שימוש בכמה צגים עם Mac Pro‏ (2019)

למדו איך לחבר כמה צגים (כגון צגי 4K, ‏5K ו-6K) ל-Mac Pro ‏(2019) באמצעות יציאות Thunderbolt 3 ו-HDMI‏.

ניתן לחבר עד 12 צגים ל-Mac Pro, בהתאם לכרטיסים הגרפיים המותקנים. כדי לגלות באילו יציאות עליכם להשתמש כדי לחבר את הצגים שלכם, בחרו את הכרטיס הגרפי שברשותכם:


חיבור צגים ליציאות Thunderbolt 3 ב-Mac Pro

ניתן לחבר צגים ליציאות HDMI ו-Thunderbolt 3 ב-Mac Pro וב-Radeon Pro MPX Module. קבלו מידע על מתאמים ליציאות Thunderbolt 3 ב-Mac.

כדי להשתמש ביציאות Thunderbolt 3 בחלק העליון* ובחלק האחורי של ה-Mac Pro על מנת לחבר צגים, לפחות Radeon Pro MPX Module אחד צריך להיות מותקן. אם לא מותקן Radeon Pro MPX Module, יציאות Thunderbolt 3 ב-Mac Pro משמשות רק עבור נתונים ואספקת חשמל. 


תצורות צג נתמכות

Mac Pro תומך בתצורות הצג הבאות, בהתאם לכרטיסים הגרפיים המותקנים.

צגי 6K

צג Pro Display XDR או 6K אחד ברזולוציה של ‎6016 x 3384 ב-60Hz כאשר הוא מחובר למודול הבא:

 • מודול Radeon Pro W5500X

שני צגי Pro Display XDR או ‎6K עם רזולוציות של ‎6016 x 3384 ב-‎60Hz כאשר הם מחוברים לאחד מהמודולים הבאים:

 • Radeon Pro 580X MPX Module
 • שני מודולים מסוג Radeon Pro W5500X
 • מודול Radeon Pro Vega II MPX
 • Radeon Pro Vega II Duo MPX Module
 • מודול Radeon Pro W6600X MPX
 • Radeon Pro W6800X MPX Module
 • Radeon Pro W6900X MPX Module

שלושה צגי Pro Display XDR או ‎6K עם רזולוציות של ‎6016 x 3384 ב-‎60Hz כאשר הם מחוברים לאחד מהמודולים הבאים:

 • Radeon Pro 5700X MPX Module
 • Radeon Pro W6800X MPX Module
 • Radeon Pro W6900X MPX Module

ארבעה צגי Pro Display XDR או ‎6K עם רזולוציות של ‎6016 x 3384 ב-‎60Hz כאשר הם מחוברים למודולים הבאים:

 • שני מודולים מסוג Radeon Pro Vega II MPX Module

שישה צגי Pro Display XDR או ‎6K עם רזולוציות של ‎6016 x 3384 ב-‎60Hz כאשר הם מחוברים לאחד מהמודולים הבאים:

 • שני מודולים מסוג Radeon Pro Vega II Duo MPX Module
 • שני מודולים מסוג Radeon Pro W6800X Module
 • שני מודולים מסוג Radeon Pro W6900X Module
 • Radeon Pro W6800X Duo MPX Module אחד

עשרה צגי Pro Display XDR או ‎6K עם רזולוציות של ‎6016 x 3384 ב-‎60Hz כאשר הם מחוברים למודולים הבאים:

 • שני מודולים מסוג Radeon Pro W6800X Duo MPX

צגי ‎5K

צג 5K אחד ברזולוציה של ‎5120 x 2880 ב-60Hz כאשר הוא מחובר למודול הבא:

 • מודול Radeon Pro W5500X

שני צגי 5K ברזולוציות של ‎5120 x 2880 ב-60Hz כאשר הם מחוברים לאחד מהמודולים הבאים:

 • מודול Radeon Pro 580X MPX
 • שני מודולים מסוג Radeon Pro W5500X
 • מודול Radeon Pro W6600X MPX

שלושה צגי ‎5K עם רזולוציות של ‎5120 x 2880 ב-‎60Hz כאשר הם מחוברים לאחד מהמודולים הבאים:

 • מודול Radeon Pro Vega II MPX
 • Radeon Pro W6800X MPX Module
 • מודול Radeon Pro W6900X MPX

ארבעה צגי ‎5K עם רזולוציות של ‎5120 x 2880 ב-‎60Hz כאשר הם מחוברים לאחד מהמודולים הבאים:

 • Radeon Pro Vega II Duo MPX Module
 • Radeon Pro W6800X Duo MPX Module

שישה צגי ‎5K עם רזולוציות של ‎5120 x 2880 ב-‎60Hz כאשר הם מחוברים לאחד מהמודולים הבאים:

 • שני מודולים מסוג Radeon Pro W5700X MPX Module
 • שני מודולים מסוג Radeon Pro Vega II MPX Module
 • שני מודולים מסוג Radeon Pro Vega II Duo MPX Module
 • שני מודולים מסוג Radeon Pro W6800X MPX Module
 • שני מודולים מסוג Radeon Pro W6900X MPX Module
 • שני מודולים מסוג Radeon Pro W6800X Duo MPX Module

צגי 4K

ארבעה צגי ‎4K עם רזולוציות של ‎3840 x 2160 ב-‎60Hz כאשר הם מחוברים למודול הבא:

 • Radeon Pro W5500X Module

חמישה צגי 4K ברזולוציות של ‎3840 x 2160 ב-60Hz כאשר הם מחוברים למודול הבא:

 • מודול Radeon Pro W6600X MPX

שישה צגי ‎4K עם רזולוציות של ‎3840 x 2160 ב-‎60Hz כאשר הם מחוברים לאחד מהמודולים הבאים:

 • מודול Radeon Pro 580X MPX
 • שני מודולים מסוג Radeon Pro W5500X
 • Radeon Pro W5700X MPX Module
 • Radeon Pro Vega II MPX Module
 • Radeon Pro W6800X Module
 • Radeon Pro W6900X MPX Module

שמונה צגי ‎4K עם רזולוציות של ‎3840 x 2160 ב-‎60Hz כאשר הם מחוברים לאחד מהמודולים הבאים:

 • Radeon Pro Vega II Duo MPX Module
 • Radeon Pro W6800X Duo MPX Module

שנים-עשר צגי ‎4K עם רזולוציות של ‎3840 x 2160 ב-‎60Hz כאשר הם מחוברים לאחד מהמודולים הבאים:

 • שני מודולים מסוג Radeon Pro Vega II MPX Module
 • שני מודולים מסוג Radeon Pro Vega II Duo MPX Module
 • שני מודולים מסוג Radeon Pro W6800X MPX Module
 • שני מודולים מסוג Radeon Pro W6900X MPX Module
 • שני מודולים מסוג Radeon Pro W6800X Duo MPX Module

הפעלת ה-Mac Pro

כשאתם מפעילים את ה-Mac Pro, רק צג מחובר אחד נדלק תחילה. אם יש צגים נוספים, הם יידלקו לאחר שיסתיים תהליך ההפעלה של ה-Mac. אם צג אחד או יותר אינם נדלקים לאחר סיום תהליך ההפעלה, ודאו שהצגים וכל מתאמי הצגים מחוברים כהלכה.

אם אתם משתמשים ב-Boot Camp ומתקינים כרטיס גרפי של צד שלישי מתוצרת AMD, ייתכן שתצטרכו להשתמש במנהלי התקנים שונים של AMD ב-Windows‏.


מידע נוסף


* בדגמים המותקנים בארון תקשורת, יש שתי יציאות Thunderbolt 3 בחלק הקדמי של ה-Mac Pro‏.

תאריך פרסום: