Upotreba bočne, Home i drugih tipki na iPhone uređaju

Saznajte više o tipkama i prekidačima na svom iPhone uređaju.

Slike modela iPhone uređaja na kojima su prikazane tipke

Slijeva nadesno: iPhone SE (1. generacije), iPhone 8 i iPhone X i noviji

 


Mirovanje

Na uređaju iPhone 6 i novijem te na uređaju iPhone SE (druge generacije) i novijem pritisnite bočnu tipku da biste aktivirali iPhone ili ga stavili u stanje mirovanja. Na iPhone SE uređaju (1. generacije) i starijem pritisnite gornju tipku.


Zvono/nečujno

Upotrijebite prekidač zvono/nečujno za isključivanje zvukova i upozorenja.

Ako je prekidač narančasti, znači da je iPhone u tihom načinu rada te da će za dolazne pozive i alarme vibrirati. Kada se nalazi u tihom načinu, alarmi koje ste postavili u aplikaciji Sat i dalje će se aktivirati, a uključit će se i zvuk poziva kontakata koje ste spremili kao favorite.


Kontrola glasnoće

Koristite tipke za pojačavanje/smanjivanje glasnoće za namještanje zvuka prilikom slušanja glazbe, gledanja videozapisa i igranja igara.

Kada pritisnite te tipke, ispod indikatora pojavljuje se traka za namještanje glasnoće. Ako ne koristite druge aplikacije, tipkama se namješta glasnoća zvona, a ispod indikatora pojavljuje se traka za namještanje zvona.


Tipka Home / Touch ID

Upotrijebite tipku Home da otključate uređaj ili kupujete pomoću Touch ID-ja. Jednom pritisnite tipku Home da biste prešli na početni zaslon. Pritisnite tipku Home dva puta da otvorite Izmjenjivač aplikacija.

 


Ponovno pokretanje

Na iPhone X i novijem uređaju te na iPhone SE uređaju (3. generacije) pritisnite i držite bočnu tipku i jednu od tipki za glasnoću da biste ponovno pokrenuli iPhone. Na iPhone SE uređaju (2. generacije), 8, 7 ili 6 pritisnite i držite bočnu tipku. Na iPhone SE uređaju (1. generacije) i starijem pritisnite i držite gornju tipku.


Siri

Pritisnite i držite bočnu tipku ili tipku Home da koristite Siri.

Dodatne informacije

Datum objave: