macOS High Sierra

Verkon lisäasetuksista

Verkko-asetuksissa voit asettaa lisävalintoja, kuten WINS-, DNS- ja välipalvelimen asetuksia, käytettävästä verkkopalvelusta ja internet-palveluntarjoajan ja verkon ylläpitäjän tarjoamista palveluista riippuen. Kaikki asetukset eivät ole valittavissa kaikille palveluille.

TCP/IP-asetukset

Voit asettaa jotkin verkkopalvelut käyttämään IPv6-osoitteita IPv4-osoitteiden sijasta. Katso TCP/IP-lisäasetusten syöttäminen.

DNS-asetukset

DNS-palvelin (Domain Name System) muuntaa internet-nimet IP-osoitteiksi, joten sinun ei tarvitse tietää palvelimen IP-osoitetta, kun muodostat siihen yhteyden. Katso DNS- ja hakudomainasetusten syöttäminen.

WINS-asetukset

WINS (Windows Internet Naming Service) on Microsoft Windows -palvelinten osa ja hallitsee palvelinten nimien ja sijaintien yhdistämistä IP-osoitteisiin. Katso WINS-asetusten tekeminen.

Välipalvelinasetukset

Jos tietokone on yhdistetty lähiverkkoon, joka on suojattu palomuurilla, sinun on ehkä määritettävä välipalvelimet tai käytettävä passiivista FTP-tilaa (PASV), jotta voisit käyttää joitakin internet-sivuja. Katso Välipalvelinasetusten syöttäminen.

Ethernet-laitteiston asetukset

Voit valita Ethernet-laitteiston asetuksia, jos verkko edellyttää ja verkkopalvelu tukee sitä. Katso Laitteiston lisäasetusten tekeminen tai Gigabitin Ethernetin käyttäminen.