Tietoja AirPort-tukiasemien merkkivalosta

AirPort Time Capsulen, AirPort Extremen ja AirPort Express -tukiaseman LED-merkkivalo vilkkuu tai muuttaa väriään tukiaseman tilan mukaan.

Kun kytket AirPort-tukiasemaan virran, tukiaseman etuosassa oleva merkkivalo vilkkuu vihreänä yhden sekunnin ajan ja palaa sitten tasaisesti keltaisena tukiaseman käynnistyessä. Tämän jälkeen merkkivalo palaa tasaisesti vihreänä, jos tukiaseman asetukset on määritetty oikein ja tukiasema pystyy muodostamaan internet-yhteyden. Ongelman ilmetessä merkkivalo vilkkuu keltaisena.

Merkkivalo Kuvaus

Pois päältä

Ei virtaa

Tasainen keltainen

Käynnistysprosessi käynnissä

Tasainen vihreä

Toimii normaalisti

Vilkkuva keltainen Käynnistys on suoritettu, mutta tukiasema on havainnut ongelman, joka vaatii toimenpiteitä.

Tasainen sininen*

Valmiina sallimaan langattomalle asiakkaalle verkon käytön Wi-Fi Protected Setup (WPS) -toiminnolla.

Vilkkuva vihreä*

Joissakin AirPort-työkalun vanhemmissa versioissa voit valita tukiaseman asetusten Merkkivalo-ponnahdusvalikosta Vilkkuu kun toimintaa -vaihtoehdon. Vilkkuva vihreä osoittaa normaalia toimintaa.

Keltainen ja vihreä vuorotellen* Joissakin AirPort-työkalun vanhemmissa versioissa voit valita tukiaseman ja sitten valikkoriviltä Tukiasema > Identiteetti, joka aiheuttaa tämän valojen vaihtelun. Tämä helpottaa valitun tukiaseman tunnistamista, kun käytettävissä on useita tukiasemia. 

* Käytettävissä AirPort Time Capsulen ja AirPort Extremen 802.11a/b/g/n-malleissa.

Jos merkkivalo vilkkuu keltaisena

Tässä on joitakin tyypillisiä syitä, joiden vuoksi merkkivalo vilkkuu keltaisena:

 • Tukiaseman asetuksia ei ole määritetty tai tukiasema on nollattu ja asetukset on määritettävä uudelleen. Määritä tukiaseman asetukset AirPort-työkalun avulla.
 • Tukiasemaan on saatavilla laiteohjelmistopäivitys.
 • Tukiasema on määritetty käyttämään Takaisin omaan Maciin -toimintoa, mutta Takaisin omaan Maciin -toiminto ei toimi tai salasana on virheellinen. Takaisin omaan Maciin -palvelu poistuu käytöstä 1.7.2019.
 • Tukiasema ei pysty muodostamaan internet-yhteyttä, kun esimerkiksi internet-palvelu ei toimi omalla alueellasi, tukiasema ei pysty hakemaan IP-osoitetta ensisijaiselta reitittimeltä tai reitittimen WAN Ethernet -yhteys ei toimi.
 • Tukiasema on määritetty laajentamaan verkkosi toiminta-aluetta langattomasti, mutta se on liian kaukana ensisijaisesta Wi-Fi-tukiasemasta.
 • Jos tukiasemasi on AirPort Time Capsule, sen sisäisellä kovalevyllä on ilmennyt ongelma, joka edellyttää huoltoa.

 

Tarkista tukiaseman asetukset

Voit ratkaista tukiaseman asetuksiin liittyvän ongelman muuttamalla asetusta tai kehottamalla AirPort-työkalua ohittamaan sen. Ongelman ohittaminen ei ratkaise ongelmaa, mutta merkkivalo lakkaa vilkkumasta kyseisen ongelman osalta.

 1. Avaa AirPort-työkalu Ohjelmat-kansion Lisäohjelmat-kansiosta.
 2. Klikkaa AirPort-työkalun ikkunassa tukiasemaa, niin näyttöön tulee ponnahdusikkuna, jossa on lisätietoja ongelmasta. Valitse asetus, jos haluat ohittaa ongelman, tai klikkaa Muokkaa, jos haluat avata asetusikkunan.
 3. Tee asetuksiin tarvittavat muutokset, ota muutokset käyttöön klikkaamalla Päivitä ja käynnistä tukiasema uudelleen.

Toista näitä toimia tarpeen mukaan, kunnes kaikki asetuksiin liittyvät ongelmat on ratkaistu tai ohitettu.

Lisätietoja

 • Kun kytket Ethernet-kaapelin tukiaseman Ethernet-porttiin, kyseisen portin yläpuolella oleva merkkivalo alkaa palaa tasaisesti vihreänä.
 • AirPort Extreme -tukiaseman alkuperäisessä 802.11 b/g -mallissa oli kolme merkkivaloa, ei yksi. Lisätietoja on AirPort Extreme -tukiaseman käyttöoppaassa (PDF).
Julkaisupäivämäärä: