שימוש במודול Radeon Pro Vega II MPX עם ה-Mac Pro

למדו על הגדרות התצוגה הרבות השונות שבהן תוכלו להשתמש עם מודול MPX ב-Mac Pro‏ (2019).

מודול Radeon Pro Vega II MPX מכיל יחידת עיבוד גרפי (GPU) מסוג AMD Radeon Pro Vega II‏ עם זיכרון HBM2 בנפח ‎32GB, ארבע יציאות Thunderbolt 3 ויציאת HDMI 2.0 אחת. ניתן להשתמש ביציאות Thunderbolt 3 כדי לחבר צגים והתקנים חיצוניים ל-Mac Pro. כשאתם משתמשים במודול Radeon Pro Vega II MPX עם ה-Mac Pro, אתם יכולים גם להשתמש ביציאות Thunderbolt 3 שבחלק העליון ובגב ה-Mac Pro כדי לחבר צגים נוספים.

אם אתם משתמשים ב-‏Boot Camp ומתקינים כרטיס גרפי של צד שלישי מ-AMD, עליכם להשתמש במנהלי התקנים שונים של AMD ב-Windows‏.

אודות יציאות ואפיקים

למודול MPX יש שני אפיקים עבור יציאות Thunderbolt 3. אם אתם מחברים שני צגים באיכות ‎5K או ‎6K ליציאות Thunderbolt 3 במודול MPX, חברו צג אחד לכל אפיק.

אם אתם מחברים צג ליציאת ה-HDMI במודול MPX, יציאות ה-Thunderbolt 3 ב-Bus 0 יוכלו לתמוך בצג אחד נוסף באיכות ‎4K או ברזולוציה נמוכה יותר. אם אתם צריכים להוציא שמע לצג המחובר ליציאת ה-HDMI ויש צגים נוספים המחוברים דרך Thunderbolt 3, אל תחברו צג ליציאת ה-Thunderbolt 3 הסמוכה ליציאת ה-HDMI.


חיבור צגים למודול Radeon Pro Vega II MPX יחיד

אם אתם מתקינים מודול Radeon Pro Vega II MPX יחיד, תוכלו לחבר עד שישה צגים באמצעות Thunderbolt 3 בתצורות הבאות:

 • שני צגי Pro Display XDR עם רזולוציה של ‎6016 x 3384 ב-‎60Hz המחוברים לשניים מהמיקומים הבאים: Bus 0,‏ Bus 1 או יציאות Thunderbolt 3 שבגב ה-Mac Pro. חברו צג אחד עבור כל מיקום.
 • שלושה צגים באיכות ‎5K עם רזולוציה של ‎5120 x 2880 ב-‎60Hz המחוברים ל-Bus 0,‏ ל-Bus 1 וליציאות Thunderbolt 3 שבחלק העליון או בגב ה-Mac Pro.
 • שלושה צגים באיכות ‎ 4Kעם רזולוציה של ‎3840 x 2160 ב-‎60Hz, המחוברים ל-Bus 0, ל-Bus 1 וליציאות Thunderbolt 3 שבחלק העליון או בגב ה-Mac Pro.


חיבור צגים לשני מודולים של Radeon Pro Vega II MPX

אם אתם מתקינים שני מודולים של Radeon Pro Vega II MPX, תוכלו לחבר עד 12 צגים באמצעות Thunderbolt 3 בתצורות הבאות:

 • ארבעה צגי Pro Display XDR עם רזולוציה של ‎6016 x 3384 ב-‎60Hz, המחוברים לארבעה מהמיקומים הבאים: Bus 0 בכל כרטיס, Bus 1 בכל כרטיס ויציאות Thunderbolt 3 הן בחלק העליון והן בגב ה-Mac Pro. חברו צג אחד עבור כל מיקום.
 • שישה צגים באיכות ‎5K ברזולוציה של ‎ 5120 x 2880ב-‎60Hz. חברו את הצגים לכל אפיק וליציאות ה-Thunderbolt 3 הן בחלק העליון והן בגב ה-Mac Pro.
 • 12 צגים באיכות ‎4K עם רזולוציה של ‎3840 x 2160 ב-‎60Hz, המחוברים ליציאות Thunderbolt 3 ב-Mac Pro ובכל כרטיס.

אם אתם מתקינים שני מודולים של Radeon Pro Vega II MPX, תוכלו לחבר אותם באמצעות Infinity Fabric Link לקבלת ביצועים מוגברים ולהעברה מהירה יותר של נתונים בין יחידות ה-GPU:

 1. הסירו את המכסים מכל מודול MPX. 
 2. ישרו את המחברים שבגשר של Infinity Fabric Link מול המחברים שבמודולי MPX, ואחר כך הכניסו אותם לאט בלחיצה.
 3. השתמשו במברג פיליפס כדי להבריג את שני הברגים למצב הנעול. 
   


תאריך פרסום: