כיצד להציג שומר מסך ב-Mac

אתם יכולים להגדיר את ה-Mac כך שיציג שומר מסך, באופן ידני או אוטומטי לאחר פרק זמן של חוסר פעילות.

בחירת שומר מסך

ה-Mac מגיע עם כמה שומרי מסך המציגים תמונות, הודעות, יצירות אמנות מספריית Apple Music או מספריית התמונות ועוד. 

  1. בתפריט Apple, בחרו באפשרות 'העדפות המערכת', ואחר כך לחצו על 'מכתבה ושומר מסך'.
  2. לחצו על הכרטיסיה 'שומר מסך'. שומרי מסך יופיעו בצד ימין של החלון, ותצוגה מקדימה של שומר המסך שנבחר תופיע בצד שמאל.
  3. לחצו על שומר מסך כדי לבחור אותו. כדי לראות תצוגה מקדימה במסך מלא, העבירו את המצביע מעל התצוגה המקדימה, ואחר כך לחצו על הלחצן 'תצוגה מקדימה' שמופיע בפנים.

כדי ליצור שומר מסך בצורת מצגת, בחרו באחת מאפשרויות המצגת בצד ימין, כגון 'צף', 'השתקפויות', 'אוריגמי' או 'אריחים זזים'. אחר כך השתמשו בתפריט הקופץ 'מקור' כדי לבחור בתמונות משלכם או באחד מאוספי המצגות המובנים.

בחירה במועד ובאופן ההפעלה של שומר המסך

השתמשו בתפריט הקופץ 'התחל לאחר' כדי לבחור את משך הזמן שבו ה-Mac יהיה במצב של חוסר פעילות לפני ששומר המסך יתחיל לפעול. אם אינכם מעוניינים ששומר מסך יתחיל לפעול, בחרו באפשרות 'אף פעם'.

הלחצן 'פינות חמות' נותן אפשרויות להפעלה או להפסקה של שומר המסך או להעברת הצג למצב שינה על ידי העברת המצביע אל אחת מפינות המסך. בתפריט הקופץ, בחרו אפשרות שתואמת לפינה ספציפית.

דרישת סיסמה לאחר ששומר המסך מתחיל לפעול

ניתן להגדיר את ה-Mac כך שידרוש את סיסמה הכניסה שלכם לצורך פתיחת הנעילה של המסך לאחר ששומר המסך מתחיל לפעול:

  1. בתפריט Apple בחרו באפשרות 'העדפות המערכת', ואחר כך לחצו על 'אבטחה ופרטיות'.
  2. לחצו על הכרטיסיה 'כללי'.
  3. בחרו את האפשרות לדרישת סיסמה 'לאחר מעבר למצב שינה או שומר מסך'.

כיבוי הצג או העברה למצב שינה

כשה-Mac מראה שומר מסך, הוא משתמש במעבד, בשבב הגרפיקה ובצג. כדי לחסוך באנרגיה, אתם יכולים להשתמש ב'העדפות "חיסכון באנרגיה"' כדי לבחור כמה זמן ה-Mac אמור להיות במצב של חוסר פעילות לפני שהצג כבה או עובר למצב שינה.

  1. בתפריט Apple בחרו באפשרות 'העדפות המערכת', ואחר כך לחצו על 'חיסכון באנרגיה'.
  2. השתמשו במחוון כדי לבחור את פרק הזמן של חוסר פעילות. אם תגדירו את הצג כך שיכבה לפני ששומר המסך מתחיל לפעול, שומר המסך לא יתחיל לפעול לאחר פרק זמן של חוסר פעילות.

אם אתם משתמשים במחשב מחברת, כגון MacBook Pro, תוכלו להגדיר פרקי זמן שונים, תלוי אם אתם משתמשים בסוללה או במתאם מתח.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: