AirPort-tukiasemat: AirPort-tukiaseman tilavalot (LED-valot)

Tässä artikkelissa kerrotaan AirPort-tukiaseman tilavaloista (LED-valoista).

AirPort-tukiaseman tilavalot antavat tietoja AirPort-tukiaseman tilasta eri väreillä ja/tai vilkkumisella. Tilavaloa kutsutaan myös LED-valoksi.

Kaikissa uudemmissa AirPort Extreme- ja AirPort Time Capsule -tukiasemissa on yksi tilavalo, joka voi muuttua oranssiksi, vihreäksi tai siniseksi.

Kun AirPort-tukiasemaan kytketään virta, tilavalo vilkkuu vihreänä yhden sekunnin ajan ja sitten oranssina käynnistyksen ajan. Kun AirPort-tukiasema on käynnistynyt kokonaan, tilavalo vilkkuu oranssina, kunnes AirPort-tukiasemaan on päivitetty oikeat asetukset. Tilavalo palaa tasaisen vihreänä, kun AirPort-tukiasema on määritetty oikein ja yhdistetty Internetiin tai verkkoon. Kun Ethernet-kaapelit yhdistetään Ethernet-portteihin, niiden yläpuolella olevat valot palavat tasaisen vihreänä.

AirPort Extreme ja AirPort Time Capsule (802.11 a/b/g/n)

5.png

Tilavalo Kuvaus

Pois päältä

Ei virtaa.

Tasainen oranssi

Käynnistymisen viimeistely.

Tasainen vihreä

Toimii normaalisti.

Tasainen sininen

Valmiina sallimaan langattoman asiakkaan pääsyn verkkoon WPS:n (Wi-Fi Protected Setup) kautta. AirPort-työkalu kertoo, että tilavalo on tasaisen vihreä.

Vilkkuva vihreä

Jos Tilavalo-ponnahdusvalikosta valitaan Vilku kun toimintaa (AirPort-asetusten Tukiasema-paneelissa AirPort-työkalussa), tilavalo vilkkuu vihreänä merkiksi siitä, että laite toimii normaalisti.

Vilkkuva oranssi

Käynnistys on suoritettu, mutta Wi-Fi-tukiasema on havainnut toimenpiteitä vaativan tilan. Lisätietoja vilkkuvan oranssin tilavalon virheiden selvittämisestä on tässä artikkelissa. Käynnistä AirPort-työkalu ja selvitä, mistä virheistä ilmoitetaan.

Vaihtelee oranssin ja vihreän välillä

Kun määrityksen aikana on käytettävissä useita Wi-Fi-tukiasemia, tähän tilaan päästään käyttämällä AirPort-työkalun Tunnista-ominaisuutta.

AirPort Express 802.11n (2. sukupolvi)

6.png

Laitteessa on yksi tilavalo, joka voi muuttua oranssiksi tai vihreäksi.

Kun AirPort Express -tukiasemaan kytketään virta, tilavalo vilkkuu vihreänä yhden sekunnin ajan ja sitten oranssina käynnistyksen ajan. Kun AirPort-tukiasema on käynnistynyt kokonaan, tilavalo vilkkuu oranssina, kunnes AirPort-tukiasemaan on päivitetty oikeat asetukset. Tilavalo palaa tasaisen vihreänä, kun AirPort-tukiasema on määritetty oikein ja yhdistetty Internetiin tai verkkoon. Kun Ethernet-kaapelit yhdistetään Ethernet-portteihin, niiden yläpuolella olevat valot palavat tasaisen vihreänä.

Tilavalo Kuvaus

Pois päältä

Ei virtaa.

Tasainen oranssi

Käynnistymisen viimeistely.

Tasainen vihreä

Toimii normaalisti.

Vilkkuva vihreä

Jos Tilavalo-ponnahdusvalikosta valitaan Vilku kun toimintaa (AirPort-asetusten Tukiasema-paneelissa AirPort-työkalussa), tilavalo vilkkuu vihreänä merkiksi siitä, että laite toimii normaalisti.

Vilkkuva oranssi

Käynnistys on suoritettu, mutta Wi-Fi-tukiasema on havainnut toimenpiteitä vaativan tilan. Lisätietoja vilkkuvan oranssin tilavalon virheiden selvittämisestä on tässä artikkelissa. Käynnistä AirPort-työkalu ja selvitä, mistä virheistä ilmoitetaan.

 

AirPort Express (802.11a/b/g)

HT4600-2.png 

Alkuperäisessä AirPort Express (802.11a/b/g) -Wi-Fi-tukiasemassa on yksi tilavalo, joka voi muuttua oranssiksi, keltaiseksi tai vihreäksi.

Kun AirPort Expressiin kytketään virta, tilavalo vilkkuu vihreänä yhden sekunnin ajan ja sitten oranssina käynnistyksen ajan. Kun AirPort Express on käynnistynyt, tilavalo vilkkuu oranssina, kunnes AirPort Expressiin on päivitetty oikeat asetukset. Tilavalo palaa tasaisen vihreänä, kun AirPort Express on määritetty oikein ja yhdistetty Internetiin tai verkkoon.

Tilavalo Kuvaus

Pois päältä

Ei virtaa.

Tasainen oranssi

Käynnistymisen viimeistely.

Tasainen vihreä

Toimii normaalisti.

Vilkkuva vihreä

Jos Tilavalo-ponnahdusvalikosta valitaan Vilku kun toimintaa (AirPort-asetusten Tukiasema-paneelissa AirPort-työkalussa), tilavalo vilkkuu vihreänä merkiksi siitä, että laite toimii normaalisti.

Vilkkuva oranssi

Käynnistys on suoritettu, mutta AirPort Express on havainnut toimenpiteitä vaativan tilan. Lisätietoja vilkkuvan oranssin tilavalon virheiden selvittämisestä on täällä. Käynnistä AirPort-työkalu ja selvitä, mistä virheistä ilmoitetaan.

Vaihtelee oranssin ja vihreän välillä

Kun määrityksen aikana on käytettävissä useita Wi-Fi-tukiasemia, tähän tilaan päästään käyttämällä AirPort-työkalun Tunnista-ominaisuutta.

 

AirPort-tukiasema (802.11 b/g)

HT4600-1.png

AirPort Extreme -tukiasemassa (802.11b/g) on kolme valkoista LED-valoa, jotka eivät vaihda väriä. 

Kun AirPort-tukiasemaan (802.11b/g) kytketään virta, kolme tilavaloa vilkkuvat vuorotellen järjestyksessä oikealta vasemmalle. Tämä kertoo tukiaseman käynnistymisestä.

 

Vasen

Keskikohta

Oikea

Tila/kuvaus

Pois päältä

Pois päältä

Pois päältä

Ei virtaa.

Päällä

Pois päältä

Päällä

Tukiasema on itsetarkistustilassa.

Vilkkuu

Vilkkuu

Vilkkuu

Järjestelmän automaattiset testit (POST-testit) epäonnistuivat. Ota yhteys Applen valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

Pois päältä

Vilkkuu hitaasti

Pois päältä

Nollaustila1.

Pois päältä

Vilkkuu kolme kertaa

Pois päältä

Hard reset -tila1.

Pois päältä / vilkkuu

Päällä

Pois päältä / vilkkuu

Vilkkuva vasen ja oikea valo kertovat, että verkko toimii normaalisti. Vilkkuva vasen LED-valo kertoo, että langattomassa AirPort-verkossa on toimintaa, ja vilkkuva oikea LED-valo kertoo Ethernetin tai modeemin toiminnasta.

Lisätietoja

1Lisätietoja tukiaseman nollaamisesta on tässä artikkelissa.

Julkaisupäivämäärä: