Ako vaš iPhone, iPad ili iPod uređaj ne može uspostaviti vezu ili ne radi u automobilu

Saznajte što učiniti ako imate problema s povezivanjem uređaja sa stereosustavom u automobilu.

Ako se povezujete putem značajke CarPlay

Dostupna za odabrane automobile, značajka CarPlay pametniji je, siguran način upotrebe iPhone uređaja u automobilu. CarPlay vam omogućuje da radnje koje želite obaviti s pomoću iPhone uređaja tijekom vožnje prikažete na ugrađenom zaslonu u automobilu.

Ako vaš automobil podržava upotrebu značajke CarPlay s pomoću USB priključka, priključite svoj iPhone uređaj u USB priključak automobila ili stereosustava. USB priključak može biti označen ikonom CarPlay ili ikonom pametnog telefona.

Ako vaš automobil podržava značajku bežični CarPlay, dodirnite i držite tipku Voice Control na upravljaču da biste postavili značajku CarPlay. Ili provjerite je li automobil u bežičnom načinu rada ili načinu rada za Bluetooth uparivanje. Zatim na iPhone uređaju idite na Postavke > Općenito > CarPlay > Dostupni automobili i odaberite svoj automobil. Više informacija možete pronaći u priručniku automobila.

Saznajte više o značajci CarPlay ili o tome kako postaviti i upotrebljavati značajku CarPlay.

Ako se povezujete putem Bluetootha

 1. Ponovno pokrenite uređaj.
 2. Otvorite Postavke > Bluetooth i isključite opciju Bluetooth. Pričekajte pet sekundi, a zatim ponovno uključite opciju Bluetooth.
 3. Upute za uparivanje s Bluetooth uređajem potražite u korisničkom priručniku za stereosustav u automobilu. U većini automobila potrebno je postaviti telefon na zaslonu automobila. 
 4. Ako ste povezali više telefona sa stereosustavom automobila, pokušajte preimenovati uređaj: idite na Postavke > Općenito > O uređaju > Naziv te unesite novi naziv. Zatim se pokušajte ponovno povezati.
 5. Ažurirajte uređaj.
 6. Instalirajte sva ažuriranja firmvera za stereosustav u automobilu.
 7. Ako se još uvijek ne možete povezati, obratite se Appleovoj službi za korisničku podršku.

Povezivanje putem USB reprodukcije

 1. Ponovno pokrenite uređaj i automobil.
 2. Provjerite je li uređaj otključan i je li otvoren početni zaslon.
 3. Ako je moguće, pokušajte se povezati s pomoću drugog kabela ili USB priključka. U priručniku za automobil potražite više informacija o povezivanju Apple uređaja.
 4. Provjerite ima li u priključku za punjač onečišćenja ili oštećenja. Provjerite je li kabel za punjenje do kraja umetnut u priključak.
 5. Ažurirajte uređaj.
 6. Instalirajte sva ažuriranja firmvera za stereosustav u automobilu.
 7. Pokušajte zvuk reproducirati putem neke druge aplikacije. Ako zvuk nije moguće reproducirati putem aplikacije drugog proizvođača, obratite se autoru aplikacije i zatražite pomoć. Ako zvuk nije moguće reproducirati putem Appleove aplikacije, obratite se Appleovoj službi za korisničku podršku.

Informacije koje Apple daje o proizvodima koje nije on proizveo ili neovisnim web-stranicama nad kojima nema nadzor niti ih je testirao ne podrazumijevaju da te proizvode Apple preporučuje niti da za njih daje podršku. Apple nije odgovoran za odabir, performanse ni korištenje web-stranica ni proizvoda drugih proizvođača. Apple ne iznosi mišljenja o točnosti ni pouzdanosti web-stranica drugih proizvođača. Prilikom korištenja interneta uvijek postoje rizici. Obratite se davatelju usluge da biste saznali više. Nazivi drugih tvrtki i proizvoda mogu biti robne marke svojih vlasnika.

Datum objave: