macOS High Sierra

Viestien ja dokumenttien saneleminen

Kun olet laittanut sanelun päälle Näppäimistö-asetusten Sanelu-osiossa, voit sanella tekstiä missä tahansa, missä voit kirjoittaakin. Palauteikkuna mittaa puheesi voimakkuutta ja tarjoaa sanelun perussäätimet.

Sanelun palauteikkuna ja saneltu teksti TeXturi-dokumentissa.

Sanelun laittaminen päälle

 1. Valitse Omenavalikko > Järjestelmäasetukset, klikkaa Näppäimistö ja klikkaa Sanelu.

  Avaa Sanelu-osio minulle

 2. Klikkaa Päällä. Jos näkyviin tulee kehote, klikkaa Ota sanelu käyttöön.

 3. Jos haluat käyttää Parannettua sanelua, valitse sen valintaneliö.

  Parannetulla sanelulla on mahdollista sanella silloinkin, kun et ole yhteydessä internetiin, ja aloittaa sanelu avainlauseella. Jos haluat lisätietoja, katso: Sanelun avainlauseen ja valikon käyttäminen.

  Jos et halua ladata Parannetun sanelun käyttöön tarvittavaa ohjelmistoa, voit laittaa Parannetun sanelun pois päältä ja käyttää palvelinpohjaista sanelua. Palvelinpohjaisessa sanelussa sanasi lähetetään Applen palvelimille, joissa ne analysoidaan uusinta kielidataa käyttäen. Lopullinen muunnettu teksti näkyy sen jälkeen, kun olet lopettanut sanelun alla olevan kohdan ”Tekstin saneleminen” mukaisesti.

  Jos haluat lisätietoja, klikkaa Tietoja: Sanelu ja tietosuoja.

 4. Jos haluat sanella toisella kielellä, klikkaa Kieli-ponnahdusvalikkoa ja valitse kieli ja murre.

  • Listasta puuttuvan kielen lisääminen: Valitse Muokkaa tai Lisää kieli ja valitse haluamasi kielet. Jos käytät Parannettua sanelua, valitut kielet ladataan.

  • Kielen poistaminen: Klikkaa Kieli-ponnahdusvalikkoa, valitse Muokkaa ja poista sen kielen valinta, jota et halua käyttää.

Tekstin saneleminen

 1. Aseta kohdistin kohtaan, jossa haluat sanellun tekstin näkyvän.

 2. Paina sanelun näppäinoikotietä tai, jos otit sanelun avainlauseen käyttöön, sano lause ja ”aloita sanelu”, esimerkiksi ”Tietokone, aloita sanelu”.

  Voit myös valita Muokkaa > Aloita sanelu.

 3. Kun sanelun palauteikkunassa näkyy mikrofonikuvake ja vaihteleva äänenvoimakkuuden osoitin, tai kun kuulet äänen, joka osoittaa Macin olevan valmis sanelua varten, sanele teksti.

  Voit lisätä välimerkin (kuten pisteen tai pilkun) sanomalla välimerkin nimen. Voit myös suorittaa yksinkertaista muotoilua. Voit esimerkiksi lisätä tyhjää tilaa rivien väliin sanomalla ”uusi rivi” tai ”uusi kappale”. Jos haluat nähdä listan komennoista, joita voit käyttää tekstin sanelemisessa, katso: Sanelukomennot.

  Jos käytät Parannettua sanelua, voit muokata tekstiä näppäimistöllä, hiirellä, ohjauslevyllä tai puhutuilla komennoilla. Jos et käytä Parannettua sanelua ja aloitat muokkaamisen, saneluistuntosi päättyy.

 4. Jos määrität sanelun useille kielille ja haluat vaihtaa kieltä sanelun aikana, klikkaa kieltä palauteikkunassa ja valitse sitten haluamasi kieli.

  Jos haluat tietoja sanelun määrittämisestä useille kielille, katso yllä oleva kohta ”Sanelun laittaminen päälle”.

 5. Kun olet valmis, paina sanelun näppäinoikotietä tai klikkaa palauteikkunassa Valmis.

Epäselvä teksti on alleviivattu sinisellä. Jos teksti on väärin, klikkaa sitä ja valitse oikea vaihtoehto. Voit myös kirjoittaa tai sanella oikean tekstin.

Toisen sanelun näppäinoikotien määrittäminen

Sanelu aloitetaan tai lopetetaan oletusarvoisesti painamalla fn-näppäintä kahdesti. Voit halutessasi valita toisen sanelun näppäinoikotien.

 1. Valitse Omenavalikko > Järjestelmäasetukset, klikkaa Näppäimistö ja klikkaa Sanelu.

  Avaa Sanelu-osio minulle

 2. Klikkaa Oikotie-ponnahdusvalikkoa ja valitse sitten toinen oikotie.

  Voit luoda oikotien, jota ei ole luettelossa, valitsemalla Muokkaa ja painamalla sitten näppäimiä, joita haluat käyttää. Voit painaa esimerkiksi optio-Z.

Sanelussa käytettävän mikrofonin vaihtaminen

Näppäimistö-asetusten Sanelu-osiossa mikrofonikuvakkeen alla olevasta ponnahdusvalikosta näkyy, mitä laitetta Mac sillä hetkellä kuuntelee.

 1. Valitse Omenavalikko > Järjestelmäasetukset, klikkaa Näppäimistö ja klikkaa Sanelu.

  Avaa Sanelu-osio minulle

 2. Klikkaa mikrofonikuvakkeen alla olevaa ponnahdusvalikkoa ja valitse mikrofoni, jota haluat käyttää sanelussa.

  Jos valinta on Automaattinen, Mac kuuntelee laitetta, jota todennäköisimmin käytät sanelussa.

Sanelun laittaminen pois päältä

 • Valitse Omenavalikko > Järjestelmäasetukset, klikkaa Näppäimistö, klikkaa Sanelu ja klikkaa Pois.

  Avaa Sanelu-osio minulle

Jos käytät Parannettua sanelua, voit ohjata Macia puhutuilla komennoilla. Voit esimerkiksi lausua komentoja, joilla valitaan tekstiä, vieritetään dokumenttia tai painetaan rivinvaihtonäppäintä. Muihin tehtäviin, kuten ohjelmien vaihtamiseen, ikkunoissa siirtymiseen tai kohteiden klikkaamiseen valikoissa, valintaikkunoissa tai ikkunoissa, voit ottaa käyttöön joukon sanelun lisäkomentoja. Voit myös luoda omia komentoja. Jos haluat lisätietoja, katso: Macin ja ohjelmien hallitseminen sanelukomennoilla ja Kohteiden klikkaus sanelukomennon avulla.