VoiceOverin käyttäminen Apple TV:ssä

VoiceOverin avulla voit ohjata Apple TV:täsi katsomatta näyttöä. Voit liikkua näytöllä tekemällä yksinkertaisia eleitä Siri Remoten* Touch-pinnalla ja kuunnella, kuinka VoiceOver puhuu jokaisen kohteen ääneen.

Kun korostat kohteen Apple TV 4K:ssa tai Apple TV HD:ssä, VoiceOver lausuu kohteen nimen ja siihen liittyvät tekstit. Lyhyen viiveen jälkeen VoiceOver puhuu muut näytöllä mahdollisesti olevat tekstikohteet, kuten elokuvan kuvauksen tai näyttelijäluettelon. Lue ohjeet siihen, miten VoiceOver otetaan käyttöön

Apple TV:n ohjaaminen VoiceOver-roottorilla

Avaa lisäsäätimiä sisältävä VoiceOverin roottori kiertämällä kahdella sormella Siri Remoten tai Apple TV Remoten* Touch-pinnan pisteen ympäri. Käytettävissä olevat roottorin säätimet muuttuvat sijaintisi mukaisesti.

Näytöllä navigointi

Näytöllä olevia kohteita voi lukea kahden eri tilan avulla: Navigoi ja Tutustu.

Navigoi on oletustila, joka tukee vakioeleitä. 

 • Siirrä valintaasi pyyhkäisemällä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.
 • Valitse edellinen tai seuraava roottorin säädin pyörittämällä kahta sormea vasemmalle tai oikealle.
 • Säädä roottorin säädintä pyyhkäisemällä ylös tai alas. Jos haluat säätää esimerkiksi puhenopeutta, pyöritä kahta sormea, kunnes VoiceOver-roottorin puhenopeuden säädin on valittuna. Lisää tai laske sitten puhenopeutta pyyhkäisemällä ylös tai alas.
 • Puhu nykyinen tekstikohde ja jatka sitten näytön alareunaan pyyhkäisemällä alaspäin kahdella sormella.
 • Puhu näytöllä olevat kohteet ylhäältä alkaen pyyhkäisemällä ylöspäin kahdella sormella tai pitämällä toistopainiketta painettuna.
 • Keskeytä puhe napauttamalla kerran kahdella sormella. Jatka tai valitse toinen kohde napauttamalla uudelleen kahdella sormella.
 • Puhu näytön nykyinen tekstikohde ja jatka, kunnes olet valmis lopettamaan, pitämällä yhtä sormea Touch-pinnan vasemmassa laidassa ja vetämällä sitten sormea oikealle. VoiceOver puhuu jokaisen näytön elementin, kunnes nostat sormen.

Tutustu-tilan avulla kuulet lisäsisältöä näytöltä. Voit esimerkiksi avata elokuvan Elokuvat-apissa, siirtyä roottorilla Tutustu-tilaan ja sitten pyyhkäistä ylös tai alas. VoiceOver käy läpi näytöllä olevan tekstin. Kuulet kunkin valitsemasi valikkokohteen vetämällä sormeasi Touch-pinnalla.

Muokatun roottoritoiminnon valinta

Suorita muokattu roottoritoiminto pyörittämällä kahta sormea, kunnes roottorissa on valittuna Muokatut toiminnot. Kuulet kunkin muokatun toiminnon pyyhkäisemällä ylös tai alas. Voit suorittaa toiminnon klikkaamalla Touch-pintaa.    

DirectTouchin käyttäminen

DirectTouchin avulla voi muokata kaukosäätimen Touch-pintaa, jolloin voit muokata vakioeleitä. Alla on lisätietoja kunkin asetuksen toiminnasta.

Näppäimistöt

 • DirectTouch poistettu käytöstä: kun pyyhkäiset vasemmalle ja oikealle, korostat yhden merkin kerrallaan.
 • DirectTouch käytössä: pyyhkäisynopeudesta riippuen voit ohittaa kullakin pyyhkäisyllä useita merkkejä.

Luettelot

 • DirectTouch poistettu käytöstä: kun pyyhkäiset vasemmalle ja oikealle, korostat yhden kohteen kerrallaan.
 • DirectTouch käytössä: pyyhkäisynopeudesta riippuen voit ohittaa kullakin pyyhkäisyllä useita kohteita.

Eleisiin perustuvat apit

 • DirectTouch poistettu käytöstä: Yritä korostaa yksi elementti kerrallaan pyyhkäisemällä oikealle ja vasemmalle. Jos apissa (kuten pelissä) ei ole elementtejä, et ehkä valitse mitään.
 • DirectTouch käytössä: Eleet perustuvat apin asetuksiin. Esimerkiksi pelissä pyyhkäiseminen saattaa siirtää hahmoasi.

Puhu vihjeet

VoiceOver puhuu kohteeseen liittyvän vihjeen vain, jos valittu kohde ei kuulu aikaisemmin puhuttuun vihjeeseen. Voit kuunnella vihjeen uudelleen pyyhkäisemällä ylöspäin kahdella sormella tai pitämällä toistopainiketta painettuna. 

*Sirin saatavuus vaihtelee maa-, alue- ja kielikohtaisesti. Apple TV 4K:n ja Apple TV HD:n mukana toimitetaan sama kaukosäädin kaikkialla. Niissä maissa ja alueilla, joissa Siriä tuetaan, sitä kutsutaan Siri Remote -kaukosäätimeksi. Muualla siitä käytetään nimitystä Apple TV Remote -kaukosäädin. Siri toimii kummassakin kaukosäätimessä, kunhan Apple TV 4K:ssa tai Apple TV HD:ssä on käytössä Siriä tukeva kieli ja maa tai alue.

Julkaisupäivämäärä: