macOS High Sierra

Verkon käyttöpaikkojen luominen ja hallitseminen

Verkon käyttöpaikka on ryhmä tietyn verkkoportin asetuksia (esimerkiksi tietokoneesi Ethernet-portti, modeemiportti tai langattoman verkon portti). Verkko-asetusten Käyttöpaikka-valikossa voit tallentaa useita verkon käyttöpaikkoja ja vaihtaa niiden välillä.

Mac käyttää oletusarvoisesti automaattista käyttöpaikkaa, joka tarjoaa automaattisesti asetukset mille tahansa verkkoporteille, jotka se huomaa olevan käytettävissä. (Verkkoportti, josta käytetään myös nimitystä verkkoliitäntä, on tietokoneen tapa liittyä internetiin tai verkkoon, kuten modeemiin, Ethernetiin tai Wi-Fi-korttiin.)

Useissa tapauksissa voit käyttää oletusarvoista automaattista käyttöpaikkaa eikä sinun tarvitse ottaa käyttöön muita käyttöpaikkoja. Jos esimerkiksi sinulla on kannettava tietokone, joka käyttää Wi-Fi-yhteyttä sekä töissä että kotona, voit valita automaattisen käyttöpaikan, jolloin käytetään kuhunkin paikkaan sopivia asetuksia.

Jos sinun on käytettävä samaa verkkoliittymää eri asetuksilla, sinun on otettava käyttöön eri käyttöpaikat. Jos esimerkiksi käytät Ethernet-porttia, joka on määritetty käsin töissä ja DHCP:llä kotona, sinun on vaihdettava käyttöpaikkoja.

Avaa Verkko-asetukset minulle

Verkon käyttöpaikan luominen

 1. Valitse Omenavalikko > Järjestelmäasetukset ja klikkaa Verkko.

  Avaa Verkko-asetukset minulle

 2. Klikkaa Käyttöpaikka-ponnahdusvalikkoa, valitse Muokkaa käyttöpaikkoja ja klikkaa sitten Lisää-painiketta .

 3. Kirjoita käyttöpaikalle nimi ja klikkaa sitten Valmis.

 4. Syötä jokaisen kyseisessä käyttöpaikassa käytettävän verkkoportin asetukset.

 5. Klikkaa Käytä.

Vaihtaminen eri verkkopaikkaan

Toimi jollain seuraavista tavoista:

 • Käyttöpaikkojen vaihtaminen Omenavalikon avulla: Valitse Omenavalikko > Käyttöpaikka ja valitse haluamasi käyttöpaikka.

  Käyttöpaikka-valikko on näkyvissä vain, jos olet luonut lisää verkon käyttöpaikkoja.

 • Käyttöpaikan vaihtaminen Verkkoasetuksissa: Valitse Omenavalikko > Järjestelmäasetukset, klikkaa Verkko, klikkaa Käyttöpaikka-ponnahdusvalikkoa, valitse käyttöpaikka ja klikkaa Käytä.

  Avaa Verkko-asetukset minulle

Verkon käyttöpaikan poistaminen

 1. Valitse Omenavalikko > Järjestelmäasetukset ja klikkaa Verkko.

  Avaa Verkko-asetukset minulle

 2. Klikkaa Käyttöpaikka-ponnahdusvalikkoa, valitse Muokkaa käyttöpaikkoja ja valitse käyttöpaikka, jonka haluat poistaa.

 3. Klikkaa poistopainiketta , klikkaa Valmis ja klikkaa Käytä.

Verkon käyttöpaikan nimeäminen uudelleen

 1. Valitse Omenavalikko > Järjestelmäasetukset ja klikkaa Verkko.

  Avaa Verkko-asetukset minulle

 2. Klikkaa Käyttöpaikka-ponnahdusvalikkoa ja valitse Muokkaa käyttöpaikkoja.

 3. Kaksoisklikkaa sen verkon käyttöpaikan nimeä, jonka haluat nimetä uudelleen.

 4. Kirjoita uusi nimi, klikkaa Valmis ja klikkaa Käytä.

Verkon käyttöpaikan kopioiminen

 1. Valitse Omenavalikko > Järjestelmäasetukset ja klikkaa Verkko.

  Avaa Verkko-asetukset minulle

 2. Klikkaa Käyttöpaikka-ponnahdusvalikkoa, valitse Muokkaa käyttöpaikkoja ja valitse käyttöpaikka, jonka haluat kopioida.

 3. Klikkaa Toiminto-ponnahdusvalikkoa ja valitse Monista käyttöpaikka.

 4. Kirjoita käyttöpaikalle uusi nimi, klikkaa Valmis ja klikkaa Käytä.