אם אינכם יכולים לגבות או לשחזר את ה-Mac באמצעות Time Machine

אם היישום Time Machine מציין שהוא אינו יכול להשתמש בכונן הגיבוי שלך כדי לגבות או לשחזר את הקבצים שלכם, נסו את הפתרונות הבאים.

  • ודאו שאתם משתמשים בכונן גיבוי הנתמך על ידי Time Machine.
  • אלא אם כן אתם משתמשים בכונן גיבוי ברשת, ודאו שכונן הגיבוי שלכם מחובר ישירות ל-Mac, לא דרך רכזת USB או התקן אחר.
  • אם כונן הגיבוי מחובר הגיבוי שלך מחובר ישירות ל- Mac שלך, השתמש בכלי השירות דיסק כדי לתקן את הדיסק.
  • אם אתם משתמשים בכונן גיבוי ברשת, ודאו שחיבור הרשת טוב ושה-Mac מחובר לאותה רשת שאליה מחובר כונן הגיבוי. אם השלמתם גיבוי קודם בהצלחה, ודאו את הגיבוי הזה: לחצו לחיצה ממושכת על מקש Option תוך כדי בחירה ב'בדוק את הגיבויים' מהתפריט של Time Machine בשורת התפריטים.
  • ודאו שהקושחה של כונן הגיבוי מעודכנת. פנו ליצרן כונן הגיבוי כדי לקבל פרטים.
  • אם אף פתרון אחר לא עובד, התחילו מחדש: מחקו את כונן הגיבוי, ואז השתמשו ב-Time Machine כדי  לבחור אותו שוב ככונן הגיבוי שלכם

תאריך פרסום: