Tietoja Applen tuotteiden tietosuojasta ja tietoturvasta koulutusalalla

Me Applella uskomme, että tietosuoja on jokaisen perusoikeus, joten kaikki Apple-tuotteet on rakennettu alusta asti suojaamaan asiakkaiden henkilötietoja ja antamaan heille valtuudet valita, mitä he jakavat ja kenen kanssa. Siksi kaikissa tuotteissamme, mukaan lukien koulutusalalle tarkoitetuissa tuotteissa, on sisäänrakennettuja tietosuojaominaisuuksia sekä -säätimiä. Suunnittelemme tuotteemme rajoittamaan tietojen keruuta ja käyttöä, käytämme laitteissa käsittelyä aina mahdollisuuksien mukaan sekä tarjoamme läpinäkyvyyden ja hallintamahdollisuuksia tietojen jakamistapaan liittyen.

Jatka lukemista ja opi lisää alla olevien linkkien avulla kouluille tarkoitetuista apeistamme ja palveluistamme sekä siitä, miten suojaamme oppilaiden tiedot. Alta löydät myös kouluille ja vanhemmille tarkoitettuja lisätietoja ja resursseja.

Ohjelmat ja palvelut kouluille

Apple on kehittänyt tehokkaita työkaluja erityisesti kouluja varten. Ne tukevat IT-ylläpitäjiä käyttöönotossa ja opettajia oppituntien pitämisessä sekä mahdollistavat jokaiselle oppilaalle räätälöidyn oppimiskokemuksen.

 • Apple School Manager on maksuton verkkopohjainen palvelu, jonka avulla IT-ylläpitäjät voivat ottaa iPadeja ja Maceja käyttöön kouluissa, luoda hallittuja Apple ID -tilejä oppilaille ja henkilökunnalle, luoda oppilasluetteloita Koulutyöt- ja Oppitunti-appeja varten, ottaa käyttöön oppilaan edistymisen sekä hallita opettamiseen ja oppimiseen käytettäviä appeja ja kirjoja. Apple School Manager muodostaa pohjan Applen koulutusalan palveluille ja apeille. 
 • Koulut luovat hallittuja Apple ID -tilejä, jotka ne omistavat ja joita ne hallinnoivat. Tilien avulla oppilaat voivat käyttää iCloud Drivea, kuvakirjastoa, varmuuskopiointia, Koulutyöt-appia ja Jaettu iPad -ominaisuutta. Oppilaat voivat käyttää oppimateriaaleja ja luomiaan töitä millä tahansa laitteella. 
 • Jaettu iPad -ominaisuuden avulla useat oppilaat voivat käyttää samaa iPadia. Jokainen saa henkilökohtaisen oppimiskokemuksen, ja oppilaiden tiedot pidetään erillään ja suojattuina. 
 • Koulutyöt-apin avulla opettajat ja oppilaat voivat jakaa ja vastaanottaa ohjemateriaaleja. Opettajat voivat myös tarkastella oppilaiden edistymistä ja antaa välitöntä palautetta, minkä ansiosta he pystyvät mukauttamaan opetusta. Koulutyöt tarjoaa selkeän näkymän oppilaiden edistymiseen tehtävissä, joten opettajat ovat aina perillä siitä, tarvitseeko joku lisää haasteita tai apua. Lisäksi oppilaat voivat tarkastella tehtäviään ja omaa edistymistään yhdessä paikassa, jossa koulutöitä voi myös palauttaa. 
 • Oppitunti-apin avulla opettajat voivat hallita iPad-oppilaslaitteita ja Mac-oppilastietokoneita luokkahuoneessa ja ohjata oppilaita oppitunneilla avaamalla heille appeja ja linkkejä. Opettajat voivat helposti lähettää ja vastaanottaa dokumentteja luokassa olevien kesken sekä valvoa oppilaiden työskentelyä tarkastelemalla heidän näyttöjään.

Tehokkaat iPadin ja Macin tuottavuus- ja luovuusapit auttavat oppilaita ilmaisemaan itseään ainutkertaisin tavoin.

 • Pages, Numbers ja Keynote sopivat erinomaisesti oppilaiden ja opettajien käyttöön. Niiden avulla he voivat luoda näyttäviä raportteja ja kirjoja, selkeitä laskentataulukoita sekä upeita esityksiä. Oppilaat voivat työskennellä yksin tai tehdä yhteistyötä reaaliajassa muiden kanssa projektin parissa.
 • GarageBandin, iMovien ja Clipsin avulla oppilaat ja opettajat voivat säveltää musiikkia, muokata dokumenttielokuvia tai kuvata lyhyitä videoleikkeitä.
 • Swift Playgrounds tekee tehokkaaseen Swift-ohjelmointikieleemme tutustumisesta iPadilla hauskaa ja vuorovaikutteista. Kattava Kaikki osaavat koodata -ohjelma sisältää luentoja iPadilla ja Macilla, opettajien oppaita ja appeja ja tekee koodauksen opettamisesta helppoa. Tämä siksi, koska mielestämme koodaaminen on erittäin tärkeä taito. Koodaamisen oppiminen opettaa oppilaita ratkaisemaan ongelmia, tekemään yhteistyötä luovilla tavoilla ja toteuttamaan ideoitaan kehittämällä appeja. 

Lue lisätietoja oppimiseen tarkoitetuista Applen tuotteista.

Oppilaiden tietojen suojaaminen

Mielestämme tietosuoja on ihmisen perusoikeus. Turvaamme jokaisen tuotteitamme käyttävän asiakkaan tietosuojan. iPadia käytettäessä vieraillut verkkosivustot, käyttäjän sijainti ja käytetyt apit ovat henkilökohtaista tietoa, jota emme halua emmekä tarvitse upeiden kokemuksien tarjoamiseen. Siksi kaikissa tuotteissamme (mukaan lukien koulutusalan tuotteet), kuten Apple School Managerissa, Koulutyöt-apissa ja hallituissa Apple ID:issä, on sisäänrakennettuja tietosuojaominaisuuksia ja -säätimiä. Emme myy oppilaiden tietoja emmekä koskaan luovuta niitä muun valmistajan markkinointi- ja mainontatarkoituksiin. Emme myöskään koskaan luo oppilaiden sähköposteihin tai verkkoselailuun perustuvia profiileja.

Tutustu vanhemmille tarkoitettuun tietosuojasta kertovaan yleiskatsaukseen

Applen koulutusalan appeihin ja palveluihin liittyvät oppilastiedot

Kun koulu mahdollistaa palveluiden käytön oppilaille Apple School Managerin avulla, Apple toimii tietojen käsittelijänä koulun puolesta. Omistusoikeus oppilastietoihin ja niiden hallitsemiseen säilyy koululla.

Apple vain vastaanottaa ja käsittelee oppilastietoja koulun puolesta koulun osoittamalla tavalla. Kun koulut luottavat meihin jakaessaan oppilaiden henkilökohtaisia tietoja kanssamme, ne voivat olla varmoja siitä, että tietoja käytetään vain opetustarkoituksiin. Emme luo oppilaista heidän verkkokäyttäytymiseensä perustuvia profiileja, emmekä koskaan myy oppilastietoja mihinkään tarkoitukseen.

Apple School Manager, Applen hallinnollinen portaali IT-ylläpitäjille, on tehty oppilaiden tietosuoja huomioon ottaen. IT-ylläpitäjät voivat esimerkiksi luoda hallittuja Apple ID -tilejä ja oppilasluetteloita Apple School Managerissa tuomalla vain hyvin pienen määrän tietoja, kuten oppilaan nimen ja kurssit, joille hän on ilmoittautunut. Muita koulun oppilastietojärjestelmässä mahdollisesti olevia tietoja ei tuoda, ellei koulu nimenomaan halua tehdä niin.

Jokaiseen Apple School Managerissa luotuun hallittuun Apple ID:hen voidaan liittää seuraavat tiedot, ja koulu voi tarkastella niitä tililuettelossa tai tilin ollessa valittuna Apple School Managerissa:

 • Tilin yksilöllinen aakkosnumeerinen tunnus, etunimet ja sukunimi, määritetty koulun sijainti, kurssit, joille oppilas on ilmoittautunut, rooli (esim. oppilas, opettaja tai ylläpitäjä), tietolähde (esim. SIS-tuonti tai manuaalinen luonti), luontipäivä, muokkauspäivä, luokka-aste (jos saatavilla) ja sähköpostiosoite (jos saatavilla).
 • Lue lisätietoja hallituista Apple ID:istä.

Koulutyöt auttaa opettajia jakamaan ohjemateriaaleja ja ymmärtämään oppilaiden edistymistä entistä paremmin apeissa ja kirjoissa, joita he käyttävät oppilaiden kanssa. Koulutyöt käyttää IT-ylläpitäjien Apple School Managerissa käyttöönottamien oppilas- ja kurssiluetteloiden tietoja. Koulu voi halutessaan ottaa käyttöön oppilaan edistymisominaisuuden Apple School Managerissa, jotta appien kehittäjät voivat suojatusti ja turvallisesti jakaa opettajille tietoja oppilaiden edistymisestä koulun hallitsemissa ympäristöissä annetuissa tehtävissä, kuten kirjan luvun lukemisessa tai matematiikan tehtävien tai testin tekemisessä. Näiden tietojen avulla sekä opettajat että oppilaat ymmärtävät paremmin oppimisprosessia annetuissa harjoituksissa, ja opettajat voivat lisäksi tarjota lisätehtäviä tai ylimääräistä apua oppilaiden tarpeisiin perustuen.

Opettajille jaettavat edistymistiedot vaihtelevat edistymisestä raportoivan apin muodostamien tietojen mukaan. Nämä tiedot ovat apin kehittäjän määrittämiä ja voivat sisältää tehtävään käytetyn ajan tehtävän aloitus- ja lopetusajan mukaan, tehtävän valmistumisprosentin, testin tuloksen, käytetyt vihjeet, numeroarvoja, kuten sanamäärät tai ansaitut pisteet, ja binaariarvoja, kuten Kyllä/Ei ja Oikein/Väärin. Jokainen edistymisen raportointia tukeva tehtävä lähettää vähintään tiedot käytetystä ajasta.

Oppilaan edistymisen lisäksi oppilaitoksen IT-ylläpitäjä voi ottaa käyttöön Koulutyöt-apin parantaminen -ominaisuuden Apple School Managerissa. Jos se on käytössä, Apple voi erilaisten tekniikoiden (kuten koneoppimisen) avulla käsitellä Koulutyöt-apin tietoja, jotka eivät yksilöi käyttäjää, ja parantaa niiden avulla appia. Apple voi esimerkiksi käsitellä Koulutyöt-apin tietoja saadakseen entistä paremman käsityksen apin käyttöön liittyvistä trendeistä, muokatakseen käyttökokemusta ja kehittääkseen appiin uusia koulutusalalle sopivia ominaisuuksia. Läpinäkyvyyden varmistamiseksi oppilaat ja opettajat näkevät näytöllä ilmoituksen, kun he käyttävät Koulutyöt-appia hallitulla Apple ID:llään ensimmäistä kertaa Koulutyöt-apin parantaminen -ominaisuuden käyttöönoton jälkeen. 

Kouluille tarkoitetussa tietojen ja tietosuojan yleiskatsauksessa on lisätietoja siitä, miten Apple käsittelee hallittujen Apple ID:iden sekä niihin liittyvien koulutusalalle suunniteltujen ominaisuuksien oppilastietoja ja tietosuojaa.

Oppilastietojen tietosuojan suojauskeinot

Applen koulutusalalle suunnittelemien tuotteiden ja palveluiden rakentamisessa on käytetty samaa yhdenmukaista lähestymistapaa tietosuojaan kuin siinä, mikä on keskeistä muissakin Applen laitteistojen, ohjelmistojen ja palveluiden suunnittelussa. Emme luo oppilaista heidän verkkokäyttäytymiseensä perustuvia profiileja, emmekä koskaan myy oppilastietoja mihinkään tarkoitukseen. Käytämme paikallista käsittelyä aina kun mahdollista ja käytämme ominaisuuksiemme ja palveluidemme tarjoamiseen vain niin vähän tietoja kuin on tarpeen. Kerromme läpinäkyvästi tietojen jakamistavoista ja annamme käyttäjille mahdollisuuden hallita niitä.

Esimerkiksi kun oppilaat näkevät QuickType-ehdotuksia kirjoittaessaan viestiä opettajalle, se on mahdollista laitteen älykkyyden vuoksi, eikä tietoja tarvitse lähettää palvelimillemme. Kun opettaja tarkastelee oppilaan näyttöä Oppitunti-apissa tai kun oppilas suorittaa edistymisraportin sisältävän tehtävän Koulutyöt-apissa, oppilas näkee ilmoituksen näytön yläosassa läpinäkyvyyden varmistamiseksi. Ja kun oppilaat käyttävät hallittuja Apple ID:itään yhteistyöhön Pages-, Numbers- ja Keynote-dokumenteissa, he voivat työskennellä vain oman koulunsa muiden käyttäjien kanssa. 

Hallitut Apple ID:t, joita oppilaat käyttävät koulussa laitteisiinsa kirjautumiseen ja oppimateriaalien ja tärkeimpien iCloud-palveluiden käyttämiseen, on erityisesti suunniteltu suojelemaan oppilaiden tietosuojaa, mukaan lukien ostamiseen ja kommunikointiin liittyvät rajoitukset. Henkilökohtaiset App Store-, Apple Books-, Apple TV-, Apple Podcasts- ja Apple Music -ostot on poistettu käytöstä, ja koulu jakaa oppimismateriaalit ja -apit. Koulu omistaa oppilastiedot ja hallitsee niitä ja voi halutessaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä palveluita (kuten Viestit, FaceTimen ja Opiskelijan edistymisen) Koulutyöt-apissa.

Koulutyöt-appi on suunniteltu suojelemaan oppilaiden tietosuojaa. Jos koulu ottaa käyttöön Opiskelijan edistymisen Apple School Managerissa, vain niiden tehtävien edistymistiedot jaetaan, jotka opettaja varta vasten antaa osana tehtävänantoa Koulutyöt-apissa. Lisäksi tiedot jaetaan vain silloin, kun oppilaat käyttävät laitteissaan hallittuja Apple ID:itään, jotka koulu on heille luonut. Tietoja oppilaan edistymisestä harjoituksissa, joita opettaja ei ole antanut, ei jaeta tai esitetä. Jos opettaja esimerkiksi antaa oppilaille tehtäväksi lukea Romeon ja Julian prologin Apple Booksissa, mutta oppilas haluaa myös lukea Kultahatun, oppilas ja opettaja näkevät edistymistiedot vain prologista, koska opettaja antoi sen tehtäväksi. Kun edistymisen raportointi on käytössä, oppilaat näkevät ilmoituksen edistymistietojensa raportoimisesta. Näin varmistetaan läpinäkyvyys.

App Storessa Apple vaatii appien kehittäjiä hyväksymään tietyt ohjeet, jotka on suunniteltu suojelemaan käyttäjien tietosuojaa ja tietoturvaa. Olemme asettaneet lisävaatimuksia kaikille kehittäjille, jotka ottavat käyttöön Koulutyöt-apin kanssa käytettävän oppilaan edistymistietojen raportoimisen sovelluskehyksemme ClassKitin. App Storessa julkaistaville apeille asettamiemme perusvaatimusten lisäksi edellytämme, että kehittäjät omaksuvat ClassKitin vain, jos sitä käytetään oppimispalveluiden tarjoamiseen. Sitä ei saa käyttää kohdennettuun mainontaan, ja kehittäjien on lisäksi tarjottava asianmukainen tietosuojakäytäntö, joka kattaa kaikkien henkilökohtaisten tietojen käytön. 

Lue lisätietoja Applen sitoutumisesta tietosuojaan.

Kouluille tarkoitetussa tietojen ja tietosuojan yleiskatsauksessa on lisätietoja siitä, miten Apple käsittelee hallittujen Apple ID:iden sekä niihin liittyvien koulutusalalle suunniteltujen ominaisuuksien oppilastietoja ja tietosuojaa.

Tietosuojan yleiskatsaus vanhemmille voi auttaa vanhempia ja huoltajia ymmärtämään, miten Apple auttaa oppilastietojen tietosuojan turvaamisessa.

Apple School Manager -sopimuksessa asetetaan Applen määräämät oppilastietojen keräämistä ja tallentamista koskevat ehdot, mukaan lukien koulutusalan asiakkaita koskevat tietosuojasäännökset. 

Oppilastietojen suojauskeinot

Kaikki koulun Applelle lähettämät oppilastiedot salataan säilytyksen ja siirron aikana.

iPadiin tai Maciin tallennetut tiedostot, kuten muistiinpanot, dokumentit ja luovat projektit, on suojattu salaamalla. Salaus on otettu käyttöön automaattisesti iPadissa, jossa ainutkertainen salausavain luodaan käyttäjän pääsykoodista tietojen suojaamiseksi tiedostotasolla 256-bittisellä AES-salauksella. Macissa salaus voidaan ottaa käyttöön FileVaultin avulla.

Applen pilvipalvelu iCloud suojaa käyttäjän tiedot salaamalla ne siirron aikana, tallentamalla ne salattuun muotoon ja salaamalla avaimet Applen datakeskuksissa. Käsiteltäessä kolmannen osapuolen palvelinkeskuksiin (kuten Amazon Web Services) tallennettuja tietoja ainoastaan suojatuilla palvelimilla suoritettavilla Applen ohjelmistoilla on pääsy tietoihisi ja silloinkin vain tarpeellisen tietojenkäsittelyn aikana. Useat Applen palvelut käyttävät tietosuojan ja tietoturvan parantamiseksi päästä päähän -salausta, mikä tarkoittaa, että vain käyttäjä pääsee käsiksi omiin tietoihinsa ja vain luotetuissa laitteissa, joihin käyttäjä on kirjautunut Apple ID:llään.

Lue lisätietoja iCloudin tietoturvasta ja tietosuojasta.

Oppilastietojen tallentaminen ja säilytys

Apple tallentaa tietoja Apple School Managerista, hallituista Apple ID:istä, Koulutyöt-apista ja iCloudista turvallisiin datakeskuksiin, joiden pitää noudattaa tiukkoja tietojen tallennusta koskevia standardeja ja vaatimuksia. Ylläpidämme pilvi-infrastruktuurien ja -järjestelmien laajamittaisesti tunnustetun ja kansainvälisesti hyväksytyn ISO 27001 -standardin, kuten myös julkisissa pilvipalveluissa olevien yksilöityjen henkilötietojen (PII) suojausta koskevan ISO 27018 -standardin mukaisia sertifiointeja. Lue lisätietoja Applen internet-palveluiden sertifioinneista.

Valtuutetut koulun virkamiehet voivat tarvittaessa luoda ja poistaa hallittuja Apple ID:itä Apple School Managerissa, ja kaikki poistettuihin tileihin liittyvät tiedot poistetaan Applen palvelimilta 30 päivän kuluessa.

Koulutyöt-apin saamat oppilaan edistymistiedot tallennetaan siihen asti, kun oppilas poistuu kurssilta Apple School Managerin kurssiluettelon mukaan. Kun oppilas poistuu kurssilta, kurssin tiedot poistetaan. Vanhemmat voivat myös pyytää koulua poistamaan käytöstä lapsensa edistymisen raportoinnin Koulutyöt-apissa, jolloin kaikilta kursseilta aiemmin kerätyt tiedot poistetaan. Tällaisissa tapauksissa koulun poistamat tiedot poistetaan Applen palvelimilta 30 päivän kuluessa.

Ja jos koulu päättää lopettaa Apple School Managerin käytön, kaikki asiaankuuluvat oppilastiedot poistetaan korkeintaan 180 päivän kuluessa.

Sijaintitietojen hallitseminen

Apple tarjoaa käyttäjille yksityiskohtaisen tavan hallita sitä, miten sijaintitietoja hallitaan ja jaetaan appeja ja pilvipalveluita käytettäessä. Sijaintipalvelut on oletusarvoisesti poissa käytöstä, mutta oppilaat voivat ottaa ominaisuuden käyttöön koulun suostumuksella. 

Applen sisäänrakennettujen appien, kuten Kartat, Sää ja Kamera, täytyy myös pyytää lupa sijainnin osoittavien tietojen keräämiseen ja käyttöön. Applen keräämät sijaintitiedot kerätään sellaisessa muodossa, ettei oppilaita voida tunnistaa niistä henkilökohtaisesti. Muiden koulun sallimien appien täytyy myös pyytää lupa sijaintitietojen käyttämiseen. Oppilaat, kuten muutkin asiakkaamme, voivat joko hyväksyä tai hylätä kunkin apin pyynnön käyttää palvelua.

Aina kun iPadin appi käyttää Sijaintipalvelut-toimintoa, käyttäjälle näkyy valikkopalkissa nuolikuvake merkkinä siitä, että heidän sijaintinsa jaetaan. 

Käyttäjän sijainti ei ole rutiininomaisesti koulun saatavilla Applen ominaisuuksien ja palveluiden kautta. Sijaintipalvelut-toimintoa voidaan kuitenkin käyttää auttamaan koulua kadonneen tai varastetun laitteen palauttamisessa. MDM-ylläpitäjä voi laittaa Kadonnut-tilan päälle etänä koulun laitteessa. Kun Kadonnut-tila on otettu käyttöön, nykyinen käyttäjä kirjataan ulos eikä laitteen lukitusta voida avata. Näytössä näkyy viesti, jota ylläpitäjä voi muokata. Siinä voidaan näyttää esimerkiksi puhelinnumero, johon löytäjä voi soittaa. Kun laite on laitettu Kadonnut-tilaan, ylläpitäjä voi pyytää laitetta lähettämään senhetkisen sijaintinsa MDM-palvelimelle. Kun ylläpitäjä poistaa Kadonnut-tilan käytöstä laitteessa, laitteen sijainti lähetetään ja toimenpiteestä ilmoitetaan käyttäjälle. 

Oppilastietojen saanti Applen apeista ja palveluista käsin

Apple School Manager mahdollistaa erittäin tarkan käyttöoikeuksien hallitsemisen, jolloin eri henkilöille voidaan antaa eri käyttöoikeudet heidän roolinsa (oppilas, opettaja, esimies tai IT-ylläpitäjä) mukaan. Koulun valtuuttamat IT-ylläpitäjät ja esimiehet voivat luoda uusia tilejä, määrittää rooleja ja lupia sekä tarkastella olemassa olevien tilien tietoja, kuten nimeä ja kursseja, joille on ilmoittauduttu. He voivat myös nollata salasanoja ja tarkastaa tilejä tarvittaessa.

Hallitut Apple ID:t tukevat koulun valtuutetun henkilökunnan mahdollisuutta suorittaa oppilastilien tarkastuksia koulun harkinnan mukaan. Tämä ominaisuus ylläpitää tiukkaa protokollaa, joka kirjaa kaikki tarkastukset. Se toimii antamalla IT-ylläpitäjälle, esimiehelle tai opettajalle tarkastusoikeudet Apple School Managerissa, Applen IT-portaalissa. Tarkastusluvat vanhenevat kahdeksan tunnin kuluttua. Tarkastusjakson aikana tarkastajalla on pääsy käyttäjän sisältöihin, jotka on tallennettu iCloudiin tai iCloudiin tietoja tallentaviin appeihin. Tarkastaja voi myös tarkastella Koulutyöt-apin saamia edistymistietoja. Kun koulu tarkastaa tilin, toimenpide tallennetaan ja aikaleimataan tarkastajan pääsytiedoilla. Toimenpide on IT-ylläpitäjien ja esimiesten nähtävissä Apple School Managerissa. Jos se on tarpeen, vanhemmat voivat järjestää oppilaan tilin tarkastamisen koulun hallinnon kanssa.

Koulutyöt-apissa vain oppilailla ja opettajilla, jotka on merkitty koulun Apple School Managerin luettelossa oppilaan kurssin opettajiksi, on pääsy oppilaiden edistymistietoihin ja vain silloin, kun koulu on ottanut oppilaan edistymisen käyttöön Apple School Managerissa. Kullakin oppilaalla on pääsy vain omiin tietoihinsa, ja kullakin opettajalla on pääsy vain niiden harjoitusten edistymistietoihin, jotka on annettu heidän opettamallaan tietyllä kurssilla. 

Oppitunti-appia käytettäessä iPad-oppilaslaitteita ja Mac-oppilastietokoneita voidaan hallita vain oppitunnin aikana, eikä mitään tietoja tallenneta oppitunnin päättymisen jälkeen. Opettaja ei voi hallita tai tarkastella oppilaslaitteita oppitunnin ulkopuolella. Jotta läpinäkyvyys voidaan varmistaa opettajan katsoessa oppitunnilla oppilaan näyttöä näyttönäkymässä, näytön yläosassa näkyy ilmoitus merkkinä siitä, että näyttöä tarkastellaan. Oppilas voi katsoa hänen näyttöään tarkastelevan opettajan tiedot iPadin tai Macin Asetuksista. Koulut voivat myös poistaa Näyttönäkymä-ominaisuuden käytöstä, jos opettajien ei haluta tarkastelevan oppilaiden näyttöjä.

Vanhempien mahdollisuus estää lapsen edistymistä koskevien tietojen raportoiminen

Vanhemmat voivat pyytää koulua poistamaan oppilaan edistymisen käytöstä oppilaan kaikilla kursseilla. Kaikki oppilaasta aiemmin kerätyt tiedot poistetaan. Oppilas voi silti halutessaan osallistua Koulutyöt-apissa annettuihin tehtäviin, mutta hänen edistymisensä tietoja ei raportoida.

Mainontaa koskevat rajoitukset

Applen koulutusalan apit, kuten Oppitunti ja Koulutyöt, eivät sisällä mainoksia. Sama koskee luovuus- ja tuottavuusappejamme, kuten Pagesia, Numbersia, Keynotea, Clipsiä, iMovieta ja GarageBandia.

Applen Rajoita mainosseurantaa -säädin on otettu käyttöön kaikissa hallituissa Apple ID:issä. Näin varmistetaan se, että vaikka hallittuja Apple ID:itä käyttävät oppilaat voivat nähdä asiayhteyteen liittyviä mainoksia selatessaan Apple News -palvelua tai App Storea, mainonta ei ole koskaan kohdennettua heidän tietojaan käyttämällä.

App Storen Lapset-kategorian appeja ja Koulutyöt-apissa oppilaan edistymisen raportointiin ClassKitiä käyttäviä appeja kielletään näyttämästä kohdennettuja mainoksia oppilaille.

Koulun, Applen ja appikehittäjien väliset oppilastietojen keräämistä ja tallentamista koskevat lailliset sopimukset

Apple School Manager -sopimuksessa asetetaan Applen määräämät oppilastietojen keräämistä ja tallentamista koskevat ehdot, mukaan lukien koulutusalan asiakkaita koskevat tietosuojasäännökset. Sopimuksen mukaan Apple toimii tietojen käsittelijänä Apple School Managerissa ja Koulutyöt-apissa luotujen tietojen suhteen. 

Vaikka Applella on kouluissa käytettäviä appeja koskevat tiukat ohjeet kehittäjille, koulujen tulee varmistaa, että apit, joita harkitaan käytettäviksi oppitunneilla, noudattavat heidän omia käytäntöjään ja laillisia määräyksiään, tarkistamalla kyseisten appien tietosuojakäytännöt.

App Storessa Apple vaatii appien kehittäjiä hyväksymään tietyt ohjeet, jotka on suunniteltu suojelemaan käyttäjien tietosuojaa ja tietoturvaa. Olemme asettaneet lisävaatimuksia kaikille kehittäjille, jotka ottavat ClassKit-sovelluskehyksemme käyttöön oppilaiden edistymisen raportoinnissa. App Storessa julkaistaville apeille asettamiemme perusvaatimusten lisäksi edellytämme, että kehittäjät omaksuvat ClassKitin vain, jos sitä käytetään oppimispalveluiden tarjoamiseen. Sitä ei saa käyttää kohdennettuun mainontaan apissa, ja kehittäjien on lisäksi tarjottava asianmukainen tietosuojakäytäntö, joka kattaa kaikkien henkilökohtaisten tietojen käytön.

Vaikka mikä tahansa koulun käyttämä appi voi tuottaa oppilaiden edistymistietoja, kuten testien tuloksia tai tietoja lukemisen edistymisestä, vain apit, joissa on ClassKit käytössä, jakavat tiedot Applelle ja vain niiden koulujen kohdalla, jotka varta vasten ovat ottaneet oppilaan edistymisen käyttöön koulussaan. 

Oppilastietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Apple ei koskaan myy oppilaiden tietoja eikä luovuta niitä kolmansien osapuolien markkinointi- ja mainontatarkoituksiin. Emme koskaan luo oppilaista profiileja heidän verkkokäyttäytymiseensä perustuen, emmekä kerää, käytä tai luovuta oppilastietoja muussa kuin asianmukaisten oppimispalveluiden tarjoamistarkoituksessa. 

Apple ei anna apeille, jotka raportoivat oppilaiden edistymistä Koulutyöt-apin avulla, pääsyä oppilaiden henkilökohtaisiin tietoihin. Edistymistä raportoivan apin tuottamat edistymistiedot, kuten testien vastaukset tai kirjan luvun lukemisen eteneminen, voidaan jakaa vain Koulutyöt-apin avulla annetuissa tehtävissä uutta ClassKit-sovelluskehystä käyttämällä ja vain silloin, jos koulu on ottanut oppilaan edistymisen käyttöön. Oppilaiden edistymisen raportoinnista Koulutyöt-apissa erillään koulut voivat kuitenkin halutessaan tarjota oppilastietoja kehittäjälle oppilastilien luomiseksi tiettyjen appien käyttöä varten. 

Oppilaiden tietosuojan lainmukainen noudattaminen

Koulut voivat käyttää Applen ominaisuuksia ja palveluita koulutusalalla COPPA:n ja FERPA:n määräysten edellyttämällä tavalla Yhdysvalloissa. Koulujen pitää myös noudattaa muita soveltuvia tietosuojalakeja niillä lainkäyttöalueilla, joilla Apple School Manager on saatavilla. 

Hallittujen Apple ID:iden tilit voivat pyytää kopion tiedoistaan, jos niiden organisaatiot ovat ottaneet tämän ominaisuuden käyttöön Apple School Managerissa. Lisätietoja.

Apple tallentaa tietoja Apple School Managerista, hallituista Apple ID:istä, Koulutyöt-apista ja iCloudista turvallisiin datakeskuksiin, joiden pitää noudattaa tiukkoja tietojen tallennusta koskevia standardeja ja vaatimuksia. Ylläpidämme ISO 27001- ja ISO 27018 -standardien mukaisia sertifiointeja Applen koulutusalan ratkaisuja koskevien tärkeimpien järjestelmien osalta.

Apple on tietosuojaan sitoutumistaan korostaakseen allekirjoittanut opiskelijoiden tietosuojaa edistävän Student Privacy Pledge -lupauksen, jonka Future of Privacy Forum (FPF) ja Software & Information Industry Association (SIIA) ovat ottaneet käyttöön.

Lisätietoja kouluille ja vanhemmille

Lue lisätietoja Applen ja muiden organisaatioiden lisäresursseista.

Oppilaslaitteiden hallitseminen ja koulut

Oppimisympäristön tukemiseksi sekä oppilaiden huomion keskittämiseksi oppimiseen koulut voivat käyttää koulun omistamissa sekä oppilaiden kouluun tuomissa laitteissa mobiililaitteiden hallintaohjelmaa (MDM). MDM:n avulla koulujen ylläpitäjien on helppo määrittää laitteiden asetukset ja käytännöt esimerkiksi verkon käyttöä, turvallista verkkosisältöä ja ohjelmistopäivityksiä varten sekä osoittaa oppilaille oppimiseen käytettävät apit ja kirjat.

Näin koulut voivat varmistaa, että laitteet on määritetty tuottamaan paras mahdollinen oppimiskokemus, ja että niitä on turvallista käyttää eivätkä ne sisällä koulun kieltämien appien ja verkkosivustojen aiheuttamia häiriötekijöitä. 

Jos koulu omistaa oppilaan laitteen, iPadin ja Macin asetukset, käyttörajoitukset ja apit voidaan määrittää MDM-ohjelmistolla tai Apple Configuratorilla, ja laitteita voidaan myös valvoa asetusten poistamisen estämiseksi. Jos oppilas tuo oman laitteensa kouluun, hänen täytyy hyväksyä koulun hallintaohjelmiston käyttö ennen kuin laitetta voidaan hallita. Tässä tapauksessa oppilas tai vanhemmat voivat milloin tahansa poistaa MDM-laiteasetukset, koska koulu ei omista laitetta.

Luokkahuoneessa käytettävien appien tietosuojan ja turvallisuuden arvioiminen

Kun appeja valitaan käytettäviksi koulussa, opetuksellisen arvon lisäksi koulujen on tärkeää arvioida sitä, miten luokkahuoneessa käytettäväksi harkittu appi käsittelee oppilastietoja.

Jokaisella käyttöön harkitulla apilla tulisi olla tietosuojakäytäntö, joka ilmaisee läpinäkyvästi ja selkokielellä sen, miten kehittäjät käsittelevät seuraavia seikkoja:

 • Tietosuojakäytännöstä tulisi selvitä kerättävien tietojen tyyppi sekä mielellään tavat, joilla minimoidaan tietojen kerääminen. Esimerkiksi kirjoitustauluapin ei ehkä tarvitse tietää käyttäjän sijaintia, mutta kartta-appien tarvitsee.
 • Tallennetaanko joitakin tietoja alkuperämaan tai -alueen ulkopuolelle? Miten kehittäjä varmistaa sen, että datakeskukset ovat turvallisia ja ehkäisevät tietorikkomuksia? 
 • Salataanko osa tiedoista tai kaikki tiedot tallennuksen aikana? Siirretäänkö tiedot käyttäen salausmenetelmiä, kuten HTTPS:ää, kuten Applen ATS (App Transport Security) edellyttää?
 • Käyttääkö kehittäjä tietoja ainoastaan apin oppimistarkoituksiin (eikä esim. mainontaan ja profiilien rakentamiseen)?
 • Jakaako kehittäjä tietoja kolmansille osapuolille? Mihin tarkoituksiin?
 • Onko kehittäjä allekirjoittanut opiskelijoiden tietosuojaa edistävän Student Privacy Pledge -lupauksen?

Koulun resurssit tietosuoja- ja tietoturvakäytäntöjen tiedottamiseen vanhemmille

Apple on kehittänyt viestintäpaketin auttamaan koulujen johtajia tiedottamaan oppimishankkeesta Applen kanssa koko oppimisyhteisölle. Paketti sisältää muokattavia Keynote-esitystyöpohjia, joita koulujen johtajat voivat käyttää tapaamisissa vanhempien kanssa tai johtokunnan kokouksessa aloitteesta kertomiseen (oppimisvisiosta teknologian avulla ja sen suunnittelusta ja täytäntöönpanosta strategioihin, joiden avulla oppilaat ovat turvassa teknologiaa käyttäessään). 

Koulut voivat myös jakaa vanhempien tietosuojaopasta auttaakseen vanhempia ja huoltajia ymmärtämään, miten Apple auttaa oppilastietojen tietosuojan turvaamisessa.

Vanhempien vaihtoehdot lapsen iPadin ja Macin määrittämiseen

Vanhemmat voivat käyttää rajoituksia, jotka tunnetaan myös nimellä käyttörajoitukset, tiettyjen appien tai ominaisuuksien estämiseen tai rajoittamiseen lapsen laitteissa. Vanhemmat voivat esimerkiksi rajoittaa sisältöjen, kuten elokuvien ja musiikin, käyttöä ikärajojen perusteella, estää tietyt apit tai verkkosivut ja rajoittaa henkilökohtaisten tietojen, kuten lapsen sijainnin, jakamista. 

Koulut käyttävät usein määritysprofiileja, joilla voidaan koulun teknologiakäytännöistä riippuen ottaa käyttöön vastaavia rajoituksia. Selvitä, onko laitteessasi profiili, siirtymällä kohtaan Asetukset> Yleiset > Profiilit. Saat lisätietoja ylläpitäjältä tai profiilin asentajalta.

Lue perhesivulta lisätietoja tarjoamistamme työkaluista, joiden avulla vanhemmat voivat valita, mitä lapset voivat tehdä laitteillaan.

Lasten kelvoiksi digitaalikansalaisiksi kasvamista tukevat resurssit

Saatavilla on useita lasten kelvoiksi digitaalikansalaisiksi kasvamista tukevia resursseja, joista myös koulut ja vanhemmat saavat ohjeita. Esimerkiksi terveen järjen käytöstä kertovalla Common Sense Media -sivustolla on aineistoa sekä vanhemmille että kouluille. Vanhempien ja oppilaiden pitää myös perehtyä koulun teknologiakäytäntöihin, jotka koskevat esimerkiksi hyväksyttäviä käyttötapoja, sähköpostia, laitteiden lataamista ja säilyttämistä sekä sisältöjen ja appien käyttöä. 

Apple Storessa voit osallistua ilmaisiin lapsille ja vanhemmille tarkoitettuihin istuntoihin osana Today at Apple -ohjelmaa.

Common Sense Media tarjoaa digitaalikansalaisuutta käsittelevän Digital Citizenship Program -ohjelman kouluille.

Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Julkaisupäivämäärä: