Για να υποβάλετε αυτό το στοιχείο, ενεργοποιήστε τη JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησης.
Εάν τροποποιήσετε αυτό το στοιχείο ελέγχου, θα γίνει επαναφόρτωση αυτής της σελίδας
iPhone 6 Plus

Πρόγραμμα αντικατάστασης κάμερας iSight για iPhone 6 Plus

Η Apple διαπίστωσε ότι, σε ένα μικρό ποσοστό συσκευών iPhone 6 Plus, η κάμερα iSight έχει ένα στοιχείο που ενδέχεται να παρουσιάσει βλάβη με αποτέλεσμα οι φωτογραφίες σας να εμφανίζονται θολές. Οι μονάδες που επηρεάζονται ανήκουν σε περιορισμένο εύρος σειριακών αριθμών και η πώλησή τους πραγματοποιήθηκε κυρίως μεταξύ Σεπτεμβρίου 2014 και Ιανουαρίου 2015.

Αν το iPhone 6 Plus που διαθέτετε παράγει θολές φωτογραφίες και ανήκει στο εύρος των κατάλληλων σειριακών αριθμών, η Apple θα αντικαταστήσει την κάμερα iSight της συσκευής σας, χωρίς χρέωση.

Η κάμερα iSight βρίσκεται στο πίσω μέρος του iPhone 6 Plus:

Κάμερα iSight στο iPhone 6 Plus

Καταλληλότητα

Αν το iPhone 6 Plus που διαθέτετε λειτουργεί κανονικά και παρουσιάζει το σύμπτωμα που περιγράφεται παραπάνω, χρησιμοποιήστε το εργαλείο ελέγχου σειριακού αριθμού που ακολουθεί, για να μάθετε αν είναι κατάλληλο για αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα ισχύει μόνο για iPhone 6 Plus.

Valid Input Invalid Input

Ο σειριακός αριθμός που καταχωρήσατε καλύπτεται από αυτό το πρόγραμμα. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές σέρβις.

Ο σειριακός αριθμός που καταχωρήσατε δεν καλύπτεται από αυτό το πρόγραμμα, επειδή ισχύει ένας από τους παρακάτω λόγους:
- Δεν περιλαμβάνεται στο εύρος των επηρεαζόμενων σειριακών αριθμών.
- Σύμφωνα με τα αρχεία μας, η κάμερα σας iSight έχει ήδη αντικατασταθεί.
- Σύμφωνα με τα αρχεία μας, δεν είναι πλέον κατάλληλος για δωρεάν αντικατάσταση στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος. Αν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την Apple.

Δυστυχώς, παρουσιάστηκε πρόβλημα κατά την επεξεργασία της αίτησής σας. Προσπαθήστε ξανά σε μερικά λεπτά.

Καταχωρήστε το σειριακό αριθμό σας.

Αυτός δεν είναι έγκυρος σειριακός αριθμός προϊόντος Apple. Καταχωρήστε τον αριθμό ξανά. Αν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας.

Δυστυχώς, παρουσιάστηκε πρόβλημα κατά την επεξεργασία της αίτησής σας. Προσπαθήστε ξανά σε μερικά λεπτά.

Είναι εύκολο να βρείτε το σειριακό αριθμό του iPhone σας. Δείτε πώς.

Διαδικασία αντικατάστασης

Βρείτε έναν εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις της Apple που συμμετέχει στο πρόγραμμα για την αντικατάσταση της κάμερας iSight σας. Πριν από το σέρβις, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος του iPhone για να επιβεβαιωθεί ότι είναι κατάλληλο για αυτό το πρόγραμμα και ότι λειτουργεί κανονικά.

Για να προετοιμάσετε το iPhone 6 Plus για τη διαδικασία αντικατάστασης, δημιουργήστε εφεδρικό αντίγραφο των δεδομένων σας στο iTunes ή στο iCloud.

Σημείωση: Αν το iPhone 6 Plus παρουσιάζει κάποια βλάβη όπως ραγισμένη οθόνη που δυσχεραίνει την αντικατάσταση της κάμερας, αυτό το ζήτημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πριν από το σέρβις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να προκύψει κόστος σχετικό με την επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες

Η Apple ενδέχεται να περιορίσει την επισκευή στη χώρα ή την περιοχή της αρχικής αγοράς. Για συσκευές iPhone 6 Plus που αγοράστηκαν σε κράτη-μέλη του ΕΟΧ, το σέρβις είναι διαθέσιμο σε άλλα κράτη-μέλη του ΕΟΧ.

Αυτό το παγκόσμιο πρόγραμμα της Apple δεν επεκτείνει την κανονική εγγύηση του iPhone 6 Plus.

Το πρόγραμμα καλύπτει τις κάμερες iSight των επηρεαζόμενων iPhone 6 Plus για 4 χρόνια μετά την πρώτη λιανική πώληση της μονάδας.

Τελευταία ενημέρωση: 06-09-2017