התקנת כרטיסי PCIe ב-Mac Pro‏ (2019)

קבלו מידע על חריצי PCIe ב-Mac Pro ‏(2019) ועל אופן ההתקנה של כרטיסים נוספים.

הגודל והקיבולת של הכרטיסים

Mac Pro מצויד בשמונה חריצי PCIe בגודל x16*‎ שבהם ניתן להתקין סוגים רבים ושונים של כרטיסי PCIe:

 • חריץ 1: עד x16 נתיבים (רוחב כפול)
 • חריץ 2: עד x8 נתיבים (רוחב כפול)
 • חריץ 3: עד x16 נתיבים (רוחב כפול)
 • חריץ 4: עד x16 נתיבים (רוחב כפול)
 • חריץ 5: עד x16 נתיבים (רוחב יחיד)
 • חריץ 6: עד x8 נתיבים (רוחב יחיד)
 • חריץ 7: עד x8 נתיבים (רוחב יחיד)
 • חריץ 8: עד x4 נתיבים (חצי אורך)

חריץ 8 בגודל x4.

 

מודולי הרחבה של Mac Pro‏ (MPX) יכולים להשתמש בעד שני חריצים לכל אחד - בחריצים 1‏-2 ובחריצים 3‏-4. Mac Pro מגיע עם כרטיס Apple I/O שמותקן מראש בחריץ 8 וכולל שתי יציאות Thunderbolt 3, שתי יציאות USB-A ושקע אוזניות בגודל 3.5 מ"מ. קבלו מידע על כרטיסי PCIe שאפשר להתקין ב-Mac Pro‏ (2019).

בדיקת חריצים פנויים

כדי לבדוק את הסטטוס של כל חריץ, בחרו בתפריט Apple ‏ ‏> 'אודות Mac זה' ולאחר מכן לחצו על הכרטיסיה 'כרטיסי PCI'.

כברירת מחדל, Mac Pro מאזן באופן אוטומטי את רוחב הפס בין כל הכרטיסים בשני מאגרי ה-PCIe. אפשר להשתמש בכלי חריץ הרחבה כדי לבצע התאמות ידניות של הקצאות המאגרים.

אם התקנתם שני מודולים מסוג Radeon Pro Vega II MPX, תוכלו לחבר אותם זה לזה באמצעות קישור Infinity Fabric. למדו כיצד לחבר שני מודולים מסוג Radeon Pro Vega II MPX.

התקנת כרטיסי PCIe

למדו כיצד להסיר את המארז או את הכיסוי העליון של ה-Mac Pro ולהתקין כרטיס PCIe.

הסירו את המארז או את הכיסוי העליון

בצעו את השלבים כדי להסיר את המארז ב-Mac Pro ‏(2019) או את הכיסוי העליון ב-Mac Pro ‏(ארון תקשורת, 2019).

Mac Pro‏ (2019)

 1. כבו את ה-Mac Pro.
 2. תנו למחשב להתקרר במשך כחמש עד עשר דקות.
 3. נתקו את כל הכבלים למעט כבל החשמל מהמחשב.
 4. געו במארז המתכת בצד החיצוני של ה-Mac Pro כדי לפרוק חשמל סטטי, ואחר כך נתקו את כבל החשמל.
  הקפידו תמיד לפרוק חשמל סטטי לפני נגיעה בחלקים או התקנת רכיבים ב-Mac Pro. כדי למנוע יצירת חשמל סטטי, אין להסתובב בחדר עד לסיום התקנת הכרטיסים והחלקת המארז בחזרה על המחשב.
 5. הרימו את התפס העליון וסובבו אותו שמאלה כדי לפתוח את נעילת המארז.
 6. הרימו את המארז בצורה ישרה כלפי מעלה והוציאו אותו מה-Mac Pro. הניחו אותו בזהירות בצד.
  ה-Mac Pro לא יופעל כל עוד הכיסוי לא מחובר.

Mac Pro‏ (מדף, 2019)

 1. כבו את ה-Mac Pro.
 2. תנו למחשב להתקרר במשך כחמש עד עשר דקות.
 3. נתקו את כל הכבלים למעט כבל החשמל מהמחשב.
 4. געו במארז המתכת בצד החיצוני של ה-Mac Pro כדי לפרוק חשמל סטטי, ואחר כך נתקו את כבל החשמל.
  הקפידו תמיד לפרוק חשמל סטטי לפני נגיעה בחלקים או התקנת רכיבים ב-Mac Pro. כדי למנוע יצירת חשמל סטטי, אין להסתובב בחדר עד לסיום התקנת הכרטיסים והחלקת הכיסוי העליון בחזרה על המחשב.
 5. החליקו את תפסי השחרור של הכיסוי העליון למצב לא נעול, הרימו את הכיסוי העליון, הרחיקו אותו מהלוחית הקדמית ולאחר מכן הניחו אותו בצד.

התקנת כרטיס PCIe

 1. החליקו את המנעול למצב לא נעול.
 2. בעזרת מברג פיליפס, הסירו את כל התושבות וכיסויי החריצים שמכסים את החריצים שבהם תרצו להתקין את הכרטיס. 
 3. הסירו את הכרטיס החדש מהאריזה העמידה בחשמל סטטי ואחזו בפינותיו. אל תיגעו במחברי הזהב או ברכיבים על גבי הכרטיס.
  השתמשו אך ורק במודולי PCIe בעלי אישורי בטיחות (CSA, ‏UL או אישור מקביל) אשר מוצהר לגביהם בבירור שהם תואמים למפרט המקובל בתעשייה עבור PCIe. במקרה של שימוש במודולים תואמים ולא מאושרים, ייתכן שלא תתבצע הפרדה בין מקורות חשמל בעלי מתחים שונים, דבר שעלול להוביל לשריפה.
 4. ודאו שהפינים של הכרטיס מיושרים עם החריץ בעת הכנסת הכרטיס לחריץ ה-PCIe.
 5. החליקו את המנעול למצב נעול.
 6. התקינו מחדש תושבות צדדיות שהסרתם והדקו את הברגים על התושבת.

הרכבת המארז או הכיסוי העליון חזרה במקומם

בצעו את השלבים המתאימים כדי להרכיב בחזרה את המארז ב-Mac Pro ‏(2019) או את הכיסוי העליון ב-Mac Pro (מערכת מידוף, 2019).

Mac Pro‏ (2019)

 1. הורידו בזהירות את המארז על גבי ה-Mac Pro.
 2. לאחר שהמארז מונח עד הסוף, סובבו את התפס העליון לכיוון ימין והפכו אותו כלפי מטה כדי לנעול אותו.

  למעלה: מצב נעול (הנקודות מתאימות)
  למטה: מצב פתוח (הנקודות לא מתאימות)
 3. חברו את כבל החשמל, הצג ושאר הציוד ההיקפי.

Mac Pro‏ (מדף, 2019)

 1. ישרו את קצה הכיסוי העליון מעל החריץ בלוחית הקדמית, ולאחר מכן לחצו בחוזקה ליד תפסי השחרור עד שהם נכנסים למקומם בנקישה.
 2. חברו את כבל החשמל, הצג ושאר הציוד ההיקפי.

הפעלת מנהלי התקן של צד שלישי

כרטיסי PCIe מסוימים של צד שלישי דורשים מנהל התקן כדי לאפשר שימוש בהם ב-macOS. אחרי התקנת מנהל התקן עבור כרטיס PCIe של צד שלישי, הפעילו מחדש את ה-Mac Pro ולאחר מכן הפעילו את מנהל ההתקן:

 1. בחרו את תפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת', ואחר כך לחצו על 'אבטחה ופרטיות'.
 2. לחצו על המנעול  ואמתו את זהותכם כמנהלי מערכת.
 3. לחצו על הלחצן 'אפשר'.
 4. הפעילו מחדש את ה-Mac.

שימוש בכלי חריץ הרחבה

לאחר התקנה או הסרה של כרטיסי PCIe ב-Mac Pro‏, EFI מזהה את הכרטיסים בכל חריץ ומקצה להם רוחב פס בין שני המאגרים, כדי להשיג תפוקה מרבית. כלי חריץ הרחבה מאפשר לכם להציג את אופן הקצאת הכרטיסים ולשנות אותו.

שימוש בתצורת רוחב פס אוטומטית

כברירת מחדל, Mac Pro משתמש בתצורת רוחב פס אוטומטית כדי לנהל אוטומטית את האופן שבו הכרטיסים מוקצים לכל אחד משני המאגרים.

הקצאה למאגר באופן ידני

אם אתם מעוניינים להגדיר את הקצאת המאגרים עבור הכרטיסים שלכם באופן ידני, כבו את האפשרות 'תצורת רוחב פס אוטומטית' ובחרו במאגר לכל כרטיס. לדוגמה, ייתכן שתרצו להעניק לכרטיס יחיד הקצאה של 100 אחוז ממאגר A.

בכל פעם שאתם מבצעים שינויים בהקצאת המאגר, כלי חריץ ההרחבה מבקש מכם לשמור את השינויים ולהפעיל מחדש את ה-Mac לפני שהם ייכנסו לתוקף.

קבלת עזרה עבור התקנה של כרטיסי PCIe

למדו מה לעשות אם נתקלתם בשגיאת תצורה של כרטיס PCIe או אם ה-Mac Pro לא נדלק לאחר התקנת כרטיס PCIe.

פתרון שגיאות תצורה של כרטיס PCIe

אם ניתן להתקין את כרטיסי ה-PCIe בחריצים אחרים כדי לשפר ביצועים, יוצג לכם עדכון על תצורה שגויה של כרטיס PCIe לאחר הפעלת ה-Mac Pro:

עדכון macOS מציין שגיאת תצורה של כרטיס PCIe ומפרט שכרטיס ה-PCIe בחריץ 6 אינו ממוקם בחריץ מיטבי, עם לחצני 'סגור' ו'מידע נוסף'.

לחצו על 'מידע נוסף', ותיפתח הכרטיסיה 'כרטיסי PCIe' מתוך 'אודות Mac זה'. לאחר מכן, לחצו על 'כלי חריץ הרחבה' כדי להציג המלצות להגדרה מחדש של תצורת הכרטיסים.

אם ה-Mac Pro לא נדלק

אם ה-Mac Pro לא מופעל ונורית חיווי המצב מהבהבת פעמיים באור כתום לאחר התקנת כרטיס PCIe, ייתכן שהכרטיס לא תואם ל-Mac Pro שלכם או שהתקנתם יותר מדי כרטיסי PCIe מסוג 32 סיביות. 

אם התקנתם לאחרונה כרטיס PCIe אחד או יותר, הסירו את כל הכרטיסים, בזה אחר זה, ונסו להפעיל את ה-Mac Pro אחרי כל הסרת כרטיס. 

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: