Για να υποβάλετε αυτό το στοιχείο, ενεργοποιήστε τη JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησης.
Αν τροποποιήσετε αυτό το στοιχείο ελέγχου, θα γίνει επαναφόρτωση της σελίδας
Apple Watch Series 6

Πρόγραμμα σέρβις για το πρόβλημα κενής οθόνης στο Apple Watch Series 6

Η Apple διαπίστωσε ότι η οθόνη σε ένα πολύ μικρό ποσοστό των συσκευών Apple Watch Series 6 των 40 χιλ. μπορεί να σβήσει μόνιμα. Οι επηρεαζόμενες συσκευές κατασκευάστηκαν μεταξύ Απριλίου 2021 και Σεπτεμβρίου 2021.

Αν έχετε Apple Watch Series 6 που παρουσίασε αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιήστε το παρακάτω εργαλείο ελέγχου σειριακού αριθμού για να δείτε αν η συσκευή σας πληροί τις προϋποθέσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αν τις πληροί, ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Apple θα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σέρβις.

Valid Input Invalid Input

Ο σειριακός αριθμός που εισαγάγατε ενδέχεται να πληροί τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Επιλέξτε μια επιλογή σέρβις παρακάτω.

Ο σειριακός αριθμός που εισαγάγατε δεν πληροί τις προϋποθέσεις του προγράμματος για έναν από τους εξής λόγους:
- Δεν περιλαμβάνεται στο εύρος των επηρεαζόμενων σειριακών αριθμών.

- Σύμφωνα με τα αρχεία μας, η συσκευή σας έχει ήδη επισκευαστεί στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος.
- Σύμφωνα με τα αρχεία μας, η συσκευή σας δεν πληροί πια τις προϋποθέσεις για δωρεάν επισκευή στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος. Αν έχετε απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Δυστυχώς, παρουσιάστηκε πρόβλημα κατά την επεξεργασία του αιτήματός σας. Προσπαθήστε ξανά σε μερικά λεπτά.

Εισαγάγετε τον σειριακό αριθμό σας.

Αυτός δεν είναι έγκυρος σειριακός αριθμός προϊόντος Apple. Εισαγάγετε τον αριθμό ξανά. Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας.

Δυστυχώς, παρουσιάστηκε πρόβλημα κατά την επεξεργασία του αιτήματός σας. Προσπαθήστε ξανά σε μερικά λεπτά.

Είναι εύκολο να βρείτε τον σειριακό αριθμό σας. Δείτε πώς.

Σημείωση: Κανένα άλλο μοντέλο Apple Watch δεν εμπίπτει σε αυτό το πρόγραμμα.

Διαδικασία σέρβις

Βρείτε ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Apple για την επισκευή του Apple Watch Series 6 σας. Πριν από το σέρβις, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος του Apple Watch, για να επιβεβαιωθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις για αυτό το πρόγραμμα.

Αν έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Μάθετε σχετικά με την προετοιμασία του Apple Watch για σέρβις.

Σημείωση: Αν το Apple Watch παρουσιάζει κάποια βλάβη που δυσχεραίνει το σέρβις, θα πρέπει πρώτα να επισκευαστεί αυτή η βλάβη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να προκύψει κόστος σχετικό με την επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες

Η Apple ενδέχεται να περιορίσει την επισκευή στη χώρα ή την περιοχή της αρχικής αγοράς. Για συσκευές Apple Watch Series 6 που αγοράστηκαν σε κράτη-μέλη του ΕΟΧ, το σέρβις είναι διαθέσιμο σε άλλα κράτη-μέλη του ΕΟΧ.

Αυτό το πρόγραμμα της Apple ισχύει παγκοσμίως και δεν επεκτείνει την κανονική κάλυψη εγγύησης του Apple Watch. Τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τη νομοθεσία προστασίας καταναλωτών δεν θίγονται από αυτό το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα καλύπτει τα Apple Watch Series 6 που πληρούν τις προϋποθέσεις για δύο χρόνια μετά την πρώτη λιανική πώληση της μονάδας.

Τελευταία ενημέρωση: 22-04-2022