שימוש במספר צגים עם Mac Pro ‏(2019)

למדו כיצד לחבר מספר צגים (כגון צגי 4K, ‏5K, ו-6K) ל-Mac Pro ‏(2019) באמצעות Thunderbolt 3 ו-HDMI.

ניתן לחבר עד 12 צגים ל-Mac Pro, בהתאם לכרטיסים הגרפיים המותקנים. כדי לדעת באילו יציאות יש להשתמש כדי לחבר את הצגים, בחרו את הכרטיס הגרפי שלכם:

חיבור הצגים ליציאות Thunderbolt 3 ב-Mac Pro

ניתן לחבר צגים ליציאות HDMI ו-Thunderbolt 3 ב-Mac Pro ובמודול Radeon Pro MPX. אם הצג משתמש ב-DisplayPort או ב-HDMI, ניתן להשתמש במתאם Thunderbolt 3 כדי לחבר את הצג ליציאות Thunderbolt 3 ב-Mac Pro.

כדי להשתמש ביציאות Thunderbolt 3 בחלקו העליון והאחורי של ה-Mac Pro לחיבור צגים, יש צורך בהתקנת מודול Radeon Pro MPX אחד לפחות. אם מודול Radeon Pro MPX אינו מותקן, ניתן להשתמש ביציאות ה-Thunderbolt 3 ב-Mac Pro רק עבור נתונים וחשמל. 

תצורות צג נתמכות

Mac Pro תומך בתצורות הצג הבאות, בהתאם לכרטיסים הגרפיים המותקנים.

צגי 6K

  • שני צגי Pro Display XDR או 6K עם רזולוציה של ‎6016 x 3384 ב-60Hz כשהם מחוברים למודול Radeon Pro 580X MPX, למודול Radeon Pro Vega II MPX או למודול Radeon Pro Vega II Duo MPX יחיד.
  • ארבעה צגי Pro Display XDR או 6K עם רזולוציה של ‎6016 x 3384 ב-60Hz כשהם מחוברים לשני מודולי Radeon Pro Vega II MPX.
  • שישה צגי Pro Display XDR או 6K עם רזולוציה של ‎6016 x 3384 ב-60Hz כשהם מחוברים לשני מודולי Radeon Pro Vega II Duo MPX

צגי 5K

  • שני צגי 5K עם רזולוציה של ‎5120 x 2880 ב-60Hz כשהם מחוברים למודול Radeon Pro 580X MPX יחיד.
  • שלושה צגי 5K עם רזולוציה של ‎5120 x 2880 ב-60Hz כשהם מחוברים למודול Radeon Pro Vega II MPX יחיד.
  • ארבעה צגי 5K עם רזולוציה של ‎5120 x 2880 ב-60Hz כשהם מחוברים למודול Radeon Pro Vega II Duo MPX יחיד.
  • שישה צגי 5K עם רזולוציה של ‎5120 x 2880 ב-60Hz כשהם מחוברים לשני מודולי Radeon Pro Vega II MPX או Radeon Pro Vega II Duo MPX.

צגי 4K

  • שישה צגי 4K עם רזולוציה של ‎3840 x 2160 ב-60Hz כשהם מחוברים למודול Radeon Pro 580X MPX יחיד.  
  • שמונה צגי 4K עם רזולוציה של ‎3840 x 2160 ב-60Hz כשהם מחוברים למודול Radeon Pro Vega II Duo MPX יחיד.
  • שנים עשר צגי 4K עם רזולוציה של ‎3840 x 2160 ב-60Hz כשהם מחוברים לשני מודולי Radeon Pro Vega II MPX או Radeon Pro Vega II Duo MPX.

הפעלת ה-Mac Pro

כשאתם מפעילים את ה-Mac Pro, תחילה מאיר צג מחובר אחר. כל צג נוסף מאיר לאחר שה-Mac מסיים את ההפעלה. אם צג אחד או יותר אינו מאיר לאחר סיום ההפעלה, ודאו שהצגים וכל מתאמי הצגים מחוברים כהלכה.

אם אתם משתמשים ב-‏Boot Camp ומתקינים כרטיס גרפי של צד שלישי מ-AMD, עליכם להשתמש במנהלי התקנים שונים של AMD ב-Windows.

תאריך פרסום: