שימוש במודול Radeon Pro W5700X MPX עם ה-Mac Pro

למדו על הגדרות התצוגה השונות שבהן תוכלו להשתמש עם מודול MPX ב-Mac Pro‏ (2019).

מודול Radeon Pro W5700X MPX מכיל יחידת עיבוד גרפי (GPU) מסוג AMD Radeon Pro W5700X עם זיכרון GDDR6 בנפח ‎16GB, ארבע יציאות Thunderbolt 3 ויציאת HDMI 2.0 אחת. ניתן להשתמש ביציאות Thunderbolt 3 כדי לחבר צגים והתקנים חיצוניים ל-Mac Pro. כשאתם משתמשים במודול Radeon Pro W5700X MPX עם ה-Mac Pro, אתם יכולים גם להשתמש ביציאות Thunderbolt 3 שבחלק העליון* והאחורי של ה-Mac Pro כדי לחבר צגים נוספים.

אם אתם משתמשים ב- Boot Camp וכבר הגדרתם את Windows, התקינו מנהלי התקנים של AMD לפני התקנת המודול Radeon Pro W5700X MPX.

אודות יציאות ואפיקים

ל-MPX Module יש שני אפיקים עבור יציאות Thunderbolt 3. אם אתם מחברים שני צגים באיכות ‎5K או ‎6K ליציאות Thunderbolt 3 במודול MPX, חברו צג אחד לכל אפיק.

אם אתם מחברים צג ליציאת ה-HDMI במודול MPX, יציאות ה-Thunderbolt 3 באפיק 0 יוכלו לתמוך בצג אחד נוסף באיכות ‎4K או ברזולוציה נמוכה יותר. אם אתם צריכים לנתב פלט שמע לצג המחובר ליציאת ה-HDMI ויש צגים נוספים המחוברים דרך Thunderbolt 3, אל תחברו צג ליציאת ה-Thunderbolt 3 הסמוכה ליציאת ה-HDMI.


חיבור צגים למודול Radeon Pro W5700X MPX יחיד

אם אתם מתקינים מודול Radeon Pro W5700X MPX יחיד, תוכלו לחבר עד שישה צגים באמצעות Thunderbolt 3 בתצורות הבאות:

 • שלושה צגי Pro Display XDR של Apple עם רזולוציות של ‎6016 x 3384 ב-‎60Hz המחוברים לאחד משלושת המיקומים הבאים: אפיק 0, אפיק 1 וכן ליציאות Thunderbolt 3 שבחלק העליון* או האחורי של ה-Mac Pro. חברו צג אחד עבור כל מיקום.
 • שלושה צגים באיכות ‎5K עם רזולוציה של ‎5120 x 2880 ב-‎60Hz המחוברים ל-Bus 0,‏ ל-Bus 1 וליציאות Thunderbolt 3 שבחלק העליון* או בגב ה-Mac Pro.
 • שלושה צגים באיכות ‎ 4Kעם רזולוציה של ‎3840 x 2160 ב-‎60Hz, המחוברים ל-Bus 0, ל-Bus 1 וליציאות Thunderbolt 3 שבחלק העליון* או בגב ה-Mac Pro.


חיבור צגים לשני מודולים של Radeon Pro W5700X MPX

אם אתם מתקינים שני מודולים מסוג Radeon Pro W5700X MPX, תוכלו לחבר עד 12 צגים באמצעות Thunderbolt 3 בתצורות הבאות:

 • שישה צגי Pro Display XDR של Apple עם רזולוציה של ‎6016 x 3384 ב-‎60Hz. חברו את הצגים לכל אפיק וליציאות ה-Thunderbolt 3 הן בחלק העליון* והן בגב ה-Mac Pro.
 • שישה צגים באיכות ‎5K עם רזולוציה של ‎5120 x 2880 ב-‎60Hz. חברו את הצגים לכל אפיק וליציאות ה-Thunderbolt 3 הן בחלק העליון* והן בגב ה-Mac Pro.
 • 12 צגים באיכות ‎4K עם רזולוציה של ‎3840 x 2160 ב-‎60Hz, המחוברים ליציאות Thunderbolt 3 ב-Mac Pro ובכל כרטיס.


שימוש במודול Radeon Pro W5700X MPX עם Microsoft Windows

אם אתם משתמשים ב- Boot Camp שכבר הוגדרת ב-Mac, התקינו מנהלי התקנים של AMD לפני התקנת המודול Radeon Pro W5700X MPX:

 1. הפעילו את ה-Mac ב-Windows.
 2. עברו אל אתר האינטרנט של AMD, ואחר כך לחצו על Drivers & Support.
 3. בחרו במוצר שלכם מתוך הרשימה ולא מתוך התפריט: תחילה בחרו ב-Graphics, בחרו באפשרות Mac Graphics בעמודה הבאה, ואחר כך בחרו באפשרות Apple Boot Camp בעמודה הבאה.
 4. לחצו על Submit כדי להציג את רשימת מנהלי ההתקנים הזמינים.
 5. חפשו את גרסת מנהל ההתקן שתומכת בדגם ה-Mac שברשותכם ולאחר מכן לחצו כדי להוריד.
 6. חלצו את קובץ ה-ZIP שהורד, ואחר כך הפעילו את האפליקציה Setup בתיקיה שנוצרה על מנת להתקין את מנהלי ההתקנים.
 7. כבו את ה-Mac והתקינו את מודול Radeon Pro W5700X MPX Module.

אם לא התקנתם מנהלי התקנים של AMD ועל הצג מופיע מסך שחור, חברו את הצג דרך יציאת ה-HDMI ובצעו את השלבים לעיל. לאחר התקנת מנהלי ההתקנים של AMD, תוכלו לחבר את הצג דרך יציאת Thunderbolt 3.

Published Date: