Ένα πλέγμα που εμφανίζεται ως υπέρθεση στο γραφείο εργασίας, όπου είναι ενοιχτή η εφαρμογή Mail. Το πλέγμα διαιρεί το γραφείο εργασίας σε επτά στήλες και τέσσερις σειρές, και κάθε κελί είναι αριθμημένο, από το 1 έως το 28. Το παράθυρο ανάδρασης βρίσκεται στα δεξιά του παραθύρου Mail.

Φωνητικός έλεγχος

Με τον Φωνητικό έλεγχο, μπορείτε να εκφωνείτε εντολές για να υπαγορεύετε και να εργάζεστε με κείμενο, να πλοηγείστε στο γραφείο εργασίας και σε εφαρμογές και να ελέγχετε το Mac σας.

Τρόπος χρήσης του Φωνητικού ελέγχου

Ο πίνακας Αφετηρίας του Διακόπτη ελέγχου, ο οποίος περιλαμβάνει, από τα αριστερά προς τα δεξιά, κουμπιά για έλεγχο του πληκτρολογίου, του δείκτη, του Dock, της γραμμής μενού, των χειριστηρίων συστήματος, των προσαρμοσμένων πινάκων, της θέσης οθόνης και άλλων συσκευών.

Διακόπτης ελέγχου

Αν χρησιμοποιείτε προσαρμοζόμενες συσκευές, ο Διακόπτης ελέγχου κάνει ευκολότερη την εισαγωγή κειμένου, την αλληλεπίδραση με στοιχεία στην οθόνη και τον έλεγχο του Mac.

Τρόπος χρήσης του Διακόπτη ελέγχου

Το Πληκτρολόγιο προσβασιμότητας με προτάσεις πληκτρολόγησης κατά μήκος του πάνω μέρους. Παρακάτω βρίσκεται μια σειρά κουμπιών για χειριστήρια συστήματος για πραγματοποίηση ενεργειών όπως προσαρμογή της φωτεινότητας πθόνης, εμφάνιση του Touch Bar στην οθόνη και εμφάνιση προσαρμοσμένων πινάκων.

Πληκτρολόγιο προσβασιμότητας

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με ένα φυσικό πληκτρολόγιο, το Πληκτρολόγιο προσβασιμότητας (με την Παραμονή) διευκολύνει την πλοήγηση στο macOS και την εισαγωγή κειμένου.

Τρόπος χρήσης του Πληκτρολογίου προσβασιμότητας

Ένα παράθυρο της συλλογής πινάκων που εμφανίζει στα αριστερά μια λίστα πινάκων πληκτρολογίου και, στα δεξιά, κουμπιά και ομάδες που εμπεριέχονται σε έναν πίνακα.

Επεξεργαστής πινάκων

Με τον Επεξεργαστή πινάκων, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένους πίνακες για χρήση με τον Διακόπτη ελέγχου ή το Πληκτρολόγιο προσβασιμότητας στο Mac σας.

Τρόπος χρήσης του Επεξεργαστή πινάκων

Για εξερεύνηση του Οδηγού χρήσης για τον Φωνητικό έλεγχο, τον Διακόπτη ελέγχου, και την Πρόσβαση σε κλειδοθήκη, κάντε κλικ στον Πίνακα περιεχομένων στο πάνω μέρος της σελίδας ή εισαγάγετε μια λέξη ή φράση στο πεδίο αναζήτησης.

Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, επισκεφτείτε τον ιστότοπο Υποστήριξης Apple για την Προσβασιμότητα.

Χρήσιμο;
Όριο χαρακτήρων: 250
Το μέγιστο όριο χαρακτήρων είναι 250.
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια.