Tipke i prekidači na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju

Saznajte više o tipkama i prekidačima na iPhone, iPad i iPod touch uređaju.

Slike modela iPad i iPhone uređaja s prikazanim tipkama

Pogledajte što može svaka tipka i prekidač

  • Bočna tipka (iPhone 6 i noviji): pritisnite je radi aktivacije iPhone uređaja ili postavljanja u mirovanje. Bočnu tipku možete također upotrebljavati za isključivanje iPhone uređaja, a na modelima iPhone X i novijima i za nekoliko drugih stvari.
  • Gornja tipka (iPhone SE i stariji, iPad, iPod touch): pritisnite je radi aktivacije uređaja ili postavljanja u mirovanje. Pritisnite tipku i držite je da biste uređaj isključili odnosno uključili.
  • Tipka za zvono/nečujno (samo na iPhone uređaju): koristi se za onemogućivanje zvukova i alarma na iPhone uređaju. Ako je prekidač narančasti, znači da je iPhone u tihom načinu rada te da će za dolazne pozive i alarme vibrirati. Kada se nalazi u tihom načinu, alarmi koje ste postavili u aplikaciji Sat i dalje će se aktivirati, a uključit će se i zvuk poziva kontakata koje ste spremili kao favorite.
  • Bočni prekidač (na nekim modelima iPad uređaja): koristi se za onemogućivanje zvuka i alarma na iPad uređaju odnosno uključivanje i isključivanje blokade zakretanja.
  • Tipka za pojačavanje/smanjivanje glasnoće: koristi se za namještanje zvuka prilikom slušanja glazbe, gledanja videozapisa i igranja videoigara. Kada pritisnite te tipke, ispod indikatora pojavljuje se traka za namještanje glasnoće. Ako ne koristite druge aplikacije, tipkama se namješta glasnoća zvona, a ispod indikatora pojavljuje se traka za namještanje zvona.
  • Tipka Home/Touch ID: koristi se za otključavanje uređaja. Pritisnite i držite da biste aktivirali Siri. Pritisnite dvaput na početnom zaslonu ili u aplikaciji da biste mogli prelaziti iz aplikacije u aplikaciju.

Datum objave: