Prijelaz iz jedne aplikacije u drugu na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju

Saznajte kako brzo prijeći s jedne aplikacije na drugu. A kada se vratite na prvotnu aplikaciju, možete nastaviti ondje gdje ste stali.

Prijelaz iz jedne aplikacije u drugu na iPhone X ili novijem uređaju i iPad uređaju

Ako imate iPhone X ili noviji uređaj, ili iPad:

  1. Prijeđite prstom s dna prema sredini zaslona i držite dok se ne pojavi Izmjenjivač aplikacija.

  2. Prstom prijeđite ulijevo ili udesno da biste pronašli aplikaciju koju želite koristiti.

  3. Dodirnite tu aplikaciju.

Nema zamjenskog teksta za sliku

Ako imate Smart Keyboard ili Bluetooth tipkovnicu uparenu s iPad uređajem, pritisnite kombinaciju tipki Command-Tab da biste prelazili iz jedne aplikacije u drugu.

Prijelaz iz jedne aplikacije u drugu pomoću tipke Home

Ako imate iPhone ili iPad uređaj s tipkom Home:

  1. Dvaput pritisnite tipku Home da biste vidjeli nedavno korištene aplikacije.

  2. Prstom prijeđite ulijevo ili udesno da biste pronašli aplikaciju koju želite koristiti.

  3. Dodirnite tu aplikaciju.

Nema zamjenskog teksta za sliku
Nema zamjenskog teksta za sliku

Korištenje ažuriranja aplikacija u pozadini

Kad se prebacite na neku drugu aplikaciju, neke se aplikacije još kratko vrijeme izvode, a zatim prelaze u obustavljeno stanje. Aplikacije u obustavljenom stanju ne koriste se aktivno, nisu aktivno otvorene i ne koriste resurse sustava. Kad je omogućeno ažuriranje aplikacija u pozadini, obustavljene aplikacije mogu provjeravati postoje li ažuriranja i novi sadržaji.

Ako želite da obustavljene aplikacije traže novi sadržaj, idite u Postavke > Općenito > Osvježavanje aplikacija u pozadini pa uključite opciju Osvježavanje aplikacija u pozadini. Ako neku aplikaciju zatvorite putem opcije za prijelaz iz jedne aplikacije u drugu, možda se neće moći izvršavati ni tražiti novi sadržaj dok je ponovno ne otvorite.

Saznajte više

Datum objave: