אודות macOS Recovery

כלי העזר ב-macOS Recovery עוזרים לשחזר מ-Time Machine, להתקין מחדש את macOS, לקבל עזרה מקוונת, לתקן או למחוק דיסק קשיח ועוד.

macOS Recovery הוא חלק ממערכת השחזור המובנית ב-Mac. ניתן להפעיל באמצעות macOS Recovery ולהשתמש בכלי העזר שבו כדי להתאושש מבעיות תוכנה מסוימות, או לבצע פעולות נוספות ב-Mac.

איך להשתמש ב-macOS Recovery

  1. הפעילו את ה-Mac ומיד לחצו והחזיקו את Command (⌘)-R.
  2. שחררו את המקשים כשמופיע סמל Apple, גלובוס מסתובב או מסך הפעלה אחר.
  3. ייתכן שתתבקשו להזין סיסמה, כגון סיסמת קושחה, או את הסיסמה של משתמש שהוא מנהל המערכת ב-Mac הזה. הזינו את הסיסמה המבוקשת כדי להמשיך.חלון בקשת סיסמה
  4. ההפעלה תושלם כשתראו את החלון 'כלי עזר':
    חלון 'כלי עזר' ב-macOS
  5. לאחר הפעלה מ-macOS Recovery, בחרו כלי עזר, ואז הקליקו על 'המשך':
  6. כדי לצאת מ-macOS Recovery, בחרו 'הפעלה מחדש' או 'כיבוי' מתפריט Apple . אם תרצו לבחור כונן הפעלה שונה לפני היציאה, בחרו 'כונן הפעלה' מתפריט Apple.

 


אם אינכם מצליחים להפעיל מ-macOS Recovery

אם אינכם מצליחים להפעיל את ה-Mac באמצעות מערכת השחזור המובנית, ייתכן שהוא ינסה לפעול באופן אוטומטי באמצעות macOS Recovery באינטרנט. כשזה קורה, תראו גלובוס מסתובב במקום סמל Apple במהלך ההפעלה.

כדי להפעיל באופן ידני מ-macOS Recovery באינטרנט, לחצו והחזיקו את המקשים Option-Command-R או Shift-Option-Command-R בעת ההפעלה. קבלו מידע נוסף על צירופי מקשים אלה.

אם עדיין אינכם מצליחים להפעיל את ה-Mac באמצעות macOS Recovery, ייתכן שיהיה עליכם להפעיל מכונן או מחיצה אחרים, או להשתמש בתוכנת התקנה הניתנת להפעלה.

macOS Recovery באינטרנט, כלי העזר להתקנה מחדש של macOS וכלי העזר Get Help Online מצריכים חיבור לאינטרנט. אם אתם צריכים להתחבר לרשת אלחוטית, העבירו את הסמן לחלק העליון של המסך, ואז בחרו רשת מהתפריט 'רשת אלחוטית'  בשורת התפריטים.

תאריך פרסום: