מחשב MacBook Pro שבו בורר התבניות של Numbers פתוח במסך. הקטגוריה ״כל התבניות״ מסומנת מימין ותבניות מעוצבות מופיעות משמאל בשורות לפי קטגוריות.

תחילת העבודה עם תבנית

כל גיליונות העבודה מתחילים מתבנית – מודל שניתן להשתמש בו כנקודת פתיחה. החלף/י את התרשימים והנתונים בתבנית בתוכן משלך, והוסף/י טבלאות חדשות, נוסחאות ועוד.

יצירת גיליון עבודה

טבלה המציגה מרחקי הליכה. עורך הנוסחאות פתוח ומציג את הפונקציה SUM בעמודה ״מרחק״.

הוספת נתונים לטבלה

הזן/י נתונים משלך או ייבא/י נתונים מקובץ אחר. ניתן גם להוסיף מגוון רחב של נוסחאות, כמו סכום או ממוצע, לכל תא. כדי לארגן את הנתונים ולזהות מגמות, באפשרותך להוסיף מסננים, לקבץ נתונים לקטגוריות, ליצור טבלאות סבסוב ועוד.

הזנת מלל ומספרים בטבלאות

תרשים עוגה המציג אחוזים של מסלולים שהושלמו. התפריט ״עיצוב״ פתוח גם הוא, ומציג סגנונות תרשים שונים לבחירה, כמו גם אפשרויות להפעלה או ביטול של שם התרשים או המקרא, הצגת נתונים מוסתרים ועריכת גופן התרשים, הצבעים שלו והרקע שלו.

יצירת תרשים

ניתן להמחיש חזותית את הנתונים באמצעות תרשים דו-ממדי, תלת-ממדי או אינטראקטיבי. כאשר תערוך/י שינויים בנתוני הטבלה, התרשים יתעדכן אוטומטית.

הוספת תרשים

גיליון עבודה העוקב אחר מידע על טיולים, המציג שמות של גיליונות ליד חלקו העליון של המסך. הכפתור ״הוסף גיליון״ למעלה משמאל, ולאחר מכן כרטיסיות של הגיליונות ״לוח זמני טיולים״, ״גובה״, ״מקטעי מסלול״, ״ציוד״ ו״מזון״. בחירה בגיליון ״גובה״.

ארגון הנתונים שלך בעזרת גיליונות

ארגן/י את גיליון העבודה באמצעות גיליונות נפרדים עבור כל סוג של מידע שברצונך לערוך אחריו מעקב - הכנסה, הוצאות וכדומה. לאחר מכן, פשוט לחץ/י על כרטיסיה בחלקו העליון של גיליון העבודה כדי לעבור אל הגיליון שברצונך לראות.

הוספת גיליונות

תפריט ״שיתוף פעולה״ מראה את שמות האנשים המשתפים פעולה בעבודה על גיליון העבודה.

שיתוף פעולה בזמן אמת

הזמן/י אחרים לעבוד אתך על גיליון עבודה. כל מי שתזמין/י יוכל לראות את השינויים ברגע שהם מתבצעים, אך את/ה קובע/ת מי יוכל לערוך את גיליון העבודה ומי יוכל רק לצפות בו.

מבוא לשיתוף פעולה

מדריך זה יעזור לך להתחיל להשתמש ב‑Numbers 13.2 ב‑Mac. (כדי לבדוק איזו גירסה של Numbers יש לך, בחר/י Numbers > ״מידע על Numbers״ בתפריט Numbers בראש המסך.) כדי לעיין במדריך למשתמש ב-Numbers, יש ללחוץ על ״תוכן עניינים״ בסמוך לראש העמוד או להזין מילה או ביטוי בשדה החיפוש.

לעזרה נוספת, בקר/י באתר התמיכה של Numbers.

מועיל?
מגבלת תווים: 250
מגבלת התווים המרבית היא 250.
תודה על המשוב.