Ponovno pokretanje uređaja iPhone

Saznajte kako isključiti i zatim ponovno uključiti uređaj iPhone.

Kako ponovno pokrenuti uređaj iPhone X, 11, 12, 13 ili noviji

 1. Pritisnite i držite tipku za podešavanje glasnoće i bočnu tipku dok se ne prikaže kliznik za isključivanje.
  Tipka za podešavanje glasnoće nalazi se na lijevoj strani uređaja, a bočna tipka nalazi se na desnoj strani
 2. Povucite kliznik, a zatim pričekajte 30 sekundi da se uređaj isključi. Prisilno ponovno pokrenite uređaj ako je smrznut ili ne reagira.
 3. Da biste ponovno uključili uređaj, pritisnite i držite bočni gumb (na desnoj strani uređaja iPhone) dok se ne pojavi logotip tvrtke Apple.

Kako ponovno pokrenuti uređaj iPhone 6, 7, 8 ili SE (druge ili treće generacije)

 1. Pritisnite i držite bočnu tipku dok se ne prikaže kliznik za isključivanje.
 2. Povucite kliznik, a zatim pričekajte 30 sekundi da se uređaj isključi. Prisilno ponovno pokrenite uređaj ako je smrznut ili ne reagira.
 3. Da biste ponovno uključili uređaj, pritisnite i držite bočni gumb dok se ne pojavi logotip tvrtke Apple.

Kako ponovno pokrenuti uređaj iPhone SE (1. generacije), 5 ili stariji

 1. Pritisnite i držite gornju tipku dok se ne prikaže kliznik za isključivanje.
  Tipka za uključivanje i isključivanje nalazi se na vrhu uređaja
 2. Povucite kliznik, a zatim pričekajte 30 sekundi da se uređaj isključi. Prisilno ponovno pokrenite uređaj ako je smrznut ili ne reagira.
 3. Da biste ponovno uključili uređaj, pritisnite i držite gornju tipku dok se ne pojavi logotip tvrtke Apple.
Datum objave: