שטיפת ידיים עם Apple Watch Series 4 ואילך

Apple Watch יכול לזהות באופן אוטומטי מתי אתם מתחילים בשטיפה ולהפעיל ספירה לאחור של 20 שניות.

הפעלת 'שטיפת ידיים' ו'תזכורות לשטיפת ידיים'

לפני הפעלת 'שטיפת ידיים', ודאו שה-iPhone מעודכן לגרסה האחרונה של iOS ושה-Apple Watch מעודכן לגרסה האחרונה של watchOS.

  1. פתחו את האפליקציה Watch ב-iPhone והקישו על 'שטיפת ידיים'.

  2. הפעילו את 'ספירה לאחור לשטיפת ידיים' כדי שהשעון יזהה באופן אוטומטי כשאתם שוטפים ידיים ויפעיל ספירה לאחור של 20 שניות.

  3. הפעילו את 'תזכורות לשטיפת ידיים' כדי שהשעון יזכיר לכם לשטוף ידיים אחרי שתחזרו הביתה.

ios-16-iphone-13-pro-watch-handwashing-settings

תוכלו גם להפעיל ולכבות הגדרות אלה ב-Apple Watch תחת 'שטיפת ידיים' באפליקציה 'הגדרות'.

watchos-9-series-7-handwashing-countdown-timer

הפעלת הספירה לאחור

הספירה לאחור מתחילה כאשר נתונים מחיישן השמע והתנועה ב-Apple Watch Series 4 ואילך מזהים שאתם שוטפים ידיים. אם תפסיקו את שטיפת הידיים לפני תום הספירה לאחור, השעון יבקש מכם להמשיך. אם אינכם שוטפים ידיים, תוכלו להקיש לביטול הספירה לאחור.

Published Date: