Υποστήριξη για την Προσβασιμότητα στον Mac

Οδηγοί για τον Διακόπτη ελέγχου και το Πληκτρολόγιο προσβασιμότητας

Ο Διακόπτης ελέγχου και το Πληκτρολόγιο προσβασιμότητας σάς επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε προσαρμοστικές συσκευές (όπως έναν διακόπτη ή ένα joystick) ή τεχνολογία παρακολούθησης των κινήσεων των ματιών ή του κεφαλιού, για να αλληλεπιδράτε με τα στοιχεία στην οθόνη και να ελέγχετε τον Mac.

Επιλεγμένα θέματα

Πόροι