Ako dolazi do problema prilikom ponovnog preuzimanja aplikacija, filmova ili drugog sadržaja s Apple servisa

Saznajte što učiniti ako ne možete ponovno preuzeti stavku ili vam se stavka ne prikazuje u kupljenim stavkama.

Ako ne vidite stavku koju želite ponovno preuzeti

U slučaju problema s ponovnim preuzimanjem

Dodatne informacije

Ako vam se prikaže poruka „Ovaj je uređaj povezan s drugim Apple ID-om. Uređaj ne možete povezati s drugim Apple ID-om [number] dana”, možda ćete morati pričekati da biste ponovno preuzeli kupljene stavke. Saznajte više o povezanim uređajima.

Datum objave: