Verkon käyttöpaikkojen käyttäminen Macissa

Verkkoasetusten Käyttöpaikka-toiminnolla voit vaihtaa nopeasti verkkoasetusjoukkojen välillä.

Verkkoasetusjoukkojen (käyttöpaikkojen) vaihtomahdollisuudesta voi olla hyötyä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Käytät työpaikalla ja kotona samantyyppistä verkkoa (esimerkiksi Ethernetiä), mutta työpaikalla käyttämäsi asetukset eivät anna Macin muodostaa automaattisesti yhteyttä samantyyppiseen verkkoon kotona.
 • Mac muodostaa työpaikalla ja kotona yhteyden erityyppisiin verkkopalveluihin (esimerkiksi sekä Wi-Fi- että Ethernet-verkkoon), mutta työpaikalla haluat, että Mac yrittää muodostaa yhteyden ensin Ethernet-verkkoon, kun taas kotona haluat, että Mac yrittää muodostaa yhteyden ensin Wi-Fi-verkkoon. Toisin sanoen haluat määrittää kummallekin käyttöpaikalle eri palvelujärjestyksen.
 • Mac ei muodosta yhteyttä verkkoon, ja haluat nopeasti nollata verkkoasetukset testitarkoituksiin nykyisiä verkkoasetuksiasi menettämättä.


Verkon käyttöpaikan lisääminen tai poistaminen

 1. Valitse Omenavalikko  > Järjestelmäasetukset ja klikkaa sitten Verkko. 
 2. Käyttöpaikka-ponnahdusvalikossa näkyy valittuna olevan verkkoasetusjoukon nimi. Oletuskäyttöpaikan nimenä on Automaattinen. Valitse tästä valikosta Muokkaa käyttöpaikkoja.
  Verkkoasetukset, jossa näkyy Käyttöpaikat-ponnahdusvalikko.
 3. Klikkaa käyttöpaikkojen luettelon alla olevaa Lisää (+) -painiketta ja kirjoita sitten uuden käyttöpaikan nimi, esimerkiksi Työ, Koti tai Matkapuhelin. (Jos haluat poistaa käyttöpaikan, käytä luettelon alla olevaa Poista (–) -painiketta.)
  Verkkoasetusten modaalinen Käyttöpaikat-ikkuna, jossa näkyy uusi Koti-niminen käyttöpaikka
 4. Klikkaa Valmis. Käyttöpaikka-valikossa pitäisi nyt näkyä uuden käyttöpaikan nimi. Wi-Fi- ja Ethernet-asetuksiin tai muihin verkkoasetuksiin tekemäsi muutokset tallennetaan tähän käyttöpaikkaan, kun klikkaat Käytä-painiketta. Edellisen käyttöpaikan verkkoasetukset jäävät ennalleen, joten voit palata niihin milloin tahansa Käyttöpaikka-valikosta.
 5. Tallenna asetukset klikkaamalla Käytä-painiketta ja suorita vaihto edellisestä käyttöpaikasta uuteen käyttöpaikkaan loppuun. Mac yrittää sitten automaattisesti määrittää kullekin verkkotyypille oikeat asetukset. Jos sinun on muutettava asetuksia manuaalisesti, muista klikata Käytä-painiketta muutosten tekemisen jälkeen uudelleen.


Vaihtaminen verkon käyttöpaikkojen välillä

Jos sinulla on useita käyttöpaikkoja, voit vaihtaa niiden välillä seuraavilla tavoilla:

 • Käytä Verkkoasetusten Käyttöpaikka-ponnahdusvalikkoa, kuten edellä on kuvattu. Muista klikata Käytä-painiketta käyttöpaikan valitsemisen jälkeen.
 • Voit myös valita valikkoriviltä Omenavalikko > Käyttöpaikka ja sitten valita käyttöpaikan alivalikosta.


Verkon palvelujärjestyksen muuttaminen

Jos käytät verkon käyttöpaikkoja siksi, että haluat käyttää kussakin käyttöpaikassa yhteyttä muodostettaessa eri verkkopalvelua (esimerkiksi Wi-Fi- tai Ethernet-yhteyttä), voit muuttaa kunkin käyttöpaikan palvelujärjestystä (porttien prioriteettia) toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan.

 1. Valitse Omenavalikko  > Järjestelmäasetukset ja klikkaa sitten Verkko.
 2. Valitse Käyttöpaikka-ponnahdusvalikosta käyttöpaikka, jota haluat muuttaa.
 3. Klikkaa palvelujen luettelon alla olevaa Lisävalinnat-kuvaketta  tai hammasrataskuvaketta ja valitse sitten Aseta palvelujärjestys.
  Järjestelmäasetusten Verkko-kohdassa oleva palvelujen lisävalintavalikko, josta Aseta palvelujärjestys on valittuna
 4. Voit muuttaa luettelossa olevien palveluiden järjestystä vetämällä. Mac yrittää muodostaa yhteyden ensin luettelon alussa olevaan palveluun ja jatkaa sitten laskevassa järjestyksessä, kunnes yhteys on muodostettu.
  Näennäisten yksityisverkkojen (VPN) yhteysjärjestystä ei voi muuttaa, sillä ne priorisoidaan aina muihin yhteyksiin nähden.
  Järjestelmäasetusten Verkko-kohdassa oleva sijaintien modaalinen Palvelujärjestys-ikkuna
 5. Klikkaa OK ja sitten Käytä.


Verkkopalvelun käytön estäminen

Automaattinen-niminen käyttöpaikka tekee kaikista käytettävissä olevista verkkopalveluista (joita kutsutaan myös porteiksi tai verkkoliittymiksi) aktiivisia siihen katsomatta, käytetäänkö niitä verkkoyhteyden muodostamiseen. Mac hakee näistä palveluista automaattisesti verkko- tai internet-yhteyttä.

Saatat esimerkiksi käyttää Wi-Fi-verkkoa kotona, mutta Ethernet-verkkoa työpaikalla. Mac tunnistaa automaattisesti, kumpaa näistä verkkopalveluista sen pitäisi käyttää, kun se muodostaa yhteyden.

Jos haluat varmistaa, että Mac ei käytä jotakin tiettyä verkkopalvelua, kuten Wi-Fi-yhteyttä, voit muuttaa tämän palvelun passiiviseksi missä tahansa verkon käyttöpaikassa:

 1. Valitse Omenavalikko  > Järjestelmäasetukset ja klikkaa sitten Verkko.
 2. Valitse Käyttöpaikka-ponnahdusvalikosta käyttöpaikka, jota haluat muuttaa.
 3. Klikkaa palvelujen luettelon alla olevaa Lisävalinnat-kuvaketta  tai hammasrataskuvaketta ja valitse sitten Poista palvelu käytöstä.
 4. Klikkaa Käytä. 
Julkaisupäivämäärä: