Upotreba značajke Siri na iPhone, iPad i iPod touch uređajima

Saznajte kako upotrebljavati Siri, inteligentnu osobnu pomoćnicu koja vam omogućuje da uspješno obavite svoje zadatke. Siri može slati poruke, upućivati pozive, provjeravati kalendar i još mnogo toga. 

Upućivanje pitanja Siri

Nekoliko je načina da razgovarate sa Siri, npr. pritiskom na tipku Home ili bočnu tipku na uređaju, povezivanjem sa slušalicama s mikrofonom odnosno priključivanjem u autu ili izgovaranjem „Hej, Siri”.

 
   

Korištenje tipke Home i bočne tipke

Ako imate iPhone 6s ili noviji, pritisnite i držite tipku Home, a zatim izgovorite što vam je potrebno. Na nekim uređajima prije svog zahtjeva možda ćete morati pričekati da se Siri pojavi.

Ako imate iPhone X, držite bočnu tipku i izgovorite svoj zahtjev.

Izgovaranje „Hey, Siri” (Hej, Siri)

Siri možete koristiti i bez pritiska na tipku Home ili bočnu tipku. Najprije provjerite je li značajka „Hej, Siri” uključena u odjeljku Postavke > Siri i pretraživanje > Reagiraj na „Hej, Siri”. Zatim izgovorite „Hej, Siri” i postavite pitanje. Primjerice, možete reći „Hey Siri, how's the weather?” (Hej, Siri, kakvo je vrijeme?).

Ako imate iPhone 6s ili noviji, iPad (šeste generacije) ili iPad Pro*, značajku „Hej, Siri” možete upotrijebiti u bilo kojem trenutku. Ako imate iPhone 6 ili stariji ili pak neki drugi model iPad ili iPod touch uređaja, najprije ćete morati priključiti uređaj na izvor napajanja. 

Kada izgovorite „Hej, Siri”, Siri utvrđuje koji uređaj pokušavate koristiti, samo provjerite je li Bluetooth omogućen na vašim uređajima.

Razgovor sa Siri putem slušalica s mikrofonom

Ako koristite slušalice s mikrofonom koje imaju daljinski upravljač ili neku drugu vrstu Bluetooth uređaja, pritisnite i držite tipku u sredini ili tipku za pozive dok ne začujete zvonce. Zatim recite što vam je potrebno.

Ako imate slušalice AirPods, bilo koju dvaput dodirnite s vanjske strane da biste aktivirali Siri.

Razgovor sa Siri u autu

Osim korištenja „Hej, Siri”, ako vaše vozilo podržava značajke CarPlay ili Siri Eyes Free, možete i pritisnuti te držati tipku za govorne naredbe na kolu upravljača, a zatim reći Siri što vam je potrebno. Siri će pričekati da prestanete govoriti. Ako uz značajku CarPlay imate dodirni zaslon, Siri možete upotrebljavati tako da pritisnete i držite tipku Home na zaslonu. Da biste obavijestili Siri da više nećete govoriti, dodirnite gumb sa zvučnim valom. To je korisno ako vas Siri ne može čuti zbog pozadinske buke. Sa Siri se možete povezati i otvaranjem određenih aplikacija, primjerice aplikacije Telefon ili Poruke.

Siri svoje ponašanje prilagođava načinu na koji ste povezani. Ako ste, primjerice, povezani putem ožičenih ili Bluetooth slušalica s mikrofonom, značajke Siri Eyes Free ili značajke CarPlay, Siri će naglas pročitati poruke da biste ih mogli odobriti prije slanja.

Promjena Sirinog glasa i jezika

Da biste promijenili glas koji Siri upotrebljava, otvorite Postavke > Siri i pretraživanje > Glas za Siri. Da biste promijenili jezik koji Siri upotrebljava, otvorite Postavke > Siri i pretraživanje > Jezik. Zatim odaberite jezik s popisa jezika koje Siri govori i razumije

Da biste promijenili način na koji Siri odgovara, otvorite Postavke > Siri i pretraživanje > Glasovni odgovori te odaberite opciju.

Siri možete koristiti u svim zemljama, na bilo kojem od podržanih jezika. Budući da je Siri osmišljena tako da prepozna naglaske i narječja u podržanim zemljama i regijama, Sirina preciznost najveća je s izvornim govornicima. Saznajte koje su Sirine značajke podržane u pojedinim zemljama i regijama.

Najavljivanje telefonskih poziva

Značajka najavljivanja poziva prema zadanim je postavkama isključena, ali je možete uključiti i prilagoditi u odjeljku Postavke > Telefon > Najavi pozive.

Mogu se najaviti svi dolazni pozivi, samo pozivi dok vozite automobil ili koristite slušalice s mikrofonom ili samo pozivi kad upotrebljavate slušalice s mikrofonom.

Dodatne informacije

Saznajte kako koristiti Siri na Mac računalu te Apple TV i Apple Watch uređaju. Ako Siri ne radi kako treba, zatražite pomoć.

* Ako imate iPhone 6s ili noviji, iPad (šeste generacije), iPad Pro 12,9-inčni (druge generacije), iPad Pro (10,5-inčni) ili iPad Pro (9,7-inčni), značajku „Hej, Siri” možete upotrijebiti u bilo kojem trenutku. Svoj zahtjev izgovorite čim pritisnete tipku Home ili bočnu tipku. Otpustite gumb da bi Siri znala da ste završili. iPad Pro 12,9-inčni (prve generacije) ne podržava te značajke. Umjesto tipke Home iPhone X ima bočnu tipku.

Datum objave: Thu May 31 17:06:56 GMT 2018