Το παράθυρο Τάξης όπου φαίνονται οι μαθητές που έχουν επιλεγεί για μια τάξη. Στο κάτω μέρος του τμήματος πρόσκλησης βρίσκονται τα κουμπιά «Διαγραφή», «Ακύρωση» και «Ενημέρωση».

Γρήγορη δημιουργία τάξης

Μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα μια τάξη και να προσκαλέσετε άλλα άτομα σε αυτήν.

Τρόπος δημιουργίας της πρώτης σας τάξης

Το παράθυρο Τάξης σε Mac, με επισημασμένο το κουμπί «Οθόνες». Η οθόνη κάθε επιλεγμένου μαθητή εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Προβολή οθονών

Προβάλλετε τις οθόνες των μαθητών σας για να τους βοηθήσετε να παραμένουν συγκεντρωμένοι.

Τρόπος προβολής των οθονών όλων των μαθητών σας

Το τμήμα «Πλοήγηση» του παραθύρου Τάξης όπου φαίνεται μια ομάδα επιλεγμένων μαθητών και πάνω από την ομάδα εμφανίζονται δύο προορισμοί προς επιλογή: τα Βιβλία και το Safari.

Άνοιγμα ιστοσελίδας βιβλίου EPUB ή PDF για μαθητές

Ανοιξτε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ένα βιβλίο EPUB ή ένα PDF για να βοηθήσετε τους μαθητές να μάθουν για ένα συγκεκριμένο θέμα.

Τρόπος ανοίγματος σελιδοδείκτη ιστοσελίδας, κεφαλαίου EPUB ή PDF

Για περιήγηση στον Οδηγό χρήσης για την Τάξη για Mac, κάντε κλικ στον Πίνακα περιεχομένων στο πάνω μέρος της σελίδας.

Χρήσιμο;
Όριο χαρακτήρων: 250
Το μέγιστο όριο χαρακτήρων είναι 250.
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια.