macOS High Sierra

Fyysisen levyn osioiminen

Levyn osioiminen jakaa sen osioiksi, jotka näytetään erillisinä taltioina Finder-sivupalkin Laitteet-osiossa. Tallennuslaite on ehkä osioitava, jos haluat asentaa useita käyttöjärjestelmiä tai jos laitteen muotoa on muutettava.

Se, kuinka levy osioidaan, riippuu sen käyttämästä tiedostomuodosta.

Jos olet osioimassa sisäistä fyysistä levyä, koska haluat asentaa Windowsin, käytä Boot Camp -apuria.

Avaa Boot Camp -apuri

VAROITUS: Jotta Fusion Driven tietoja ei menetetä, älä liitä sitä Maciin, jonka OS X -versio on vanhempi kuin 10.8.5. Jos haluat lisätietoja, katso Applen tukiartikkeli OS X Mavericks Fusion Drive -aseman voi yhdistää vain OS X Mountain Lion 10.8.5:een tai uudempaan.

Avaa Levytyökalu

Taltion lisääminen APFS-säiliöön

Apple File System (APFS) varaa levytilaa tarpeen mukaan. Voit kuitenkin tarvittaessa hallita käsin APFS-taltion varaamista.

Tärkeää: Varotoimena kannattaa varmuuskopioida data ennen uusien osioiden luomista laitteelle.

 1. Valitse sivupalkista olemassa oleva APFS-taltio ja klikkaa Lisää taltio -painiketta .

 2. Syötä nimi uudelle APFS-taltiolle.

 3. Klikkaa Muoto-ponnahdusvalikkoa ja valitse muoto.

  • APFS: Käyttää Apple File System -muotoa, jota suositellaan taltioille, jotka käyttävät macOS High Sierraa.

  • APFS (salattu): Käyttää Apple File System -muotoa ja salaa osion.

  • APFS (kirjainkoon erotteleva): Käyttää Apple File System -muotoa ja erottelee isot ja pienet kirjaimet tiedostojen ja kansioiden nimissä. Esim. kansiot ”Kotitehtävät” ja ”KOTITEHTÄVÄT” ovat kaksi eri kansiota.

  • APFS (kirjainkoon erotteleva, salattu): Käyttää Apple File System -muotoa, erottelee isot ja pienet kirjaimet tiedostojen ja kansioiden nimissä ja salaa osion. Esim. kansiot ”Kotitehtävät” ja ”KOTITEHTÄVÄT” ovat kaksi eri kansiota.

 4. Jos haluat hallita APFS-taltion varaamista käsin, klikkaa Kokovalinnat ja syötä kenttiin arvot:

  • Varattu koko: Valinnainen varattu koko takaa kyseisen määrän tallennustilaa tämän taltion saataville.

  • Kiintiön koko: Valinnainen kiintiön koko rajoittaa tallennustilan määrää, jonka taltio voi varata.

  Kun olet valmis, klikkaa OK.

 5. Klikkaa Lisää.

Taltion lisääminen laitteeseen, joka on alustettu Mac OS laajennettu-, MS-DOS (FAT)- tai ExFAT-muotoon

Tärkeää: Varotoimena kannattaa varmuuskopioida data ennen uusien osioiden luomista laitteelle.

 1. Valitse laite sivupalkissa ja klikkaa Osioi-painiketta .

  Sisäiset tallennuslaitteet näkyvät sivupalkin Sisäinen-osion alla. Ulkoiset laitteet näkyvät sivupalkin Ulkoinen-osion alla.

  Kun valitset taltion, jolla on jo dataa, ympyräkaavio näyttää tummennettuna alueena datan määrän taltiolla ja tummentamattomana vapaan tilan määrän, joka on käytettävissä toiselle taltiolle. Levytyökalu myös ilmoittaa, voidaanko taltio siirtää tai sen kokoa muuttaa.

  Jos näet pienen taltion, jossa on asteriski, osio on pienempi kuin mitä voidaan esittää kaaviossa oikeassa koossa.

 2. Klikkaa Lisää-painiketta .

 3. Klikkaa jokaista vasemmalla olevassa ympyräkaaviossa olevaa taltiota ja syötä sille nimi.

  MS-DOS (FAT)- ja ExFAT-taltioiden nimet voivat olla enintään 11 merkkiä pitkiä.

 4. Suurenna tai pienennä jokaista taltiota syöttämällä koko tai vetämällä jakajaa.

  Fyysinen levy, jossa on kaksi osiota.
 5. Klikkaa jokaisen taltion Muoto-ponnahdusvalikkoa ja valitse muoto.

  • APFS: Käyttää Apple File System -muotoa, jota suositellaan taltioille, jotka käyttävät macOS High Sierraa.

  • APFS (salattu): Käyttää Apple File System -muotoa ja salaa osion.

  • APFS (kirjainkoon erotteleva): Käyttää Apple File System -muotoa ja erottelee isot ja pienet kirjaimet tiedostojen ja kansioiden nimissä. Esim. kansiot ”Kotitehtävät” ja ”KOTITEHTÄVÄT” ovat kaksi eri kansiota.

  • APFS (kirjainkoon erotteleva, salattu): Käyttää Apple File System -muotoa, erottelee isot ja pienet kirjaimet tiedostojen ja kansioiden nimissä ja salaa osion. Esim. kansiot ”Kotitehtävät” ja ”KOTITEHTÄVÄT” ovat kaksi eri kansiota.

  • Mac OS laajennettu (kirjaava): Suojaa hierarkkisen tiedostojärjestelmän eheyttä käyttämällä Mac-muotoa (kirjaava HFS Plus).

  • Mac OS laajennettu (kirjaava, salattu): Käyttää Mac-muotoa, vaatii salasanan ja salaa taltion.

  • Mac OS laajennettu (isot ja pienet kirjaimet erotteleva, kirjaava): Käyttää Mac-muotoa ja erottelee isot ja pienet kirjaimet tiedostojen ja kansioiden nimissä. Esim. kansiot ”Kotitehtävät” ja ”KOTITEHTÄVÄT” ovat kaksi eri kansiota.

  • Mac OS laajennettu (kirjainkoon erotteleva, kirjaava, salattu): Käyttää Mac-muotoa, erottelee isot ja pienet kirjaimet, vaatii salasanan ja salaa taltion.

  • MS-DOS (FAT): Käytä Windows-taltioissa, jotka ovat enintään 32 Gt.

  • ExFAT: Käytä Windows-taltioissa, jotka ovat yli 32 Gt.

 6. Klikkaa Käytä.

  Voit katsoa uuden taltion luomisen vaiheet klikkaamalla Näytä lisätiedot.

 7. Kun Levytyökalu on luonut taltiot, klikkaa Valmis.

Kun olet osioinut tallennuslaitteen, jokaisen taltion kuvake näkyy Levytyökalun ja Finderin sivupalkissa.

Mac OS laajennettu-, MS-DOS (FAT)- tai ExFAT-muotoon alustetun taltion suurentaminen

Jos laitteella on useita Mac OS laajennettu-, MS-DOS (FAT)- tai ExFAT-muotoon alustettuja taltioita ja yhden tila on loppumassa, voit ehkä kasvattaa sitä menettämättä sillä olevia tiedostoja.

Jos haluat suurentaa taltiota, poista sen jälkeen tuleva taltio ja siirrä laajennettavan taltion loppukohta vapautuneeseen tilaan. Laitteen viimeistä taltiota ei voida suurentaa.

VAROITUS: Kun poistat taltion, kaikki sen tiedot poistetaan. Varmuuskopioi data ennen aloittamista.

 1. Valitse sivupalkissa laite, joka sisältää suurennettavan taltion, ja klikkaa Osioi-painiketta .

 2. Valitse vasemmalla olevassa ympyräkaaviossa poistettava taltio ja klikkaa poistopainiketta .

 3. Klikkaa Käytä.

  Taltio poistetaan, alustetaan ja vapaa tila lisätään edelliseen taltioon.

 4. Klikkaa Valmis.

Laitteen tyhjentäminen ja osioiminen

Voit poistaa laitteen kaikki taltiot ja luoda uusia. Jos esim. haluat muuttaa USB-, Thunderbolt- tai muun tallennuslaitteen osiokartan Master Boot Recordista GUID-osiokartaksi. Jos haluat tyhjentää taltion, katso Taltion tyhjentäminen.

VAROITUS: Laitteen tyhjentäminen ja osioiminen poistaa kaikki tiedot laitteen kaikilta taltioilta.

 1. Valitse sivupalkissa laite, jonka haluat tyhjentää ja osioida, ja klikkaa Tyhjennä-painiketta .

  Huomaa: Käynnistystaltion sisältävää laitetta ei voida tyhjentää.

 2. Syötä nimi ensimmäiselle taltiolle.

 3. Klikkaa Kartta-ponnahdusvalikkoa ja valitse ensimmäisen osion muoto.

  MS-DOS (FAT)- ja ExFAT-osioiden nimet voivat olla enintään 11 merkkiä pitkiä.

  • GUID-osiokartta: Käytetään kaikissa Intel-pohjaisissa Mac-tietokoneissa.

  • Master Boot Record: Käytetään Windows-osioissa, jotka alustetaan MS-DOS (FAT)- tai ExFAT-muotoon.

  • Applen osiokartta: Käytetään yhteensopivuuteen vanhojen PowerPC-pohjaisten Mac-tietokoneiden kanssa.

 4. Klikkaa Tyhjennä ja klikkaa Valmis.