uređaju Apple Watch Series 3

Na uređaju Apple Watch Series 3 možete odabrati kada Siri počinje govoriti:

 1. Na uređaju Apple Watch dodirnite Postavke > Općenito > Siri.
 2. Odaberite neku opciju: Uvijek uključeno, Kontrola uz Mod tihog rada ili Samo slušalice.

Ako Siri ne govori, Apple Watch mora preuzeti glas. Preuzimanje započinje kad ste na Wi-Fi mreži, a Apple Watch se puni. Da bi se preuzimanje imalo vremena dovršiti, Apple Watch pokušajte puniti preko noći.

Da biste na uređaju Apple Watch provjerili status preuzimanja, dodirnite Postavke > Općenito > Siri te se pomaknite do opcije Glas za Siri. Ako se glas mora preuzeti, pojavit će se poruka: „Siri će govoriti glasom kojeg ste odabrali na iPhone uređaju. Čekanje na preuzimanje. Preuzimanje će se odviti tijekom punjenja vašeg sata.”

Saznajte koje jezike Siri govori.

Ako Siri ne odgovara ili traži da ponovno pokušate

Učinite sljedeće. Nakon svakog koraka provjerite odgovara li Siri:

 1. Provjerite internetsku vezu na Apple Watch uređaju. 
 2. Na iPhone uređaju provjerite je li Siri uključena. Dodirnite Postavke > Siri i pretraživanje, a zatim uključite „Reagiraj na 'Hej Siri'” i „Pritisnite tipku Home za Siri”. Apple Watch zrcali iPhone, stoga ne morate provjeravati sat.
 3. Na Apple Watch uređaju provjerite je li uključeno „Hej, Siri”. Dodirnite Postavke > Općenito > Siri.
 4. Ponovno pokrenite Apple Watch.
 5. Na iPhone uređaju otvorite Postavke > Siri i pretraživanje te isključite opciju „Reagiraj na 'Hej Siri'”. Zatim je ponovno uključite.
 6. Provjerite nije li mikrofon ili zvučnik na Apple Watch uređaju blokiran. Ako uređaj ima, primjerice, zaštitnu navlaku, skinite je. 
 7. Ako Siri na uređaju Apple Watch Series 3 ne govori, možda je potrebno preuzeti njezin glas.

Ako Siri ni tada ne reagira, obratite se Appleovoj korisničkoj podršci.

Da biste na uređaju Apple Watch promijenili jezik kojim Siri govori, morate ga promijeniti i na iPhone uređaju. Na iPhone uređaju dodirnite Postavke > Siri i pretraživanje > Jezik. Na popisu jezika odaberite onaj koji Siri razumije.

* Mogući su troškovi za mobilni podatkovni promet.

Datum objave: