שימוש בכרטיסים גרפיים של AMD עם Microsoft Windows ב-Mac Pro‏ (2019)

ייתכן שכרטיסים גרפיים של AMD לא יפעלו ב-Microsoft Windows כשמודול MPX של Apple ומנהלי ההתקנים שלו מותקנים גם הם.

אם תתקינו כרטיס גרפי של AMD סטנדרטי ב-Mac Pro‏ (2019), ייתכן שתיתקלו בתסמינים הבאים כשתשתמשו ב-Boot Camp כדי להפעיל את Microsoft Windows:

 • אין וידאו באף צג המחובר לכרטיס הגרפי של AMD שהתקנתם
 • אין וידאו באף צג המחובר ליציאת Thunderbolt 3 ב-Mac

אם אתם רוצים להשתמש בכרטיס הגרפי של AMD של צד שלישי עם Windows, בצעו את השלבים הבאים כדי להסיר את מודול MPX של Apple ואת מנהלי ההתקנים שלו, ואחר כך התקינו את כרטיס AMD ואת מנהלי ההתקנים שלו.

שימוש ב-HDMI לווידאו, במקרה הצורך

אם כבר התקנתם את הכרטיס הגרפי של AMD ועכשיו אין וידאו בצגים המחוברים, ניתן להשתמש ב-HDMI לווידאו במקום להסיר את הכרטיס של AMD:

 1. לחצו לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה ב-Mac למשך עד 10 שניות, עד שה-Mac יכבה. 
 2. נתקו את כל הצגים מה-Mac, ואחר כך חברו צג ליציאת ה-HDMI שבמודול MPX.
 3. הפעילו את ה-Mac ב-Windows שוב. כעת אמור להיות וידאו בצג.
 4. אם אתם רוצים להשתמש בכרטיס הגרפי של AMD לווידאו, בצעו את השלבים הבאים ב-Microsoft Windows.

הסרת מודול MPX ומנהלי ההתקנים שלו

 1. ב'לוח הבקרה', לחצו על 'תוכניות', ואז לחצו על 'תוכניות ותכונות'.
 2. לחצו לחיצה ימנית על התוכנית בשם AMD Radeon Software, ואז בחרו באפשרות 'שנה'.
 3. לחצו על 'הסרת התקנה נקייה', ואז פעלו לפי ההוראות המופיעות במסך כדי להסיר את מנהלי ההתקנים.
 4. כבו את ה-Mac, ואז הסירו את מודול MPX.

כתוצאה מהסרת מודול MPX ומנהלי ההתקנים שלו, כבר לא יהיה ניתן להשתמש ביציאות ה-Thunderbolt 3‏ שבחלק העליון ובגב ה-Mac לווידאו.

התקנה של הכרטיס הגרפי של AMD ושל מנהלי ההתקנים שלו

 1. התקינו את הכרטיס של AMD, אם הוא עדיין אינו מותקן. 
 2. חברו את הצג לכרטיס של AMD.
 3. הפעילו את ה-Mac ב-Windows.
 4. מערכת ההפעלה Windows אמורה להציג בקשה אוטומטית להתקנת מנהלי ההתקנים לכרטיס של AMD. אם בקשה זו אינה מוצגת, הורידו והתקינו את מנהלי ההתקנים המתאימים מהדף Drivers & Support (מנהלי התקנים ותמיכה) באתר האינטרנט של AMD.
 5. הפעילו מחדש את ה-Mac ב-Windows.

 


מידע נוסף

אם אתם רוצים לחזור להשתמש במודול MPX במקום בכרטיס של AMD, השלבים ב-Windows זהים לאלה שמופיעים למעלה, אבל בסדר הפוך:

 1. הסירו את ההתקנה של מנהלי ההתקנים של הכרטיס של AMD, ואז הפעילו מחדש את ה-Mac.
 2. כבו את ה-Mac, ואחר כך התקינו את מודול MPX והסירו את הכרטיס של AMD.
 3. חברו את הצג ליציאת ה-HDMI של מודול MPX, ואז הפעילו מחדש את ה-Mac.
 4. הורידו והתקינו את מנהלי ההתקנים החדשים של הכרטיס הגרפי של AMD עבור Mac Pro.
 5. הפעילו מחדש את ה-Mac. עכשיו אתם יכולים להשתמש ביציאת וידאו אחרת, אם אינכם רוצים להשתמש ב-HDMI.

מידע נוסף על שימוש בכרטיסי PCIe של צד שלישי ב-Mac Pro.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: