שינוי בהירות הצג ב-MacBook Pro

למדו כיצד לכוונן את בהירות הצג או להגדיר אותה באופן אוטומטי.

כברירת מחדל, ה-Mac מכוונן את בהירות המסך בהתאם לתנאי התאורה הנוכחיים באמצעות חיישן תאורת הסביבה המובנה. 

הגדרת הבהירות באופן אוטומטי

  1. בחרו בתפריט Apple‏  > 'העדפות המערכת', לחצו על 'צגים' ואז לחצו על 'צג'.
  2. בחרו 'התאמת בהירות אוטומטית'.

הגדרת הבהירות באופן ידני

  1. בחרו בתפריט Apple‏  > 'העדפות המערכת', לחצו על 'צגים' ואז לחצו על 'צג'.
  2. גררו את מחוון הבהירות כדי לכוונן את בהירות הצג.

בתנאים מסוימים של תאורת סביבה חלשה, למשל בתוך מבנה, הגדרת ברירת המחדל עבור בהירות אוטומטית בצג עשויה להגביל את הבהירות המקסימלית לרמה שנמצאת מתחת לרמה המקסימלית המוחלטת. כדי להגדיר את הבהירות לרמה המקסימלית המוחלטת בתנאי תאורה אלה, כבו את האפשרות 'התאמת בהירות אוטומטית' ואז הגדירו את הבהירות לרמה המקסימלית.

אם תכבו את הבהירות האוטומטית, תצטרכו להפעיל אותה שוב מאוחר יותר כדי לשמור על חיי הסוללה.

מידע נוסף

למדו עוד על שינוי הבהירות של צג ה-Mac.

למדו כיצד לשנות את קצב הרענון בצג של MacBook Pro בגודל 16 אינץ'.

תכונות מסוימות, כמו True Tone ושינוי קצב הרענון, זמינות רק בדגמים חדשים יותר של Mac.

תאריך פרסום: