Applen internet-palveluiden sertifioinnit

Lue lisätietoja sertifioinneista, joita Apple Inc. ylläpitää ISO 27001- ja ISO 27018 -standardien mukaisesti.

Apple Inc. ylläpitää ISO 27001- ja ISO 27018 -standardien mukaisia sertifiointeja, jotta Applen asiakkaat voivat hoitaa lakisääteiset ja sopimuspohjaiset velvoitteensa. Nämä sertifioinnit tarjoavat asiakkaillemme riippumattoman todistuksen Applen standardien piiriin kuuluvien järjestelmien tietoturva- ja tietosuojakäytännöistä.

ISO 27001 ja ISO 27018 kuuluvat International Organization for Standardizationin (ISO) kansainvälisiin tietoturvan hallintajärjestelmän (ISMS) standardeihin. Osana Applen tietoturvan hallintajärjestelmää kaikki liitteen A hallintavaatimukset on sisällytetty ISO 27001- ja ISO 27018 -standardien mukaiseen sovellettavuusilmoitukseen. Akkreditoitu rekisterinpitäjä suorittaa Applelle riippumattoman arvioinnin vuosittain.

ISO 27001

ISO 27001 on tietoturvan hallintajärjestelmän standardi, joka määrittää organisaation tieturvan hallintajärjestelmän suunnittelemiseen, toteuttamiseen, ylläpitoon ja jatkuvaan parantamiseen liittyvät vaatimukset.

ISO 27001 -standardi sisältää seuraavat tietoturvan alueet, jotka kuuluvat Applen ISO-sertifiointien piiriin: 

 • Tietoturvakäytännöt
 • Tietoturvan organisointi
 • Resurssien hallinta
 • Henkilöresurssien turvallisuus
 • Fyysinen turvallisuus ja ympäristöturvallisuus
 • Viestinnän ja toiminnan hallinta
 • Kulunvalvonta
 • Tietojärjestelmien hankinta, kehittäminen ja ylläpito
 • Tietoturvaloukkausten hallinta
 • Liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta
 • Vaatimustenmukaisuus

ISO 27018

ISO 27018 on ohjeisto henkilötietojen suojaamiseen julkisissa pilvipalveluissa.

ISO 27018 -standardi sisältää seuraavat tietoturvan alueet, jotka kuuluvat Applen ISO-sertifiointien piiriin:

 • Suostumus ja valinta
 • Käyttötarkoituksen laillisuus ja määrittely
 • Tiedonkeruun rajoitukset
 • Tietojen minimointi
 • Käyttö-, säilytys- ja paljastusrajoitukset
 • Oikeellisuus ja laatu
 • Avoimuus, läpinäkyvyys ja ilmoitus
 • Henkilökohtainen osallistuminen ja käyttöoikeus
 • Vastuullisuus
 • Tietoturva
 • Yksityisyyden suoja

Applen palvelut, jotka kuuluvat ISO 27001- ja ISO 27018 -standardien piiriin

Applen ISO 27001- ja ISO 27018 -sertifioinnit kattavat seuraavat palvelut.

Applen koulutuspalvelut

 • Apple School Manager
 • iTunes U
 • Koulutyöt

Applen yrityspalvelut

 • Apple Business Manager

Applen palvelut

 • Apple Business Chat
 • Applen push-ilmoituspalvelu
 • FaceTime
 • iCloud
 • iMessage
 • Hallitut Apple ID:t
 • Siri

Sertifioinnit

Applen ISO 27001- ja ISO 27018 -sertifiointien todistukset ovat saatavilla rekisterinpitäjältämme:

Käyttöjärjestelmien sertifioinnit

Lue lisätietoja tuotteiden suojauksesta, validoinneista ja ohjeista:

Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Julkaisupäivämäärä: