macOS High Sierra

Käyttöapuominaisuuksien käyttäminen

Käyttöapu kuuluu Maciin vakiona. Jos sinulla on näkö-, kuulo- tai liikkumisongelmia, macOS:n useat ominaisuudet auttavat työskentelemään vaihtoehtoisilla tavoilla – tehden Macistasi entistä helppokäyttöisemmän.

VoiceOverin eli sisäänrakennetun näytönlukijan käyttäminen

VoiceOver on sisäänrakennettu näytönlukija, joka kuvailee ääneen, mitä tietokoneen näytöllä näkyy, ja lukee ääneen dokumenteissa, verkkosivuilla ja ikkunoissa olevat tekstit. VoiceOverin avulla voit hallita Macia näppäimistöllä tai ohjauslevyeleillä. Voit myös yhdistää VoiceOveriin virkistettävän pistekirjoitusnäytön.

 • Voit laittaa VoiceOverin päälle tai pois päältä painamalla komento-F5 (tai jos Macissasi on Touch Bar, pitämällä komentonäppäintä painettuna ja painamalla nopeasti kolme kertaa Touch ID:tä).

 • Jos haluat muokata VoiceOveria VoiceOver-työkalulla, paina Control-optio-F8 (kun VoiceOver on päällä).

  Avaa VoiceOver-työkalu

 • Jos haluat tietoja VoiceOverin käytöstä, valitse Omenavalikko > Järjestelmäasetukset, klikkaa Käyttöapu, klikkaa VoiceOver ja klikkaa sitten ”Avaa VoiceOver-opetustila”.

  Avaa VoiceOver-osio

Jos tarvitset apua VoiceOverin käytössä, valitse Ohje > VoiceOver-ohje, kun VoiceOver-työkalu on auki.

Näytön sisällön zoomaaminen

Jos kohteet näytöllä ovat liian pieniä, voit käyttää lähentämistä sisällön suurentamiseksi, jolloin se on helpompi nähdä. Voit zoomata koko näyttöä tai osan näytöstä.

 • Kun haluat asettaa zoomausvalintoja, valitse Omenavalikko > Järjestelmäasetukset, klikkaa Käyttöapu ja klikkaa Zoomaus.

  Avaa Zoomaus-osio

Liikkeen vähentäminen näytöllä

Jos liike näytöllä on ongelmallista, voit vähentää liikettä, kun käytät tiettyjä ominaisuuksia, kuten Spacesia, Ilmoituskeskusta tai Dockia.

 • Jos haluat vähentää liikettä, valitse Omenavalikko > Järjestelmäasetukset, klikkaa Käyttöapu ja klikkaa Näyttö.

  Avaa Näyttö-osio

Fyysisen näppäimistön tai näytöllä näkyvän näppäimistön käyttäminen

Jotta näppäinten painaminen olisi helpompaa fyysisellä näppäimistöllä, voit laittaa päälle Yhden sormen näppäimet ja Hitaat näppäimet. Voit myös olla täysin käyttämättä fyysistä näppäimistöä ja sen sijaan käyttää näytöllä näkyvää käyttöapunäppäimistöä, jolla voit selata macOS:ää ja käyttää edistyksellisiä kirjoitusominaisuuksia (kuten kirjoitusehdotuksia).

 • Kun haluat asettaa nämä valinnat, valitse Omenavalikko > Järjestelmäasetukset, klikkaa Käyttöapu ja klikkaa lopuksi Näppäimistö.

  Avaa Näppäimistö-osio

Osoittimen liikuttaminen näppäimistöä käyttäen

Jos sinulla on vaikeuksia käyttää hiirtä, voit laittaa Näppäimet hiirenä -ominaisuuden päälle ja ohjata sitten hiiren osoitinta sekä painaa hiiren painikkeita näppäimistöllä tai numeronäppäimistöllä.

 • Kun haluat asettaa tämän valinnan, valitse Omenavalikko > Järjestelmäasetukset, klikkaa Käyttöapu ja klikkaa Hiiri ja ohjauslevy.

  Avaa Hiiri ja ohjauslevy -osio

Sanelukomentojen ja teksti puheeksi -toiminnon käyttäminen

Näppäimistön, hiiren ja ohjauslevyn toimintojen muuttaminen

Voit määrittää useita näppäimistön, hiiren ja ohjauslevyn toiminnan muokkaamisen valintoja. Voit esimerkiksi säätää nopeutta, jolla osoitin liikkuu näytöllä, kun liikutat sormeasi ohjauslevyllä.

 • Voit tehdä näppäimistöön liittyviä asetuksia valitsemalla Omenavalikko > Järjestelmäasetukset ja klikkaamalla Näppäimistö.

  Avaa Näppäimistö-asetukset

 • Voit tehdä hiireen liittyviä asetuksia valitsemalla Omenavalikko > Järjestelmäasetukset ja klikkaamalla Hiiri.

  Avaa Hiiri-asetukset

 • Voit tehdä ohjauslevyyn sekä eleisiin liittyviä asetuksia valitsemalla Omenavalikko > Järjestelmäasetukset ja klikkaamalla Ohjauslevy.

  Avaa Ohjauslevy-asetukset

Macin hallitseminen apulaitteilla

 • Kytkinohjauksella voit käyttää yhtä tai useampaa sopeuttavaa lisävarustetta tekstin syöttämiseen, kohteiden käyttämiseen näytöllä ja Macisi hallitsemiseen. Kytkinohjaus skannaa paneelia tai käyttöliittymää, kunnes kytkintä käytetään kohteen valinnassa tai toiminnon suorittamisessa.

  Kytkinohjauksen käyttäminen

 • Kun käytät käyttöapunäppäimistöä, voit hallita osoitinta viiveohjauksen ja seurantalaitteen avulla, jotta tekstin syöttäminen, kohteiden käyttäminen näytöllä ja Macin hallitseminen on helpompaa. Viivetoiminnon avulla voit viipyä tietyn ajan jonkin säätimen päällä, jotta hiiren toiminto suoritetaan.

  Osoittimen ohjaaminen viipymisen avulla

Voit tarkistaa helposti, mitkä käyttöapuominaisuudet ovat käytössä, suoraan valikkopalkista: valitse Käyttöapuasetusten alareunasta valintaneliö, jolla näytetään käyttöaputila valikkorivillä.

Käyttöapuvalinnat-oikotiepaneelissa voit laittaa nopeasti valintoja päälle ja pois päältä. Jos haluat valita paneeliin kuuluvat valinnat, valitse Omenavalikko > Järjestelmäasetukset, klikkaa Käyttöapu ja klikkaa Yleiset.

Avaa Yleiset-osio minulle

Joissakin ohjelmissa voit asettaa Macin puhumaan tekstin valitsemalla Muokkaa > Puhe > Aloita puhuminen. Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.