Αν τροποποιήσετε αυτό το στοιχείο ελέγχου, θα γίνει επαναφόρτωση της σελίδας
iPad Air 3ης γενιάς

Πρόγραμμα σέρβις των iPad Air (3ης γενιάς) για πρόβλημα κενής οθόνης

Η Apple διαπίστωσε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η οθόνη σε περιορισμένο αριθμό συσκευών iPad Air (3ης γενιάς) ενδέχεται να εμφανίζεται μόνιμα κενή. Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα σύντομο τρεμόπαιγμα ή αναβόσβημα πριν την κενή οθόνη.

Οι επηρεαζόμενες συσκευές κατασκευάστηκαν μεταξύ Μαρτίου 2019 και Οκτωβρίου 2019. Ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Apple θα επισκευάσει τις συσκευές που πληρούν τις προϋποθέσεις, χωρίς χρέωση.

Σημείωση: Κανένα άλλο μοντέλο iPad δεν εμπίπτει σε αυτό το πρόγραμμα.

Διαδικασία σέρβις

Βρείτε ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Apple για την επισκευή του iPad Air. Πριν από το σέρβις, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος του iPad Air, για να επιβεβαιωθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις για αυτό το πρόγραμμα.

Αν έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Αν μπορείτε, δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα του iPad στο iCloud ή στον υπολογιστή σας πριν το σέρβις. Μάθετε περισσότερα για την προετοιμασία του iPad για σέρβις.

Σημείωση: Αν το iPad Air έχει κάποια βλάβη που δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση του σέρβις, όπως σπασμένη οθόνη, η βλάβη αυτή θα πρέπει να επιδιορθωθεί πριν από το σέρβις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να προκύψει κόστος σχετικό με την επιπλέον επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες

Η Apple ενδέχεται να περιορίσει την επισκευή στη χώρα ή την περιοχή της αρχικής αγοράς. Για συσκευές iPad Air που αγοράστηκαν σε κράτη-μέλη του ΕΟΧ, το σέρβις είναι διαθέσιμο σε άλλα κράτη-μέλη του ΕΟΧ.

Αυτό το παγκόσμιο πρόγραμμα της Apple δεν επεκτείνει την κανονική κάλυψη εγγύησης του iPad Air (3ης γενιάς). Τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τη νομοθεσία προστασίας καταναλωτών δεν θίγονται από αυτό το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα καλύπτει τις συσκευές iPad Air (3ης γενιάς) που επηρεάζονται, για 2 χρόνια μετά την πρώτη λιανική πώληση της μονάδας.

Τελευταία ενημέρωση: 6/3/2020