Obnavljanje uređaja pomoću iTunes ili iCloud sigurnosne kopije kada je potrebna novija verzija sustava iOS

Saznajte što učiniti ako uređaj obnavljate iz iCloud ili iTunes sigurnosne kopije za koju je potrebna novija verzija sustava iOS.

Ako uređaj obnavljate iz iCloud sigurnosne kopije za koju je potrebna novija verzija sustava iOS, asistent za podešavanje zatražit će da ažurirate softver. Ako odaberete preuzimanje i instalaciju ažuriranja, asistent za podešavanje automatski će ažurirati softver, a zatim obnoviti uređaj iz sigurnosne kopije.

Ako uređaj obnavljate iz iTunes sigurnosne kopije za koju je potrebna novija verzija sustava iOS, prikazat će vam se poruka o pogrešci da uređaj nije moguće obnoviti iz iTunes sigurnosne kopije jer je softver zastario. Da biste ažurirali uređaj i obnovili ga iz sigurnosne kopije, učinite sljedeće:

Postavljanje, ažuriranje i brisanje uređaja

  1. U programu iTunes ili na zaslonu za aplikacije i podatke na iPhone uređaju dodirnite Podesi kao novi, a ne Obnovi iz sigurnosne kopije. Ako ste već dodirnuli Obnovi iz sigurnosne kopije, dodirnite Natrag da biste se vratili na zaslon za podešavanje.
  2. Slijedite preostale korake. Zasad preskočite korake za Apple ID, Touch ID i lozinku.
  3. Kada dovršite postavljanje, uređaj ažurirajte na najnoviju verziju sustava iOS.
  4. Pričekajte da se ažuriranje dovrši i da se uređaj ponovno pokrene.
  5. Izbrišite iOS uređaj: dodirnite Postavke > Općenito > Resetiraj > Obriši sav sadržaj i postavke. Uređaj će se nakon brisanja ponovno pokrenuti, nakon čega ćete vidjeti pozdravni zaslon u asistentu za podešavanje.

Sada biste trebali moći ponovno postaviti uređaj i odabrati sigurnosnu kopiju iz koje ga želite obnoviti. 

Dodatne informacije

Datum objave: