macOS High Sierra

Wi-Fin tilakuvakkeen näyttäminen valikkorivillä

Valikkorivin Wi-Fi-tilakuvakkeella voit vaihtaa Wi-Fi-verkkojen välillä, laittaa Wi-Fin päälle tai pois päältä tai avata Verkkoasetukset.

  1. Jos Wi-Fi-tilakuvake ei ole valikkorivillä, valitse Omenavalikko > Järjestelmäasetukset ja klikkaa Verkko.

    Avaa Verkko-asetukset minulle

  2. Klikkaa vasemmalla olevassa luettelossa Wi-FI.

    Jos Wi-Fi ei ole luettelossa, klikkaa luettelon alaosassa olevaa Lisää-painiketta . Klikkaa Liitäntä-ponnahdusvalikkoa, valitse Wi-Fi, anna Wi-Fi-palvelulle nimi ja klikkaa Luo.

  3. Valitse ”Näytä Wi-Fi-tila valikkorivillä”.

Valikkorivin Wi-Fi-tilakuvakkeessa näkyy neljä signaalipalkkia. Mitä useampia mustia palkkeja näet, sitä parempi on signaalin laatu.