Promjena sigurnosnih pitanja za Apple ID

Ako Apple ID niste nadogradili na dvofaktornu provjeru autentičnosti, vaš račun koristi sigurnosna pitanja kako bi ga zaštitio. Slijedite ove korake da biste promijenili sigurnosna pitanja za Apple ID.

O sigurnosnim pitanjima za Apple ID

Dvofaktorna provjera autentičnosti najsigurniji je način zaštite Apple ID-ja. Ako niste postavili dvofaktornu provjeru autentičnosti za svoj račun, Apple će vam pomoću sigurnosnih pitanja pružiti sekundarni način identifikacije na mreži. Sigurnosna pitanja osmišljena su da bi vama bila lako pamtljiva, a drugim osobama teška za pogoditi. Kada se koriste u kombinaciji s ostalim podacima za identifikaciju, sigurnosna pitanja pomažu utvrditi da ste upravo vi osoba koja traži pristup računu.

Prije no što vam se dozvoli promjena lozinke ili drugih podataka na računu, pregled pojedinosti o uređaju ili kupnja na servisu iTunes ili App Store na novom uređaju, od vas se može tražiti odgovor na jedno ili više sigurnosnih pitanja.

Ako ne želite sigurnosna pitanja ili ste zabrinuti da ćete zaboraviti odgovore, možete postaviti dvofaktornu provjeru autentičnosti. Saznajte o dvofaktorskoj autentikaciji.

Promjena sigurnosnih pitanja

  1. Prijavite se na appleid.apple.com.
  2. U odjeljku Prijava i sigurnost odaberite Sigurnost računa.
  3. U odjeljku Sigurnosna pitanja odaberite Promijeni sigurnosna pitanja. 
  4. Odaberite nova sigurnosna pitanja i njihove odgovore, zatim odaberite Ažuriraj.
  5. Unesite svoju lozinku za Apple ID, zatim odaberite Gotovo.

Da vam pristup računu ne bi bio onemogućen, vrlo je važno da zapamtite odgovore na sigurnosna pitanja. Obavezno dodajte i potvrdite svoju e-mail adresu za obnovu. Ako zaboravite odgovore na sigurnosna pitanja, trebat će vam e-mail adresa za obnovu da biste ih resetirali. Saznajte što učiniti ako zaboravite odgovore na svoja sigurnosna pitanja.

Datum objave: