Tietoja Applen tuotteiden tietosuojasta ja tietoturvasta koulutusalalla

Me Applella uskomme, että tietosuoja on jokaisen perusoikeus, joten kaikki Apple-tuotteet on rakennettu alusta asti suojaamaan asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja ja antamaan heille valtuudet valita, mitä he jakavat ja kenen kanssa. Siksi kaikissa tuotteissamme, mukaan lukien koulutusalalle tarkoitetuissa tuotteissa, on sisäänrakennettuja tietosuojaominaisuuksia sekä -säätimiä. Suunnittelemme tuotteemme rajoittamaan tietojen keruuta ja käyttöä, käytämme sisäistä prosessointia aina mahdollisuuksien mukaan sekä tarjoamme läpinäkyvyyden ja hallintamahdollisuuksia tietojen jakamistapaan liittyen.

Jatka lukemista ja opi lisää alla olevien linkkien avulla kouluille tarkoitetuista apeistamme ja palveluistamme sekä siitä, miten suojaamme oppilaiden tiedot. Alta löydät myös kouluille ja vanhemmille tarkoitettuja lisätietoja ja resursseja.

Apit ja palvelut kouluille

Apple on kehittänyt tehokkaita työkaluja erityisesti kouluja varten. Ne tukevat ylläpitäjiä käyttöönotossa ja opettajia oppituntien pitämisessä sekä mahdollistavat jokaiselle oppilaalle räätälöidyn oppimiskokemuksen.

 • Apple School Manager on ilmainen verkkopohjainen palvelu, jonka avulla teknologiasta vastaavat henkilöt voivat ottaa iPadeja ja Maceja käyttöön kouluissa, luoda hallittuja Apple ID -tilejä oppilaille ja henkilökunnalle, luoda oppilasluetteloita Koulutyöt- ja Oppitunti-appeja varten, ottaa käyttöön edistymisen seurannan Koulutyöt-apissa sekä hallita opettamiseen ja oppimiseen käytettäviä appeja ja kirjoja. Apple School Manager muodostaa pohjan Applen koulutusalan palveluille ja apeille. 
 • Koulut luovat hallittuja Apple ID -tilejä, jotka he omistavat ja joita he hallinnoivat. Tilien avulla oppilaat voivat käyttää iCloud Drivea, kuvakirjastoa, varmuuskopiointia, Koulutyöt-appia ja Jaettu iPad -ominaisuutta. Näin oppilaat voivat käyttää oppimateriaaleja ja luomiaan töitä millä tahansa laitteella. 
 • Jaettu iPad on ominaisuus, jonka avulla useampi oppilas voi käyttää samaa iPadia. Jokainen saa henkilökohtaisen oppimiskokemuksen, ja oppilaiden tiedot pidetään erillään ja suojattuina. 
 • Koulutyöt-apin avulla opettajat ja oppilaat voivat jakaa ja vastaanottaa ohjemateriaaleja, tarkastella oppilaiden edistymistä ja antaa välitöntä palautetta, minkä ansiosta opettajat pystyvät mukauttamaan opetusta. Koulutyöt tarjoaa selkeän näkymän oppilaiden edistymiseen tehtävissä, joten opettajat ovat aina perillä siitä, tarvitseeko joku lisää haasteita tai apua. Lisäksi oppilaat voivat tarkastella tehtäviään ja omaa edistymistään yhdessä paikassa, jossa koulutöitä voi myös palauttaa. 
 • Oppitunti-apin avulla opettajat voivat hallita iPad-oppilaslaitteita luokkahuoneessa ja ohjata oppilaita oppitunneilla avaamalla heille appeja ja linkkejä. Opettajat voivat helposti lähettää ja vastaanottaa dokumentteja luokassa olevien kesken sekä valvoa oppilaiden työskentelyä tarkastelemalla heidän näyttöjään.
 • iTunes U auttaa opettajia luomaan ja pitämään mielekkäitä oppitunteja oppilailleen. Lisäksi iTunes U:n avulla kuka tahansa voi hyödyntää johtavien koulujen, yliopistojen ja kulttuuriorganisaatioiden laajaa oppimateriaalikokoelmaa iPhonellaan tai iPadillaan.

Tehokkaat iPadin ja Macin tuottavuus- ja luovuusapit auttavat oppilaita ilmaisemaan itseään ainutkertaisin tavoin.

 • Pages, Numbers ja Keynote sopivat erinomaisesti oppilaiden ja opettajien käyttöön, ja niiden avulla he voivat luoda näyttäviä raportteja ja kirjoja, selkeitä laskentataulukoita sekä upeita esityksiä. Oppilaat voivat työskennellä yksin tai tehdä yhteistyötä reaaliajassa muiden kanssa projektin parissa.
 • GarageBandin, iMovien ja Clipsin avulla oppilaat ja opettajat voivat luoda musiikkia, muokata dokumenttielokuvia tai kuvata lyhyitä videoleikkeitä.
 • Swift Playgrounds tekee Swiftiin, tehokkaaseen ohjelmointikieleemme, tutustumisesta iPadilla hauskaa ja vuorovaikutteista. Lisäksi kattava Kaikki osaavat koodata -opetusohjelma sisältää luentoja iPadilla ja Macilla, opettajien oppaita sekä appeja tehden koodauksen opettamisesta helppoa. Tämä siksi, koska mielestämme koodaaminen on erittäin tärkeä taito. Koodaamisen oppiminen opettaa oppilaita ratkaisemaan ongelmia ja tekemään yhteistyötä luovilla tavoilla. Se myös auttaa oppilaita tekemään appeja, joiden avulla he voivat toteuttaa ideoitaan. 

Lue lisätietoja Apple-tuotteet oppimiseen.

Oppilaiden tietojen suojaaminen

Mielestämme tietosuoja on ihmisen perusoikeus. Turvaamme jokaisen tuotteitamme käyttävän asiakkaan tietosuojan. iPadia käytettäessä vieraillut verkkosivustot, käyttäjän sijainti ja käytetyt apit ovat henkilökohtaista tietoa, jota emme halua emmekä tarvitse upeiden kokemuksien tarjoamiseen. Siksi kaikissa tuotteissamme (mukaan lukien koulutusalan tuotteet), kuten Apple School Managerissa, Koulutyöt-apissa ja hallituissa Apple ID:issä, on sisäänrakennettuja tietosuojaominaisuuksia ja -säätimiä. Emme myy oppilaiden tietoja emmekä koskaan luovuta niitä kolmansien osapuolien markkinointi- ja mainontatarkoituksiin. Emme myöskään koskaan luo oppilaiden sähköposteihin tai verkkoselailuun perustuvia profiileja.

Tutustu vanhemmille tarkoitettuun tietosuojasta kertovaan yleiskatsaukseen

Applen koulutusalan appeihin ja palveluihin liittyvät oppilastiedot

Kun koulu mahdollistaa palveluiden käytön oppilaille Apple School Managerin avulla, Apple toimii tietojen käsittelijänä koulun puolesta. Omistusoikeus oppilastietoihin ja niiden hallitsemiseen säilyy koululla.

Apple vain vastaanottaa ja käsittelee oppilastietoja koulun puolesta koulun osoittamalla tavalla. Kun koulut luottavat meihin jakaessaan oppilaiden henkilökohtaisia tietoja kanssamme, ne voivat olla varmoja siitä, että tietoja käytetään vain opetustarkoituksiin. Emme luo oppilaista heidän verkkokäyttäytymiseensä perustuvia profiileja, emmekä koskaan myy oppilastietoja mihinkään tarkoitukseen.

Apple School Manager, Applen hallinnollinen IT-portaali, on tehty oppilaiden tietosuoja huomioon ottaen. Ylläpitäjät voivat esimerkiksi luoda hallittuja Apple ID -tilejä ja oppilasluetteloita Apple School Managerissa tuomalla vain hyvin pienen määrän tietoja, kuten oppilaan nimen ja rekisteröidyt kurssit. Muita koulun oppilastietojärjestelmässä mahdollisesti olevia tietoja ei tuoda, ellei koulu nimenomaan halua tehdä niin.

Jokaiseen Apple School Managerissa luotuun hallittuun Apple ID:hen voidaan liittää seuraavat tiedot, ja koulu voi tarkastella niitä tililuettelossa tai tilin ollessa valittuna Apple School Managerissa:

 • tilin ainutkertainen aakkosnumeerinen henkilötunnus, etunimet ja sukunimi, määritetty koulun sijainti, rekisteröidyt kurssit, rooli (esim. oppilas, opettaja tai ylläpitäjä), tietolähde (esim. SiS-tuonti tai manuaalinen luominen), luomispäivä, muokkaamispäivä, luokka-aste (jos saatavilla) ja sähköpostiosoite (jos saatavilla).
 • Lue lisätietoja hallituista Apple ID:istä.

Koulutyöt auttaa opettajia jakamaan ohjemateriaaleja ja ymmärtämään oppilaiden edistystä paremmin apeissa ja kirjoissa, joita he käyttävät oppilaiden kanssa. Koulutyöt käyttää ylläpitäjien Apple School Managerissa käyttöönottamien oppilas- ja kurssiluetteloiden tietoja. Koulu voi halutessaan sallia oppilaiden edistymisen tallentamisen Koulutyöt-apin avulla Apple School Managerissa, jotta appien kehittäjät voivat suojatusti ja turvallisesti jakaa opettajille tiedot oppilaiden edistymisestä koulun hallitsemissa ympäristöissä annetuissa harjoituksissa, kuten kirjan luvun lukemisessa, matematiikan tehtävien tai testin tekemisessä. Näiden tietojen avulla sekä opettajat että oppilaat ymmärtävät paremmin oppimisprosessia annetuissa harjoituksissa, ja opettajat voivat lisäksi tarjota lisätehtäviä tai ylimääräistä apua oppilaiden tarpeisiin perustuen.

Opettajan kanssa jaettavat edistymiseen liittyvät tiedot Koulutyöt-appia harjoitusten antamiseen käytettäessä riippuvat osallistuvan apin tuottamien tietojen tyypistä. Niitä voivat olla käytetty aika, aloitus- ja päättymisajan ajastimet, testin tulos, edistyminen, ansaitut pisteet sekä binääriset arvot, kuten Kyllä/Ei, Oikein/Väärin tai Valmis/Kesken.

Kouluille tarkoitetussa tietojen ja tietosuojan yleiskatsauksessa on lisätietoja siitä, miten Apple käsittelee hallittujen Apple ID:iden sekä niihin liittyvien koulutusalalle suunniteltujen ominaisuuksien oppilastietoja ja tietosuojaa.

Oppilastietojen tietosuojan suojauskeinot

Applen koulutusalalle suunnittelemien tuotteiden ja palveluiden rakentamisessa on käytetty samaa yhdenmukaista lähestymistapaa tietosuojaan kuin siinä, mikä on keskeistä muissakin Applen laitteistojen, ohjelmistojen ja palveluiden suunnittelussa. Emme luo oppilaista heidän verkkokäyttäytymiseensä perustuvia profiileja, emmekä koskaan myy oppilastietoja mihinkään tarkoitukseen. Käytämme paikallista prosessointia aina kun se on mahdollista, käytämme hyvin pientä määrää tietoja ominaisuuksiemme ja palvelujemme mahdollistamiseksi ja tarjoamme läpinäkyvyyden ja hallitsemismahdollisuuden koskien tietojen jakamistapaa.

Esimerkiksi kun oppilaat näkevät QuickType-ehdotuksia kirjoittaessaan viestiä opettajalle, se on mahdollista laitteen älykkyyden vuoksi, eikä tietoja tarvitse lähettää palvelimillemme. Kun opettaja tarkastelee oppilaan näyttöä Oppitunti-apissa tai kun oppilas suorittaa edistymisraportin sisältävän tehtävän Koulutyöt-apissa, oppilas näkee ilmoituksen näytön yläosassa läpinäkyvyyden varmistamiseksi. Ja kun oppilaat käyttävät hallittuja Apple ID:itään yhteistyöhön Pages-, Numbers- ja Keynote-dokumenteissa, he voivat työskennellä vain oman koulunsa muiden käyttäjien kanssa. 

Hallitut Apple ID:t, joita oppilaat käyttävät koulussa laitteisiinsa kirjautumiseen ja oppimateriaalien ja tärkeimpien iCloud-palveluiden käyttämiseen, on erityisesti suunniteltu suojelemaan oppilaiden tietosuojaa, mukaan lukien ostamiseen ja kommunikointiin liittyvät rajoitukset. Henkilökohtaiset App Store-, iBooks Store-, iTunes- ja Apple Music -ostot on poistettu käytöstä, ja oppimismateriaalit ja -apit jaetaan koulun toimesta. Koulu omistaa oppilastiedot ja hallitsee niitä, ja koulu voi halutessaan ottaa Koulutyöt-apissa käyttöön tai poistaa käytöstä palveluita, kuten iMessage, FaceTime ja oppilaan edistymisen tallentaminen.

Koulutyöt-appi on suunniteltu suojelemaan oppilaiden tietosuojaa. Kun koulu ottaa käyttöön Koulutyöt-apin edistymisen tallentamisominaisuuden Apple School Managerissa, oppilaan edistymistiedot jaetaan vain niiden harjoitusten kohdalla, jotka opettaja varta vasten antaa Posti-ominaisuuden avulla Koulutyöt-apissa, ja vain kun oppilaat käyttävät laitteissaan hallittuja Apple ID:itään, jotka koulu on heille luonut. Tietoja oppilaan edistymisestä harjoituksissa, joita opettaja ei ole antanut, ei jaeta tai esitetä. Esimerkiksi jos opettaja antaa oppilaille tehtäväksi lukea Romeon ja Julian prologin iBooksissa, mutta oppilas haluaa myös lukea Kultahatun, oppilas ja opettaja näkevät edistymistiedot vain prologista, koska opettaja antoi sen tehtäväksi. Läpinäkyvyyden varmistamiseksi edistymisen raportoinnin ollessa käytössä oppilaat näkevät ilmoituksen siitä, että heidän edistymistietonsa tallennetaan.

App Storessa Apple vaatii appien kehittäjiä hyväksymään tietyt ohjeet, jotka on suunniteltu suojelemaan käyttäjien tietosuojaa ja tietoturvaa. Olemme asettaneet lisävaatimuksia kaikille kehittäjille, jotka omaksuvat Koulutyöt-apin kanssa käytettävän oppilaan edistymistietojen tallentamisen ohjelmistokehyksemme, ClassKitin. App Storessa julkaistaville apeille asettamiemme perusvaatimusten lisäksi edellytämme, että kehittäjät omaksuvat ClassKitin vain, jos sen käyttäminen on suunniteltu tarjoamaan oppimispalveluita. Sitä ei saa käyttää kohdennettuun mainontaan, ja kehittäjien on lisäksi tarjottava asianmukainen tietosuojakäytäntö, joka kattaa kaikkien henkilökohtaisten tietojen käytön. 

Lue lisätietoja Applen sitoutumisesta tietojesi suojaamiseen.

Kouluille tarkoitetussa tietojen ja tietosuojan yleiskatsauksessa on lisätietoja siitä, miten Apple käsittelee hallittujen Apple ID:iden sekä niihin liittyvien koulutusalalle suunniteltujen ominaisuuksien oppilastietoja ja tietosuojaa.

Vanhempien tietosuojaopas voi auttaa vanhempia ja huoltajia ymmärtämään, miten Apple auttaa oppilastietojen tietosuojan turvaamisessa.

Apple School Manager -sopimuksesta selviää oppilastietojen keräämistä ja tallentamista koskevat ehdot, mukaan lukien koulutusalan asiakkaita koskevat tietosuojasäännökset. 

Oppilastietojen suojauskeinot

Kaikki koulun Applelle lähettämät oppilastiedot salataan säilytyksen ja siirron aikana. Apple säilyttää salausavaimia omissa suojatuissa datakeskuksissaan.

iPadiin tai Maciin tallennetut tiedostot, kuten muistiinpanot, dokumentit ja luovat projektit, on suojattu salaamalla. Salaus on otettu käyttöön oletuksena iPadissa, jossa ainutkertainen salausavain luodaan käyttäjän pääsykoodista suojaamaan tietoja tiedostotasolla 256-bittisellä AES-salauksella. Macissa salaus voidaan ottaa käyttöön FileVaultin avulla. 

Applen pilvipalvelu iCloud suojaa käyttäjien tiedot salaamalla ne suojatulla verkkoprotokollalla TLS 1.2, jotta se voi tarjota tietosuojan ja tietojen eheyden tietoja lähetettäessä internetin välityksellä. Tiedot tallennetaan salatussa muodossa silloin, kun niitä säilytetään palvelimella, ja varmentamiseen käytetään suojattuja tunnuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilastietoja suojataan luvattomalta käytöltä sekä niitä siirrettäessä laitteisiin että niiden ollessa tallennettuina iCloudiin. iCloud käyttää vähintään 128-bittistä AES-salausta, joka on myös suurten rahoitusorganisaatioiden käyttämä tietoturvataso, eikä se koskaan luovuta salausavaimia kolmansille osapuolille. Apple säilyttää salausavaimia omissa suojatuissa datakeskuksissaan. iCloud tallentaa oppilaiden salasanat ja pääsytiedot niin, ettei Apple voi lukea tai käyttää niitä.

Lue lisätietoja iCloudin tietoturvasta ja tietosuojasta.

Oppilastietojen tallentaminen ja säilytys

Apple tallentaa tietoja Apple School Managerista, hallituista Apple ID:istä, Koulutyöt-apista, iTunes U:sta ja iCloudista turvallisiin datakeskuksiin, joiden pitää noudattaa tiukkoja tietojen tallennusta koskevia standardeja ja vaatimuksia. Olemme saaneet ISO 27001 -sertifikaatin, joka on yksi laajimmin tunnustetuista ja kansainvälisesti hyväksytyistä pilvi-infrastruktuurin ja -järjestelmän itsenäisistä tietoturvastandardeista, sekä ISO 27018 -sertifikaatin, joka on kansainvälinen henkilötietojen (PII) suojaamista koskeva standardi julkisissa pilvipalveluissa. 

Valtuutetut koulun virkamiehet voivat tarvittaessa luoda ja poistaa hallittuja Apple ID:itä Apple School Managerissa, ja kaikki poistettuihin tileihin liittyvät tiedot poistetaan Applen palvelimilta 30 päivän kuluessa.

Koulutyöt-appi tallentaa oppilaan edistymistiedot siihen asti, kun oppilas poistuu kurssilta Apple School Managerin kurssiluettelon mukaan. Kun oppilas poistuu kurssilta, kurssin tiedot poistetaan. Vanhemmat voivat myös pyytää koulua poistamaan lapsensa edistymisen raportoinnin Koulutyöt-apissa, jolloin kaikilta kursseilta aiemmin kerätyt tiedot poistetaan. Tällaisissa tapauksissa koulun poistamat tiedot poistetaan Applen palvelimilta 30 päivän kuluessa.

Ja jos koulu päättää lopettaa Apple School Managerin käytön, kaikki asiaankuuluvat oppilastiedot poistetaan korkeintaan 180 päivän kuluessa.

Sijaintitietojen hallitseminen

Apple tarjoaa käyttäjille yksityiskohtaisen tavan hallita sitä, miten sijaintitietoja hallitaan ja jaetaan appeja ja pilvipalveluita käytettäessä. Sijaintipalvelut on oletusarvoisesti poissa käytöstä, mutta oppilaat voivat ottaa ominaisuuden käyttöön koulun suostumuksella. 

Applen sisäänrakennettujen appien, kuten Kartat, Sää ja Kamera, täytyy myös pyytää lupa sijainnin osoittavien tietojen keräämiseen ja käyttöön. Applen keräämät sijaintitiedot kerätään sellaisessa muodossa, ettei oppilaita voida tunnistaa niistä henkilökohtaisesti. Muiden koulun sallimien appien täytyy myös pyytää lupa sijaintitietojen käyttämiseen. Oppilaat, kuten muutkin asiakkaamme, voivat joko hyväksyä tai hylätä kunkin apin pyynnön käyttää palvelua.

Aina kun iPadin appi käyttää Sijaintipalvelut-toimintoa, käyttäjälle näkyy valikkopalkissa nuolikuvake merkkinä siitä, että heidän sijaintinsa jaetaan. 

Käyttäjän sijainti ei ole rutiininomaisesti koulun saatavilla Applen ominaisuuksien ja palveluiden kautta. Sijaintipalvelut-toimintoa voidaan kuitenkin käyttää auttamaan koulua kadonneen tai varastetun laitteen palauttamisessa. MDM-ylläpitäjä voi laittaa Kadonnut-tilan päälle etänä koulun laitteessa. Kun Kadonnut-tila on otettu käyttöön, nykyinen käyttäjä kirjataan ulos eikä laitteen lukitusta voida avata. Näytössä näkyy viesti, jota ylläpitäjä voi muokata. Siinä voidaan näyttää esimerkiksi puhelinnumero, johon löytäjä voi soittaa. Kun laite on laitettu Kadonnut-tilaan, ylläpitäjä voi pyytää laitetta lähettämään senhetkisen sijaintinsa MDM-palvelimelle. Kun ylläpitäjä poistaa Kadonnut-tilan käytöstä laitteessa, laitteen sijainti lähetetään ja toimenpiteestä ilmoitetaan käyttäjälle. 

Oppilastietojen saanti Applen apeista ja palveluista käsin

Apple School Manager mahdollistaa erittäin tarkan käyttöoikeuksien hallitsemisen, jolloin eri henkilöille voidaan antaa eri käyttöoikeudet heidän roolistaan (oppilas, opettaja, esimies tai ylläpitäjä) riippuen. Koulun valtuuttamat ylläpitäjät ja esimiehet voivat luoda uusia tilejä, määrittää rooleja ja lupia sekä tarkastella olemassa olevien tilien tietoja, kuten nimi ja rekisteröidyt kurssit. He voivat myös nollata salasanoja ja tarkastaa tilejä tarvittaessa.

Hallitut Apple ID:t tukevat koulun valtuutetun henkilökunnan mahdollisuutta suorittaa oppilastilien tarkastuksia koulun harkinnan mukaan. Tämä ominaisuus ylläpitää tiukkaa protokollaa, joka kirjaa kaikki tarkastukset. Se toimii antamalla ylläpitäjälle, esimiehelle tai opettajalle tarkastusoikeudet Apple School Managerissa, Applen IT-portaalissa. Tarkastusluvat vanhenevat kahdeksan tunnin kuluttua. Tarkastusjakson aikana tarkastajalla on pääsy käyttäjän sisältöihin, jotka on tallennettu iCloudiin tai iCloudiin tietoja tallentaviin appeihin. Tarkastaja voi myös tarkastella Koulutyöt-apin keräämiä edistymistietoja. Kun koulu tarkastaa tilin, toimenpide tallennetaan ja aikaleimataan tarkastajan pääsytiedoilla, ja se on ylläpitäjien ja esimiesten nähtävissä Apple School Managerissa. Jos se on tarpeen, vanhemmat voivat järjestää oppilaan tilin tarkastamisen koulun hallinnon kanssa.

Koulutyöt-apissa vain oppilailla ja opettajilla, jotka on koulun Apple School Managerin luettelossa merkitty oppilaan kurssin opettajiksi, on pääsy oppilaiden edistymistietoihin ja vain silloin, kun koulu on ottanut edistymistietojen tallennuksen käyttöön Apple School Managerissa. Kullakin oppilaalla on pääsy vain omiin tietoihinsa, ja kullakin opettajalla on pääsy vain niiden harjoitusten edistymistietoihin, jotka on annettu heidän opettamallaan tietyllä kurssilla. 

Oppitunti-appia käytettäessä iPad-oppilaslaitteita voidaan hallita vain oppitunnin aikana, eikä mitään tietoja tallenneta oppitunnin päättymisen jälkeen. Opettajan ja oppilaiden pitää olla toistensa läheisyydessä, kirjautuneena samaan Wi-Fi-verkkoon ja aktiiviseksi merkityllä oppitunnilla. Opettaja ei voi hallita tai tarkastella oppilaslaitteita oppitunnin ulkopuolella. Jotta läpinäkyvyys voidaan varmistaa opettajan katsoessa oppitunnilla oppilaan näyttöä näyttönäkymässä, näytön yläosassa näkyy ilmoitus merkkinä siitä, että näyttöä tarkastellaan. Oppilas voi katsoa hänen näyttöään tarkastelevan opettajan tiedot iPadin Asetukset-kohdassa. Koulut voivat myös poistaa Näyttönäkymä-ominaisuuden käytöstä, jos opettajien ei haluta tarkastelevan oppilaiden näyttöjä.

Vanhempien mahdollisuus estää lapsen edistymistä koskevien tietojen tallentaminen

Vanhemmat voivat pyytää koulua poistamaan käytöstä Koulutyöt-apin edistymisen raportointiominaisuuden oppilaan kaikilla kursseilla. Kaikki oppilaasta aiemmin kerätyt tiedot poistetaan. Oppilas voi silti halutessaan osallistua Koulutyöt-apissa annettuihin harjoituksiin, mutta hänen edistymisensä tietoja ei tallenneta.

Mainontaa koskevat rajoitukset

Applen koulutusalan apit, kuten Oppitunti ja Koulutyöt, eivät sisällä mainoksia. Sama koskee luovuus- ja tuottavuusappejamme, kuten Pagesia, Numbersia, Keynotea, Clipsiä, iMovieta ja GarageBandia.

Applen Rajoita mainosseurantaa -säädin on otettu käyttöön kaikissa hallituissa Apple ID:issä. Näin varmistetaan se, että vaikka hallittuja Apple ID:itä käyttävät oppilaat voivat nähdä asiayhteyteen liittyviä mainoksia selatessaan Apple News -palvelua tai App Storea, mainonta ei ole koskaan kohdennettua heidän tietojaan käyttämällä.

App Storen Lapset-kategorian appeja ja Koulutyöt-apissa oppilaan edistymisen raportointiin ClassKitiä käyttäviä appeja kielletään näyttämästä kohdennettuja mainoksia oppilaille.

Koulun, Applen ja appikehittäjien väliset oppilastietojen keräämistä ja tallentamista koskevat lailliset sopimukset

Apple School Manager -sopimuksessa asetetaan Applen määräämät oppilastietojen keräämistä ja tallentamista koskevat ehdot, mukaan lukien koulutusalan asiakkaita koskevat tietosuojasäännökset. Sopimuksen mukaan Apple toimii tietojen käsittelijänä Apple School Managerissa ja Koulutyöt-apissa luotujen tietojen suhteen. 

Vaikka Applella on kouluissa käytettäviä appeja koskevat tiukat ohjeet kehittäjille, koulujen tulee arvioida apit, joita harkitaan käytettäviksi oppitunneilla, tietosuojakäytäntöjen suhteen, jotta koulut voivat varmistaa appien noudattavan heidän omia käytäntöjään ja laillisia määräyksiään.

App Storessa Apple vaatii appien kehittäjiä hyväksymään tietyt ohjeet, jotka on suunniteltu suojelemaan käyttäjien tietosuojaa ja tietoturvaa. Olemme asettaneet lisävaatimuksia kaikille kehittäjille, jotka omaksuvat ClassKit-ohjelmistokehyksemme oppilaiden edistymistietojen tallennuksessa. App Storessa apin julkaisemista koskevien perusvaatimusten lisäksi edellytämme, että kehittäjät omaksuvat ClassKitin vain, jos sen käyttö on suunniteltu tarjoamaan oppimispalveluita. Kehittäjät eivät saa tarjota kohdennettuja mainoksia apeissaan, ja heidän tulee myös tarjota asianmukainen tietosuojakäytäntö kaikkien henkilökohtaisten tietojen käyttämiseen liittyen.

Ja vaikka mikä tahansa koulun käyttämä appi voi tuottaa oppilaiden edistymistietoja, kuten testien tulokset tai lukemisen eteneminen, vain apit, jotka ovat omaksuneet ClassKitin, jakavat tiedot Applen kanssa ja vain niiden koulujen kohdalla, jotka varta vasten ovat ottaneet oppilaiden etenemisen tallennuksen käyttöön koulussaan. 

Oppilastietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Apple ei koskaan myy oppilaiden tietoja eikä luovuta niitä kolmansien osapuolien markkinointi- ja mainontatarkoituksiin. Emme koskaan luo oppilaista profiileja heidän verkkokäyttäytymiseensä perustuen, emmekä kerää, käytä tai luovuta oppilastietoja muussa kuin asianmukaisten oppimispalveluiden tarjoamistarkoituksessa. 

Apple ei anna apeille, jotka raportoivat oppilaiden edistymistä Koulutyöt-apin avulla, pääsyä oppilaiden henkilökohtaisiin tietoihin. Osallistuvien appien tuottamat edistymistiedot, kuten testien vastaukset tai kirjan luvun lukemisen eteneminen, voidaan jakaa vain Koulutyöt-apin avulla annetuissa harjoituksissa uutta ClassKit-ohjelmakehystä käyttämällä ja vain koulun salliessa. Oppilaiden edistymisen raportoinnista Koulutyöt-apissa erillään koulut voivat kuitenkin halutessaan tarjota oppilastietoja kehittäjälle oppilastilien luomiseksi tiettyjen appien käyttöä varten. 

Oppilaiden tietosuojan lainmukainen noudattaminen

Koulut voivat käyttää Applen ominaisuuksia ja palveluita koulutusalalla COPPA:n ja FERPA:n määräysten edellyttämällä tavalla Yhdysvalloissa. Koulujen pitää myös noudattaa muita soveltuvia tietosuojalakeja niillä lainkäyttöalueilla, joilla Apple School Manager on saatavilla. 

Hallittujen Apple ID:iden tilit voivat pyytää kopion tiedoistaan, jos niiden organisaatiot ovat ottaneet tämän toiminnon käyttöön Apple School Managerissa. Lisätietoja

Apple tallentaa tietoja Apple School Managerista, hallituista Apple ID:istä, Koulutyöt-apista, iTunes U:sta ja iCloudista turvallisiin datakeskuksiin, joiden pitää noudattaa tiukkoja tietojen tallennusta koskevia standardeja ja vaatimuksia. Olemme saaneet ISO 27001- ja ISO 27018 -sertifioinnit tietoturvan hallintajärjestelmän toimeenpanosta henkilötietojen suojelemiseksi julkisissa pilvipalveluissa.

Apple on tietosuojaan sitoutumistaan korostaakseen allekirjoittanut opiskelijoiden tietosuojaa edistävän Student Privacy Pledge -lupauksen, jonka Future of Privacy Forum (FPF) ja Software & Information Industry Association (SIIA) ovat ottaneet käyttöön.

Lisätietoja kouluille ja vanhemmille

Lue lisätietoja Applen ja muiden organisaatioiden lisäresursseista. 

Oppilaslaitteiden hallitseminen ja koulut

Oppimisympäristön tukemiseksi sekä oppilaiden huomion keskittämiseksi oppimiseen koulut voivat käyttää koulun omistamissa sekä oppilaiden kouluun tuomissa laitteissa mobiililaitteiden hallintaohjelmaa (MDM). MDM:n avulla koulujen ylläpitäjien on helppo määrittää laitteiden asetukset ja käytännöt esimerkiksi verkon käyttöä, turvallista verkkosisältöä ja ohjelmistopäivityksiä varten sekä osoittaa oppilaille oppimiseen käytettävät apit ja kirjat.

Näin koulut voivat varmistaa, että laitteet on määritetty tuottamaan paras mahdollinen oppimiskokemus, ja että niitä on turvallista käyttää eivätkä ne sisällä koulun kieltämien appien ja verkkosivustojen aiheuttamia häiriötekijöitä. 

Jos koulu omistaa oppilaan laitteen, iPadin ja Macin asetukset, käyttörajoitukset ja apit voidaan määrittää MDM-ohjelmistolla tai Apple Configuratorilla, ja laitteita voidaan myös valvoa asetusten poistamisen estämiseksi. Jos oppilas tuo oman laitteensa kouluun, hänen täytyy hyväksyä koulun hallintaohjelmiston käyttö ennen kuin laitetta voidaan hallita. Tässä tapauksessa oppilas tai vanhemmat voivat poistaa MDM-laiteasetukset milloin tahansa, koska koulu ei omista laitetta.

Luokkahuoneessa käytettävien appien tietosuojan ja turvallisuuden arvioiminen

Kun appeja valitaan käytettäviksi koulussa, opetuksellisen arvon lisäksi koulujen on tärkeää arvioida sitä, miten luokkahuoneessa käytettäväksi harkittu appi käsittelee oppilastietoja.

Jokaisella käyttöön harkitulla apilla tulisi olla tietosuojakäytäntö, joka ilmaisee läpinäkyvästi ja selkokielellä sen, miten kehittäjät käsittelevät seuraavia seikkoja:

 • Tietosuojakäytännöstä tulisi selvitä kerättävien tietojen tyyppi sekä mielellään tavat, joilla minimoidaan tietojen kerääminen. Esimerkiksi kirjoitustauluapin ei ehkä tarvitse tietää käyttäjän sijaintia, mutta kartta-appien tarvitsee.
 • Tallennetaanko joitakin tietoja alkuperämaan ulkopuolelle? Miten kehittäjä varmistaa sen, että datakeskukset ovat turvallisia ja ehkäisevät tietorikkomuksia? 
 • Salataanko osa tiedoista tai kaikki tiedot tallennuksen aikana? Siirretäänkö tiedot salausmenetelmiä, kuten HTTPS:ää, käyttäen, jota Applen ATS (App Transport Security) edellyttää?
 • Käyttääkö kehittäjä tietoja ainoastaan apin oppimistarkoituksiin (eikä esim. mainontaan ja profiilien rakentamiseen)?
 • Jakaako kehittäjä tietoja kolmansien osapuolien kanssa? Mihin tarkoituksiin?
 • Onko kehittäjä allekirjoittanut opiskelijoiden tietosuojaa edistävän Student Privacy Pledge -lupauksen?

Koulun resurssit tietosuoja- ja tietoturvakäytäntöjen tiedottamiseen vanhemmille

Apple on kehittänyt viestintäpaketin auttamaan koulujen johtajia tiedottamaan oppimishankkeesta Applen kanssa koko oppimisympäristölle. Paketti sisältää muokattavia Keynote-esitystyöpohjia, joita koulujen johtajat voivat käyttää tapaamisissa vanhempien kanssa tai johtokunnan kokouksessa aloitteesta kertomiseen (oppimisvisiosta teknologian avulla ja sen suunnittelusta ja täytäntöönpanosta strategioihin, joiden avulla oppilaat ovat turvassa teknologiaa käyttäessään). 

Koulut voivat myös jakaa vanhempien tietosuojaopasta auttaakseen vanhempia ja huoltajia ymmärtämään, miten Apple auttaa oppilastietojen tietosuojan turvaamisessa.

Vanhempien vaihtoehdot lapsen iPadin ja Macin määrittämiseen

Vanhemmat voivat käyttää rajoituksia, jotka tunnetaan myös nimellä käyttörajoitukset, tiettyjen appien tai ominaisuuksien estämiseen tai rajoittamiseen lapsen laitteissa. Vanhemmat voivat esimerkiksi rajoittaa sisältöjen, kuten elokuvien ja musiikin, käyttöä ikärajojen perusteella, estää tietyt apit tai verkkosivut ja rajoittaa henkilökohtaisten tietojen, kuten lapsen sijainnin, jakamista. 

Koulut käyttävät usein määritysprofiileja, joilla voidaan koulun teknologiakäytännöistä riippuen ottaa käyttöön vastaavia rajoituksia. Selvitä, onko laitteessasi profiili, siirtymällä kohtaan Asetukset> Yleiset > Profiilit. Saat lisätietoja ylläpitäjältä tai profiilin asentajalta.

Lue perhesivulta lisätietoja tarjoamistamme työkaluista, joiden avulla vanhemmat voivat valita, mitä lapset voivat tehdä laitteillaan.

Lasten kelvoiksi digitaalikansalaisiksi kasvamista tukevat resurssit 

Saatavilla on useita lasten kelvoiksi digitaalikansalaisiksi kasvamista tukevia resursseja, joista myös koulut ja vanhemmat saavat ohjeita. Esimerkiksi terveen järjen käytöstä kertovalla Common Sense Media -sivustolla on aineistoa sekä vanhemmille että kouluille. Vanhempien ja oppilaiden pitää myös perehtyä koulun teknologiakäytäntöihin, jotka koskevat esimerkiksi hyväksyttäviä käyttötapoja, sähköpostia, laitteiden lataamista ja säilyttämistä sekä sisältöjen ja appien käyttöä. 

Apple Storessa voit osallistua ilmaisiin lapsille ja vanhemmille tarkoitettuihin istuntoihin osana Today at Apple -ohjelmaa.

Common Sense Media tarjoaa digitaalikansalaisuutta käsittelevän Digital Citizenship Program -ohjelman kouluille.

Future Privacy Forum tarjoaa vanhempien oppaan oppilaan tietojen tietosuojaan.

 

Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Julkaisupäivämäärä: