AirPort-tukiaseman nollaaminen

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit nollata AirPort Time Capsulen, AirPort Extremen tai AirPort Express -tukiaseman.

AirPort-tukiaseman nollaaminen palauttaa tukiaseman tilaan, jossa voit hallita sitä, kun sen salasana on kadonnut tai se ei toimi odotetulla tavalla. Tukiaseman mallista riippuen voit suorittaa yhden tai useamman seuraavista nollaustavoista:

 • Salasanan nollaus: Nollaa tukiaseman salasanan ja poistaa turvallisuusasetukset (käytön valvonnan asetukset ja RADIUS-asetukset) käytöstä 5 minuutiksi, jotta voit liittyä verkkoon ja tehdä muutoksia. Jos et tee muutoksia 5 minuutin kuluessa, tukiasema palaa käyttämään aikaisempia asetuksia. Suorita tämä nollaus, jos et pysty hallinnoimaan tukiasemaa, koska olet unohtanut sen salasanan.
 • Asetusten nollaus: Nollaa tukiaseman määrittämättömään tilaan, mutta säilyttää viimeksi tallennetut määritykset ja mahdolliset profiilit, jotta tukiaseman voi palauttaa edellisiin asetuksiin. Suorita tämä nollaus, kun tukiasema ei vastaa, tai olet suorittamassa vianmääritystä verkko-ongelmille, joita ei voi ratkaista millään muulla tavalla.
 • Nollaus tehdasasetuksiin: Muuten sama kuin asetusten nollaus, mutta poistaa tallennetut määritykset ja profiilit. Suorita tämä nollaus, jos olet myymässä tai luovuttamassa tukiasemaa. (Time Capsulen sisäiselle kovalevylle tai tukiasemaan liitetyille ulkoisille kovalevyille tallennettuja tietoja ei poisteta.)

Asetusten nollausta tai nollausta tehdasasetuksiin suoritettaessa:

 • Tukiasema on asetettu pyytämään IP-osoite DHCP:llä.
 • Tukiaseman salasana on ”public”.
 • Tukiaseman nimi muodostuu sanoista ”base station” ja tukiaseman MAC (Media Access Control) -osoitteen kuudesta viimeisestä numerosta.
 • Tukiaseman verkon nimi muodostuu sanoista ”Apple Network” ja tukiaseman MAC (Media Access Control) -osoitteen kuudesta viimeisestä numerosta.
 • Tukiasema näkyy Wi-Fi-tilavalikossa tai AirPort-työkalussa vasta jopa minuutin kuluttua. Sen jälkeen voit käyttää laitetta oletustilassa tai määrittää sen uudelleen AirPort-työkalulla.

Ennen tukiaseman nollaamista kannattaa mahdollisuuksien mukaan varmistaa, että sen laiteohjelmisto on ajan tasalla.

AirPort-tukiasemien 802.11ac- tai 802.11n-mallien nollaaminen

Etsi tukiaseman nollauspainike, joka sijaitsee porttien vieressä. Paina tätä painiketta kynällä tai suoraksi taivutetulla paperiliittimellä, kun sinua pyydetään tekemään niin.

nollauspainike Extremen tai AirPort Time Capsulen takana

nollauspainike AirPort Expressin takana

Salasanan nollaus:

 1. Varmista, että tukiasema on liitetty virtalähteeseen. 
 2. Pidä nollauspainiketta painettuna 1 sekunnin ajan ja vapauta se. Tukiaseman tilavalo vilkkuu keltaisena.
 3. Valitse valikkorivin Wi-Fi-tilavalikosta tukiasemasi luoma Wi-Fi-verkko.
 4. Avaa AirPort-työkalu Ohjelmat-kansion Lisäohjelmat-kansiosta.
 5. Klikkaa AirPort-työkalussa tukiaseman kuvaketta ja klikkaa sitten ponnahdusvalikossa Muokkaa. Voit nyt vaihtaa salasanan tai määrittää tukiaseman uudelleen tarpeen mukaan. Kun olet valmis, klikkaa Päivitä.

Asetusten nollaus:

 1. Varmista, että tukiasema on liitetty virtalähteeseen.
 2. Pidä nollauspainiketta painettuna noin 5 sekunnin ajan, kunnes tukiaseman tilavalo vilkkuu nopeasti keltaisena. Vapauta sitten painike.
 3. Odota noin minuutti, kunnes tukiasema on käynnistynyt uudelleen.
 4. Avaa AirPort-työkalu Ohjelmat-kansion Lisäohjelmat-kansiosta.
 5. Klikkaa Muut Wi-Fi-laitteet -painiketta ja valitse sitten tukiasema luettelosta. Klikkaa Muokkaa.
 6. Klikkaa Muut valinnat -painiketta.
 7. Klikkaa Palauta edelliset asetukset ja klikkaa sitten Seuraava, kunnes pääset viimeiseen ikkunaan.
 8. Kun AirPort-työkalu ilmoittaa, että määritys on tehty, klikkaa Valmis.

Nollaus tehdasasetuksiin, käytettävissä vain laiteohjelmistoversio 7.9.1:llä varustetuissa AirPort Time Capsule 802.11ac- ja AirPort Extreme 802.11ac -malleissa:

 1. Irrota tukiasema virtalähteestä.
 2. Liitä tukiasema virtalähteeseen samalla kun pidät nollauspainiketta painettuna, ja paina nollauspainiketta vielä noin 6 sekunnin ajan, kunnes tukiaseman tilavalo vilkkuu nopeasti keltaisena.
 3. Odota noin minuutti, kunnes tukiasema on käynnistynyt uudelleen. Voit tämän jälkeen määrittää tukiaseman uudelleen AirPort-työkalun avulla.

AirPort Extremen 802.11b/g-mallien nollaaminen nollaaminen

Etsi tukiaseman nollauspainike, joka sijaitsee porttien vieressä. Paina tätä painiketta kynällä tai suoraksi taivutetulla paperiliittimellä, kun sinua pyydetään tekemään niin.

nollauspainike Extreme-tukiaseman takana

Salasanan nollaus

 1. Varmista, että tukiasema on liitetty virtalähteeseen.
 2. Pidä nollauspainiketta painettuna 10 sekunnin ajan ja vapauta se.

Nollaus tehdasasetuksiin

 1. Irrota tukiasema virtalähteestä.
 2. Liitä tukiasema virtalähteeseen samalla kun pidät nollauspainiketta painettuna, ja paina nollauspainiketta vielä noin 5 sekunnin ajan, kunnes näet kolmen tilavalon syttyvän. Vapauta sitten painike.

AirPort Graphite- tai AirPort Snow (kaksois-Ethernet) -tukiaseman 802.11b-mallien nollaaminen

Etsi tukiaseman nollauspainike, joka sijaitsee porttien vieressä. Paina tätä painiketta kynällä tai suoraksi taivutetulla paperiliittimellä, kun sinua pyydetään tekemään niin. Jos käytät AirPort Graphite- tai AirPort Snow (kaksois-Ethernet) -tukiasemaa, kytke tietokone Ethernet-kaapelilla suoraan tukiasemaan.

nollauspainike Snow-tukiaseman takana

Salasanan nollaus (Mac OS X 10.6 tai aiempi)

 1. Varmista, että tukiasema on liitetty virtalähteeseen.
 2. Paina nollauspainiketta 1 sekunnin ajan. Keskimmäinen LED-valo vilkkuu kerran sekunnissa, kun laite on salasanan nollaustilassa. Tukiaseman salasanaksi vaihtuu ”public” ja sen IP-osoite nollautuu.
 3. Tukiasemaan, jonka salasana on nollattu, saa yhteyden seuraavilla manuaalisilla verkkoasetuksilla:
  • IP-osoite 192.42.249.15
  • Aliverkko 255.255.255.0
  • Reititin 192.42.249.13
 4. Valitse Wi-Fi-tilavalikosta tukiaseman luoma verkko.
 5. Määritä tukiasema uudelleen AirPort-hallintatyökalun Graphite- ja Snow-versio 4.2.5 -ohjelmalla.
  • IP-osoite: älä muuta IP-osoitetta, ellet ole saanut sitä internet-palveluntarjoajalta tai järjestelmänvalvojalta.
  • Nollaa tukiaseman salasana.
  • Ota verkon salasanasuojauksen aktivoimiseksi salaus käyttöön. Jos otat salauksen käyttöön, anna verkolle uusi salasana.
  • Tee tarvittavat muutokset salasanoihin tai muihin asetuksiin ja valitse Päivitä. Tukiasema käyttää uusia asetuksia, kun se on käynnistynyt uudelleen. 

Nollaus tehdasasetuksiin (Mac OS X 10.5 tai aiempi)

 1. Määritä tietokoneen TCP-asetukset Ethernet-yhteyden muodostamista varten: 
  • IP-osoite 192.42.249.15
  • Aliverkko 255.255.255.0
  • Reititin 192.42.249.13
 2. Irrota tukiasema virtalähteestä ja kytke se uudelleen.
 3. Kun kaikki tilavalot palavat, paina nollauspainiketta 30 sekunnin ajan, kunnes AirPort-tukiaseman keskimmäinen tilavalo syttyy. Jos käytät Graphite-tukiasemaa ja sen keskimmäinen valo palaa vihreänä, painoit nollauspainiketta liian myöhään. Irrota virtajohto ja yritä uudelleen.
 4. Avaa AirPort-hallintatyökalun Graphite- ja Snow-versio 4.2.5 tukiaseman uudelleenmääritystä ja tukiaseman ohjelmiston uudelleenasennusta varten. Tukiaseman nimeksi annetaan tukiaseman Ethernet-tunnus, kuten 00-50-E4-5B-8F-EA.

 

Julkaisupäivämäärä: