אודות macOS Recovery במחשבי Mac מבוססי Intel

כלי העזר ב-macOS Recovery עוזרים לשחזר מ-Time Machine, להתקין מחדש את macOS, לקבל עזרה מקוונת, לתקן או למחוק דיסק קשיח ועוד.

מאמר זה רלוונטי רק למחשבי Mac עם מעבד Intel.

macOS Recovery הוא חלק ממערכת השחזור המובנית ב-Mac. ניתן להפעיל באמצעות macOS Recovery ולהשתמש בכלי העזר שבו כדי להתאושש מבעיות תוכנה מסוימות, או לבצע פעולות נוספות ב-Mac.

כיצד להפעיל את המחשב דרך macOS Recovery

הדליקו את ה-Mac ומיד לחצו לחיצה ממושכת על שני המקשים הבאים: Command (⌘) ו-R. שחררו את המקשים כאשר מוצגים הסמל של Apple, גלובוס מסתובב או מסך אתחול אחר. זקוקים לעזרה?

ייתכן שתתבקשו להזין סיסמה, כגון סיסמת קושחה, או את הסיסמה של משתמש שהוא מנהל מערכת ב-Mac הזה. הזינו את הסיסמה המבוקשת כדי להמשיך:

חלון קופצני להזנת סיסמה בשחזור macOS Big Sur

ההפעלה תושלם כשתראו את החלון 'כלי עזר':

חלון כלי עזר בשחזור macOS Big Sur

שחזור מגיבוי של Time Machine: שחזרו את הקבצים שלכם מגיבוי של Time Machine.

התקנה מחדש של ה-macOS: הורידו והתקינו מחדש את מערכת ההפעלה של ה-Mac.

Safari (או קבלת עזרה מקוונת): השתמשו ב-Safari כדי לגלוש באינטרנט ולמצוא עזרה עבור ה-Mac. קישורים לאתר התמיכה של Apple נכללים. תוספים והרחבות לדפדפן מושבתים.

כלי העזר לכוננים: השתמשו ב'כלי העזר לכוננים' כדי לתקן את הכונן או למחוק את הכונן או התקן אחסון אחר.

כלי עזר נוספים זמינים מהתפריט 'כלי עזר' בשורת התפריטים, כולל כלי העזר של אבטחת ההפעלה (או כלי העזר של סיסמת קושחה) ו'המסוף'. 


כדי לצאת מ-macOS Recovery, בחרו 'הפעלה מחדש' או 'כיבוי' מתפריט Apple . אם תרצו לבחור כונן הפעלה שונה לפני היציאה, בחרו 'כונן הפעלה' מתפריט Apple.

 


אם אינכם מצליחים להפעיל מ-macOS Recovery

אם ה-Mac לא יצליח להפעיל באמצעות מערכת macOS Recovery המובנית, ייתכן שהוא ינסה לבצע הפעלה באמצעות macOS Recovery באינטרנט. כשזה קורה, מופיע גלובוס מסתובב במקום סמל Apple במהלך האתחול: 

מסך גלובוס מסתובב

כדי לבצע הפעלה ידנית דרך Internet Recovery, לחצו לחיצה ממושכת על אחד משני שילובי המקשים הבאים במהלך ההפעלה:

אם ההפעלה דרך Internet Recovery לא תצליח, יופיע גלובוס עם סמל אזהרה (סימן קריאה):

גלובוס מסתובב עם סימן קריאה

אם אתם רואים את הגלובוס וסמל אזהרה, נסו את הפתרונות הבאים:

  • ודאו שה-Mac יכול להתחבר לאינטרנט. אם לא הופיעה בקשה לבחירת רשת אלחוטית במהלך האתחול, בחרו רשת מהתפריט 'רשת אלחוטית' , אם זמינה.
  • לחצו על Command-R במהלך ההפעלה כדי לנסות להשתמש במערכת השחזור המובנית במקום ב-Internet Recovery.
  • התחברו לאינטרנט באמצעות Ethernet במקום Wi-Fi, או להיפך.
  • התחברו לאינטרנט מרשת Wi-Fi או Ethernet שונה. ייתכן שתצורת הרשת שלכם לא מאפשרת את הגישה לאינטרנט הדרושה ל-macOS Recovery.
  • נסו שוב מאוחר יותר, משום שייתכן שהבעיה זמנית.
  • בצעו הפעלה דרך כונן או אמצעי אחסון אחר, אם יש כאלה, או השתמשו בתוכנית התקנה הניתנת לאתחול על מנת להתקין מחדש את macOS.

אם אתם עדיין זקוקים לעזרה, פנו לתמיכה של Apple.

תאריך פרסום: