Upotreba bočne, Home i drugih tipki na uređaju iPhone

Saznajte više o tipkama i prekidačima na svom uređaju iPhone.

Slike modela uređaja iPhone na kojima se prikazuju tipke

Slijeva nadesno: iPhone SE (1. generacije), iPhone 8 i iPhone X i noviji

 


Mirovanje

Na uređaju iPhone 6 i novijem pritisnite bočnu tipku da biste iPhone aktivirali ili stavili u mirovanje. Na uređaju iPhone SE (1. generacije) i starijem pritisnite gornju tipku.


Zvono/nečujno

Upotrijebite prekidač zvono/nečujno za isključivanje zvukova i upozorenja.

Ako je prekidač narančasti, znači da je iPhone u tihom načinu rada te da će za dolazne pozive i alarme vibrirati. Kada se nalazi u tihom načinu, alarmi koje ste postavili u aplikaciji Sat i dalje će se aktivirati, a uključit će se i zvuk poziva kontakata koje ste spremili kao favorite.


Kontrola glasnoće

Koristite tipke za pojačavanje/smanjivanje glasnoće za namještanje zvuka prilikom slušanja glazbe, gledanja videozapisa i igranja igara.

Kada pritisnite te tipke, ispod indikatora pojavljuje se traka za namještanje glasnoće. Ako ne koristite druge aplikacije, tipkama se namješta glasnoća zvona, a ispod indikatora pojavljuje se traka za namještanje zvona.


Tipka Home / Touch ID

Upotrijebite tipku Home da otključate uređaj ili kupujete pomoću Touch ID-a. Jednom pritisnite tipku Home da biste prešli na početni zaslon. Pritisnite tipku Home dva puta da otvorite Izmjenjivač aplikacija.

 


Ponovno pokretanje

Na uređaju iPhone X i novijem pritisnite i držite bočnu tipku i jednu od tipki za glasnoću da ponovno pokrenete iPhone. Na uređaju iPhone SE (2. generacije), 8, 7 ili 6 pritisnite i držite bočnu tipku. Na uređaju iPhone SE (1. generacije) i starijem pritisnite i držite gornju tipku.


Siri

Pritisnite i držite bočnu tipku ili tipku Home da koristite Siri.

Dodatne informacije

Datum objave: